hipermarkety Windows - IDG.pl

No item elements found in rss feed.
No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 Nastpna

fastpictureviewer 1.9 build 325

FastPictureViewer to aplikacja, umo¿liwiaj±ca szybkie przegl±danie folderów ze zdjêciami i obrazkami. Program pozwala na b³yskawiczne przegl±danie nawet bardzo du¿ych obrazów.
2013-10-21 11:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

geogebra portable 4.3.49.0

GeoGebra Portable to darmowe narzêdzie do nauki matematyki i algebry. Dostêpne jest w jêzyku polskim.
2013-10-21 11:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

geogebra 4.3.49.0

GeoGebra to darmowe narzêdzie do nauki matematyki i algebry. Dostêpne jest w jêzyku polskim.
2013-10-21 11:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

winpatrol 29.0.2013.0

WinPatrol to aplikacja do kontrolowania zachodz±cych w systemie procesów. Mo¿emy zmodyfikowaæ tak¿e elementy autostartu czy te¿ kontrolki ActiveX.
2013-10-21 11:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

privazer portable 2.6.1

PrivaZer to program umo¿liwiaj±cy u¿ytkownikowi zadbanie o bezpieczeñstwo i prywatno¶æ.
2013-10-21 11:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

comodo antivirus (64-bit) 6.3.35694.2953

Comodo AntiVirus to darmowy program antywirusowy do zastosowañ zarówno komercyjnych, jak i prywatnych. Doskonale chroni system przed z³o¶liwymi elementami z sieci.
2013-10-21 10:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

comodo antivirus 6.3.35694.2953

Comodo AntiVirus to darmowy program antywirusowy do zastosowañ zarówno komercyjnych, jak i prywatnych. Doskonale chroni system przed z³o¶liwymi elementami z sieci.
2013-10-21 10:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

comodo personal firewall (64-bit) 6.3.35691.2951

Comodo Personal Firewall to ochrona u¿ytkownika przed zagro¿eniami w sieci. Posiada zaawansowane mechanizmy wykrywania szkodników.
2013-10-21 10:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

comodo personal firewall 6.3.35691.2951

Comodo Personal Firewall to ochrona u¿ytkownika przed zagro¿eniami w sieci. Posiada zaawansowane mechanizmy wykrywania szkodników.
2013-10-21 10:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

uvk (ultra virus killer) 5.8.1.0

UVK (Ultra Virus Killer) to stra¿nik systemu oraz narzêdzie do jego naprawy. Cechuje go do¶æ du¿a wszechstronno¶æ.
2013-10-21 10:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

comodo internet security (64-bit) 6.3.35691.2951

Comodo Internet Security to zabezpieczenie systemu podczas u¿ywania Internetu. Posiada czêsto aktualizowan± bazê zagro¿eñ.
2013-10-21 10:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

toshiba equium p300d ts-l632h odd firmware to03

Toshiba Equium P300D TS-L632H ODD Firmware TO03 s± zestawem specjalnie dobranych sterowników, które usprawniaj± dzia³anie podzespos³ów zamontowanych w komputerze. Aplikacja powsta³a dziêki zaanga¿owaniu programistów ze spó³ki Toshiba.
2013-10-21 10:45:02 (¼ród³o: IDG.pl)

comodo internet security 6.3.35691.2951

Comodo Internet Security to zabezpieczenie systemu podczas u¿ywania Internetu. Posiada czêsto aktualizowan± bazê zagro¿eñ.
2013-10-21 10:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

gigabyte ga-ma69g-s3h (rev. 1.0) ati sata2 raid preinstall drive

Gigabyte GA-MA69G-S3H (rev. 1.0) ATi SATA2 RAID Preinstall Drive jest pakietem sterowników (drivers), które poprawiaj± dzia³anie systemu operacyjnego oraz sprzêtu zainstalowanego w pececie. Producentem oprogramowania jest firma AMD.
2013-10-21 10:30:02 (¼ród³o: IDG.pl)

sony vaio vpcyb15kx/g amd sata raid driver 1.2.1.238 for windows

Sony Vaio VPCYB15KX/G AMD SATA RAID Driver 1.2.1.238 for Windows to sterowniki poprawiaj±ce dzia³anie sprzêtu zainstalowanego w komputerze. Twórc± tego pakietu jest firma AMD.
2013-10-21 10:15:02 (¼ród³o: IDG.pl)

wordpress 3.6.1

WordPress to narzêdzie do tworzenia i zarz±dzania serwisami internetowymi . Najwiêksz± zalet± aplikacji jest jej prostota zarówno przy tworzeniu strony, jak i publikowaniu na niej tre¶ci.
2013-10-21 10:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

sony vaio vpcyb15kx amd sata raid driver 1.2.1.238 for windows 7

Sony Vaio VPCYB15KX AMD SATA RAID Driver 1.2.1.238 for Windows 7 to proste w instalacji sterowniki, które doskonale sprawdzaj± siê w procesie usprawniania dzia³ania komputera. Aplikacja powsta³a dziêki zaanga¿owaniu programistów ze spó³ki AMD.
2013-10-21 10:00:15 (¼ród³o: IDG.pl)

acer aspire 7735 synaptics touchpad driver 12.1.0.0 for vista

Acer Aspire 7735 Synaptics Touchpad Driver 12.1.0.0 for Vista jest aplikacj±, która zaktualizuje sterowniki dla urz±dzenia zainstalowanego w komputerze u¿ytkownika. Twórc± tego pakietu jest firma Synaptics.
2013-10-21 09:45:09 (¼ród³o: IDG.pl)

sony vaio vpcz2390x/b battery checker tool 5.0.1.08210 for windo

Sony Vaio VPCZ2390X/B Battery Checker Tool 5.0.1.08210 for Windo to sterowniki poprawiaj±ce dzia³anie sprzêtu zainstalowanego w komputerze. Producentem oprogramowania jest firma Sony.
2013-10-21 09:30:02 (¼ród³o: IDG.pl)

asus pci-n10 wireless card driver 5.0.8.0 for windows 8

ASUS PCI-N10 Wireless Card Driver 5.0.8.0 for Windows 8 jest aplikacj±, która zaktualizuje sterowniki dla urz±dzenia zainstalowanego w komputerze u¿ytkownika. Zosta³y one oficjalnie opublikowane przez dzia³ Support firmy Asus.
2013-10-21 09:15:02 (¼ród³o: IDG.pl)

logitech c910 pro hd webcam driver 13.40.840.0

Logitech C910 Pro HD Webcam Driver 13.40.840.0 to sterowniki poprawiaj±ce dzia³anie sprzêtu zainstalowanego w komputerze. Za stworzenie tego programu odpowiadaj± programi¶ci ze spó³ki LOGITECH.
2013-10-21 09:00:02 (¼ród³o: IDG.pl)

toshiba satellite pro l870 intel wlan driver 15.5.0.43 for windo

Toshiba Satellite Pro L870 Intel WLAN Driver 15.5.0.43 for Windo jest aplikacj±, która zaktualizuje sterowniki dla urz±dzenia zainstalowanego w komputerze u¿ytkownika. Zosta³y one oficjalnie opublikowane przez dzia³ Support firmy INTEL.
2013-10-21 08:45:02 (¼ród³o: IDG.pl)

toshiba satellite pro l770 intel rst driver 10.1.2.1004 for wind

Toshiba Satellite Pro L770 Intel RST Driver 10.1.2.1004 for Wind jest aplikacj±, która zaktualizuje sterowniki dla urz±dzenia zainstalowanego w komputerze u¿ytkownika. Aplikacja powsta³a dziêki zaanga¿owaniu programistów ze spó³ki Intel.
2013-10-21 08:30:03 (¼ród³o: IDG.pl)

msi p43d3 neo-f intel rst driver 10.5.0.1027

MSI P43D3 Neo-F Intel RST Driver 10.5.0.1027 to proste w instalacji sterowniki, które doskonale sprawdzaj± siê w procesie usprawniania dzia³ania komputera. Producentem oprogramowania jest firma Intel.
2013-10-21 08:15:02 (¼ród³o: IDG.pl)

toshiba satellite pro c660d realtek lan driver 7.023.0623.2010 f

Toshiba Satellite Pro C660D Realtek LAN Driver 7.023.0623.2010 f jest pakietem sterowników (drivers), które poprawiaj± dzia³anie systemu operacyjnego oraz sprzêtu zainstalowanego w pececie. Za stworzenie tego programu odpowiadaj± programi¶ci ze spó³ki REALTEK.
2013-10-21 08:00:02 (¼ród³o: IDG.pl)

lenovo thinkpad t510 bios update utility 1.52

Lenovo ThinkPad T510 BIOS Update Utility 1.52 jest aplikacj±, która zaktualizuje sterowniki dla urz±dzenia zainstalowanego w komputerze u¿ytkownika. Za ich stworzenie odpowiadaj± pracownicy z firmy Lenovo.
2013-10-21 07:45:03 (¼ród³o: IDG.pl)

toshiba satellite pro c870 synaptics touchpad driver 16.2.10.3 f

Toshiba Satellite Pro C870 Synaptics Touchpad Driver 16.2.10.3 f to sterowniki poprawiaj±ce dzia³anie sprzêtu zainstalowanego w komputerze. Producentem oprogramowania jest firma Synaptics.
2013-10-21 07:30:02 (¼ród³o: IDG.pl)

sony vaio vpcz12mgx smartwi connection utility 1.0.0.12220 for w

Sony Vaio VPCZ12MGX SmartWi Connection Utility 1.0.0.12220 for W to proste w instalacji sterowniki, które doskonale sprawdzaj± siê w procesie usprawniania dzia³ania komputera. Aplikacja powsta³a dziêki zaanga¿owaniu programistów ze spó³ki Sony.
2013-10-21 07:15:02 (¼ród³o: IDG.pl)

asrock fm2a85x-itx amd graphics driver 12.8 for xp

ASRock FM2A85X-ITX AMD Graphics Driver 12.8 for XP jest aplikacj±, która zaktualizuje sterowniki dla urz±dzenia zainstalowanego w komputerze u¿ytkownika. Za ich stworzenie odpowiadaj± pracownicy z firmy AMD.
2013-10-21 07:00:03 (¼ród³o: IDG.pl)

acer aspire v3-571 realtek audio driver 6.0.1.6657 for windows 8

Acer Aspire V3-571 Realtek Audio Driver 6.0.1.6657 for Windows 8 to prosta w obs³udze aplikacja, która zaktualizuje posiadane sterowniki do odpowiedniej wersji. Za stworzenie tego programu odpowiadaj± programi¶ci ze spó³ki REALTEK.
2013-05-17 14:30:05 (¼ród³o: IDG.pl)

gigabyte ga-b75m-d2v (rev. 1.0) intel management engine interfac

Gigabyte GA-B75M-D2V (rev. 1.0) Intel Management Engine Interfac to sterowniki poprawiaj±ce dzia³anie sprzêtu zainstalowanego w komputerze. Aplikacja powsta³a dziêki zaanga¿owaniu programistów ze spó³ki Intel.
2013-05-17 14:15:03 (¼ród³o: IDG.pl)

lunascape 6.8.5

Lunascape to przegl±darka internetowa wyposa¿ona w trzy silniki renderuj±ce. Posiada tak¿e rozwi±zania znane z innych przegl±darek.
2013-05-17 14:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

gigabyte ga-z68xp-ud3p (rev. 1.3) intel sata/raid preinstall dri

Gigabyte GA-Z68XP-UD3P (rev. 1.3) Intel SATA/RAID Preinstall Dri s± zestawem specjalnie dobranych sterowników, które usprawniaj± dzia³anie podzespos³ów zamontowanych w komputerze. Aplikacja powsta³a dziêki zaanga¿owaniu programistów ze spó³ki Intel.
2013-05-17 14:00:03 (¼ród³o: IDG.pl)

earthtime 4.2.4

EarthTime to aplikacja pozwalaj±ca sprawdziæ lokalny czas w dowolnym miejscu ¶wiata - zarówno w rejonie, jak i w konkretnym mie¶cie.
2013-05-17 14:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

toolwiz care 2.1.0.5000

Toolwiz Care to ³atwy sposób na optymalizacjê systemu. Mamy tu ponad czterdzie¶ci u¿ytecznych, specjalistycznych narzêdzi.
2013-05-17 13:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

abit in9 32x-max wi-fi nvidia raid driver 9.21 for vista

Abit IN9 32X-MAX Wi-Fi Nvidia RAID Driver 9.21 for Vista to sterowniki poprawiaj±ce dzia³anie sprzêtu zainstalowanego w komputerze. Aplikacja powsta³a dziêki zaanga¿owaniu programistów ze spó³ki Nvidia.
2013-05-17 13:45:02 (¼ród³o: IDG.pl)

free 3d photo maker 2.0.22.430

Free 3D Photo Maker to aplikacja pozwalaj±ca na tworzenie obrazów 3D ze zwyk³ych fotek.
2013-05-17 13:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

free video to jpg converter 5.0.24.430

Free Video to JPG Converter to niewielka aplikacja, która pomo¿e stworzyæ zrzuty kadrów z plików wideo. ¦wietna rzecz do robienia fotogalerii.
2013-05-17 13:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

daum potplayer 64-bit 1.5.37776

Daum PotPlayer to rozbudowany odtwarzacz multimedialny. Posiada olbrzymie mo¿liwo¶ci konfiguracyjne.
2013-05-17 13:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

daum potplayer 1.5.37776

Daum PotPlayer to rozbudowany odtwarzacz multimedialny. Posiada olbrzymie mo¿liwo¶ci konfiguracyjne.
2013-05-17 13:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

free dvd video burner 3.2.6.430

Free DVD Video Burner to prosty program do zapisywania p³yt DVD. Obs³uguje pliki Video_TS.
2013-05-17 13:35:00 (¼ród³o: IDG.pl)

free video dub 2.0.18.430

Free Video Dub to aplikacja do edycji wideo. Mo¿emy za jej pomoc± usuwaæ zbêdne elementy z filmu.
2013-05-17 13:35:00 (¼ród³o: IDG.pl)

earth alerts 2013.1.64

Earth Alert to program, dziêki któremu mo¿emy w czasie rzeczywistym obserwowaæ zbli¿aj±ce siê kataklizmy i klêski ¿ywio³owe. Sami wybieramy rodzaj kategorii oraz rodzaj podgl±du.
2013-05-17 13:35:00 (¼ród³o: IDG.pl)

gigabyte ga-h61m-ds2 (rev. 1.0) atheros lan driver 2.1.0.7

Gigabyte GA-H61M-DS2 (rev. 1.0) Atheros LAN Driver 2.1.0.7 s± zestawem specjalnie dobranych sterowników, które usprawniaj± dzia³anie podzespos³ów zamontowanych w komputerze. Za stworzenie tego programu odpowiadaj± programi¶ci ze spó³ki Atheros.
2013-05-17 13:30:02 (¼ród³o: IDG.pl)

free video flip and rotate 2.1.7.430

Free Video Flip and Rotate to program do ciekawych efektów wideo. pozwala obróciæ lub odbiæ obraz.
2013-05-17 13:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

personal backup 64-bit 5.4.6.0

Personal Backup to aplikacja s³u¿±ca do tworzenia kopii zapasowych.
2013-05-17 13:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

personal backup 5.4.6.0

Personal Backup to aplikacja s³u¿±ca do tworzenia kopii zapasowych.
2013-05-17 13:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

sleipnir portable 4.1.1

Sleipnir Portable jest przegl±dark±, która wyró¿nia siê ogromn± ilo¶ci± funkcji, jako¶ci± wykonania, a tak¿e du¿ymi mo¿liwo¶ciami dostosowania jej dzia³ania do potrzeb u¿ytkownika.
2013-05-17 13:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

ispy (64-bit) 5.0.8.0

iSpy to aplikacja umo¿liwiaj±ca stworzenie prywatnego systemu monitoringu. Pozwala miêdzy innymi na wykrywanie ruchu czy odg³osów.
2013-05-17 13:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

ispy 5.0.8.0

iSpy to aplikacja umo¿liwiaj±ca stworzenie prywatnego systemu monitoringu. Pozwala miêdzy innymi na wykrywanie ruchu czy odg³osów.
2013-05-17 13:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

ultracopier 64-bit 1.0.1.2

Ultracopier to niewielki program, który usprawni czynno¶ci kopiowania.
2013-05-17 13:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

fujitsu lifebook a1110 mobility center utility 3.00.00.000 for w

Fujitsu LIFEBOOK A1110 Mobility Center Utility 3.00.00.000 for W to proste w instalacji sterowniki, które doskonale sprawdzaj± siê w procesie usprawniania dzia³ania komputera. Twórc± tego pakietu jest firma Others.
2013-05-17 13:15:02 (¼ród³o: IDG.pl)

ultracopier portable 1.0.1.2

Ultracopier Portable to niewielki program, który usprawni czynno¶ci kopiowania.
2013-05-17 13:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

ultracopier 1.0.1.2

Ultracopier to niewielki program, który usprawni czynno¶ci kopiowania.
2013-05-17 13:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

iza - biuro rachunkowe 4.1.25.1

Iza - Biuro Rachunkowe to zaawansowany system, usprawniaj±cy pracê ksiêgowo¶ci. Wspó³pracuje z innymi aplikacjami producenta.
2013-05-17 13:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

ala - ma³a ksiêgowo¶æ 4.1.29.3

Ala - Ma³a Ksiêgowo¶æ to program do prowadzenia pe³nej ksiêgowo¶ci. Cechuje go ³atwa obs³uga i przyjazny interfejs.
2013-05-17 13:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

ewa - fakturowanie i magazyn 4.1.28.1

Ewa - Fakturowanie i Magazyn to aplikacja dla firm prowadz±cych gospodarkê magazynow±. Posiada rozbudowany modu³ fakturowania.
2013-05-17 13:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

gateway lt31 atheros wlan driver 7.7.0.268 for vista

Gateway LT31 Atheros WLAN Driver 7.7.0.268 for Vista s± zestawem specjalnie dobranych sterowników, które usprawniaj± dzia³anie podzespos³ów zamontowanych w komputerze. Za ich stworzenie odpowiadaj± pracownicy z firmy Atheros.
2013-05-17 13:00:02 (¼ród³o: IDG.pl)

anti-porn parental controls 19.0.5.16

Anti-Porn parental controls to aplikacja kotnroli rodzicielskiej. Wspó³pracuje z wszystkimi popualrnymi przegl±darkami.
2013-05-17 13:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

bestsync 2013 portable 64-bit 8.0.5.1

BestSync 2013 Portable to program umo¿liwiaj±cy synchronizacjê i tworzenie kopii zapasowych. Jego autorem jest Risefly Software.
2013-05-17 13:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

autohotkey 1.1.10.01

AutoHotkey to program pozwalaj±cy na przyporz±dkowanie niemal wszystkiego do okre¶lonych czynno¶ci myszki czy te¿ klawiszy klawiatury. Dokonuje tego za pomoc± tworzonych przez u¿ytkownika makr.
2013-05-17 12:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

bestsync 2013 64-bit 8.0.5.1

BestSync to program umo¿liwiaj±cy synchronizacjê i tworzenie kopii zapasowych. Jego autorem jest Risefly Software.
2013-05-17 12:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

bestsync 2013 portable 8.0.5.1

BestSync 2013 Portable to program umo¿liwiaj±cy synchronizacjê i tworzenie kopii zapasowych. Jego autorem jest Risefly Software.
2013-05-17 12:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

bestsync 2013 8.0.5.1

BestSync to program umo¿liwiaj±cy synchronizacjê i tworzenie kopii zapasowych. Jego autorem jest Risefly Software.
2013-05-17 12:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

calibre ebook management portable 0.9.31

Calibre Ebook Management Portable to darmowy, wygodny i funkcjonalny manager e-booków. Posiada wiele u³atwiaj±cych ¿ycie opcji.
2013-05-17 10:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

calibre ebook management 64-bit 0.9.31

Calibre eBook Management to darmowy, wygodny i funkcjonalny manager e-booków. Posiada wiele u³atwiaj±cych ¿ycie opcji.
2013-05-17 10:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

calibre ebook management 0.9.31

Calibre eBook Management to darmowy, wygodny i funkcjonalny manager e-booków. Posiada wiele u³atwiaj±cych ¿ycie opcji.
2013-05-17 10:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

wirelesskeyview (64-bit) 1.66

WirelessKeyView to ¶wietne narzêdzie dla adminów. Potrafi odzyskaæ klucze autoryzacyjne dla sieci bezprzewodowych (WEP/WPA) przechowywane na dysku twardym przez system Windows.
2013-05-17 10:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

wirelesskeyview 1.66

WirelessKeyView to ¶wietne narzêdzie dla adminów. Potrafi odzyskaæ klucze autoryzacyjne dla sieci bezprzewodowych (WEP/WPA) przechowywane na dysku twardym przez system Windows.
2013-05-17 10:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

currports (64-bit) 2.08

Program wy¶wietla informacje o otwartych portach TCP/IP oraz UDP na lokalnym komputerze. Dodatkowo aplikacja pokazuje listê procesów, numer identyfikacyjny, porty i nazwê programu, który korzysta z poszczególnych zasobów.
2013-05-17 10:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

currports 2.08

Program wy¶wietla informacje o otwartych portach TCP/IP oraz UDP na lokalnym komputerze. Dodatkowo aplikacja pokazuje listê procesów, numer identyfikacyjny, porty i nazwê programu, który korzysta z poszczególnych zasobów.
2013-05-17 10:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

lenovo thinkpad t61p sierra wwan driver 6.30.0.3

Lenovo ThinkPad T61p Sierra WWAN Driver 6.30.0.3 jest pakietem sterowników (drivers), które poprawiaj± dzia³anie systemu operacyjnego oraz sprzêtu zainstalowanego w pececie. Twórc± tego pakietu jest firma Sierra Wireless.
2013-05-17 10:15:02 (¼ród³o: IDG.pl)

lenovo thinkpad t61p power manager utility 5.13 for xp

Lenovo ThinkPad T61p Power Manager Utility 5.13 for XP s± zestawem specjalnie dobranych sterowników, które usprawniaj± dzia³anie podzespos³ów zamontowanych w komputerze. Za ich stworzenie odpowiadaj± pracownicy z firmy Lenovo.
2013-05-17 10:00:03 (¼ród³o: IDG.pl)

sony ecm-t145 instrukcja (primary manual)

SONY ECM-T145 user manual (primary manual) to podrêcznik u¿ytkownika, który umo¿liwi nam zdobycie istotnych informacji na temat naszego urz±dzenia. Opisywane urz±dzenie zosta³o stworzone przez SONY.
2013-05-17 10:00:02 (¼ród³o: IDG.pl)

rewizor gt 1.32 hf2

Rewizor GT to aplikacja stanowi±ca system finansowo-ksiêgowy dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw.
2013-05-17 09:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

rachmistrz gt 1.32 hf2

Rachmistrz GT to kompleksowy system do prowadzenia uproszczonej ksiêgowo¶ci. Polecany dla biur i firm.
2013-05-17 09:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

mobilny subiekt 1.07

mobilny Subiekt to edycja Subiekta przewidziana dla agentów terenowych. Pozwala na pracê w terenie powi±zan± z baz± w fimie.
2013-05-17 09:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

lenovo thinkpad t61 soundmax audio driver 6.10.1.7255 for window

Lenovo ThinkPad T61 SoundMax Audio Driver 6.10.1.7255 for Window to proste w instalacji sterowniki, które doskonale sprawdzaj± siê w procesie usprawniania dzia³ania komputera. Twórc± tego pakietu jest firma SoundMax.
2013-05-17 09:45:03 (¼ród³o: IDG.pl)

mikrosubiekt dla windows 3.00 sp1

mikroSubiekt dla Windows to prosty w obsludze system ewidencjonowania sprzeda¿y.
2013-05-17 09:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

gratyfikant gt 1.32 hf2

Gratyfikant GT to program do kompleksowej obs³ugi kadr i p³ac. Jedna z jego wygodnych cech jest m.in. obs³uga programu P³atnik.
2013-05-17 09:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

gestor gt 1.32 hf2

Gestor GT to aplikacja s³u¿±ca do budowania relacji z klientem. Twórc± aplikacji jest InsERT.
2013-05-17 09:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

biuro gt 1.12

Biuro GT to aplikacja do obs³ugi kadrowo-finansowej firm. Wspó³pracuje z innymi aplikacjami biurowymi producenta.
2013-05-17 09:35:00 (¼ród³o: IDG.pl)

foxconn d42s 3.0 intel chipset driver 9.2.0.1015

Foxconn D42S 3.0 Intel Chipset Driver 9.2.0.1015 to prosta w obs³udze aplikacja, która zaktualizuje posiadane sterowniki do odpowiedniej wersji. Za stworzenie tego programu odpowiadaj± programi¶ci ze spó³ki Intel.
2013-05-17 09:30:02 (¼ród³o: IDG.pl)

sony dcr-dvd301 podrêcznik - supplement: dvd playback -and- rec

SONY DCR-DVD301 user manual - Supplement: DVD playback -and- rec to podrêcznik u¿ytkownika, który umo¿liwi nam zdobycie istotnych informacji na temat naszego urz±dzenia. Opisywane urz±dzenie zosta³o stworzone przez SONY.
2013-05-17 09:30:02 (¼ród³o: IDG.pl)

mr.ip 1.27

Mr.IP to niewielka aplikacja, pozwalaj±ca na wy¶wietlenie swojego numeru IP. Przyda siê, gdy go zmieniamy i chcemy sprawdziæ efekty.
2013-05-17 09:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

idphotostudio 2.11.0.33

IDPhotoStudio to aplikacja do tworzenia zdjêæ dokumentowych. Posiada bazê formatów zdjêæ u¿ywanych na ¶wiecie.
2013-05-17 09:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

ssuite office - omegaoffice hd+ 2.4

SSuite Office OmegaOffice HD+ to rozbudowany, a do tego darmowy pakiet aplikacji biurowych. Nadaje siê zarówno do domu, jak i do biura.
2013-05-17 09:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

ssuite office - premium hd 2.4

SSuite Office Premium HD to darmowy pakiet aplikacji biurowych. Nadaje siê zarówno do domu, jak i do biura.
2013-05-17 09:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

vizio ca27-a1 cirrus logic audio driver 7.25.45.2 for windows 8

Vizio CA27-A1 Cirrus Logic Audio Driver 7.25.45.2 for Windows 8 to proste w instalacji sterowniki, które doskonale sprawdzaj± siê w procesie usprawniania dzia³ania komputera. Twórc± tego pakietu jest firma CIRRUS LOGIC.
2013-05-17 09:15:05 (¼ród³o: IDG.pl)

ssuite office - ex-lex office pro 2.0

SSuite Ex-Lex Office Pro to darmowy pakiet aplikacji biurowych. Przeznaczony dla urz±dzeñ przeno¶nych.
2013-05-17 09:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

ssuite office - excalibur release 4.8

SSuite Office Excalibur Release to darmowy pakiet aplikacji biurowych. Nadaje siê zarówno do domu, jak i do biura.
2013-05-17 09:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

lenovo thinkpad t61 nvidia graphics driver 7.15.11.7693 for vist

Lenovo ThinkPad T61 NVIDIA Graphics Driver 7.15.11.7693 for Vist to proste w instalacji sterowniki, które doskonale sprawdzaj± siê w procesie usprawniania dzia³ania komputera. Twórc± tego pakietu jest firma NVIDIA.
2013-05-17 09:00:02 (¼ród³o: IDG.pl)

sony vgp-xl1b2 podrêcznik u¿ytkownika - marketing specifications

SONY VGP-XL1B2 user manual - Marketing Specifications to podrêcznik u¿ytkownika zawieraj±cy dok³adny opis urz±dzenia zakupionego przez nas w sklepie. Twórc± ujêtego w instrukcji sprzêtu jest SONY.
2013-05-17 09:00:02 (¼ród³o: IDG.pl)

ssuite office - the fifth element 2.1

SSuite Office The Fifth Element to rozbudowany, darmowy pakiet aplikacji biurowych. Nadaje siê zarówno do domu, jak i do biura.
2013-05-17 08:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

ssuite office - advanced edition 2.4.1

SSuite Office Advanced Edition to darmowy pakiet aplikacji biurowych. Nadaje siê zarówno do domu, jak i do biura.
2013-05-17 08:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

ssuite office - personal edition 4.4.1

SSuite Office Personal Edition to darmowy pakiet aplikacji biurowych. Nadaje siê zarówno do domu, jak i do biura.
2013-05-17 08:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

amd radeon hd 8610g graphics driver 12.101.1.0 for windows 8 x64

AMD Radeon HD 8610G Graphics Driver 12.101.1.0 for Windows 8 x64 jest aplikacj±, która zaktualizuje sterowniki dla urz±dzenia zainstalowanego w komputerze u¿ytkownika. Aplikacja powsta³a dziêki zaanga¿owaniu programistów ze spó³ki AMD.
2013-05-17 08:30:02 (¼ród³o: IDG.pl)

sony d-e307ck instrukcja (primary manual)

SONY D-E307CK user manual (primary manual) to instrukcja, dziêki której bêdziemy mogli sprawdziæ wszelkie informacje na temat wybranego przez siebie urz±dzenia. Firm±, która wyprodukowa³a opisywane w instrukcji urz±dzenie jest SONY.
2013-05-17 08:30:02 (¼ród³o: IDG.pl)

paragon drive backup free edition 9.0

Paragon Drive Backup to darmowa edycja profesjonalnej aplikacji do tworzenia kopii zapasowych danych.
2013-05-17 08:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

samsung np900x3b-a01us elantech touchpad driver 10.7.17.5 for wi

Samsung NP900X3B-A01US Elantech Touchpad Driver 10.7.17.5 for Wi s± zestawem specjalnie dobranych sterowników, które usprawniaj± dzia³anie podzespos³ów zamontowanych w komputerze. Zosta³y one oficjalnie opublikowane przez dzia³ Support firmy Elantech.
2013-05-17 08:15:02 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 Nastpnakomputery, oprogramowanie