hipermarkety Ochrona danych - źródło: IDG.pl

  No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna

Novell Storage Manager w nowej wersji

Firma udostępniła nową wersję oprogramowania do zarządzania składowaniem danych z wykorzystaniem informacji o tożsamości użytkowników - Novell Storage Manager 2.5. Oprogramowanie automatyzuje czynności związane z zarządzaniem składowaniem danych w oparciu o zdarzenia, tożsamość i polityki przechowywane w systemie usług katalogowych.
2009-01-28 12:56:19 (źródło: IDG.pl)

Backup w wersji online

Usługę Auto-Backup.pl (www.auto-backup.pl) umożliwiającą automatyczne tworzenie aktualizowanych na bieżąco kopii zapasowych danych i ich przechowywanie na zdalnym serwerze wprowadziła w Polsce firma Team Solutions.
2009-01-28 10:24:01 (źródło: IDG.pl)

2-terabajtowy dysk Western Digital

Firma Western Digital zaprezentowa?a twardy dysk o pojemno?ci 2TB. Jest to obecnie najbardziej pojemny 3,5-calowy dysk na ?wiecie.
2009-01-27 12:51:23 (źródło: IDG.pl)

Spire Spectrum II - nowe urządzenie do backupu danych

Spectrum II to najnowsze urządzenie firmy Spire, które pozwala na utworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych na dyskach twardych IDE lub SATA.
2009-01-22 21:34:03 (źródło: IDG.pl)

Spire Spectrum II - nowe urz?dzenie do backupu danych

Spectrum II to najnowsze urz?dzenie firmy Spire, które pozwala na utworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych na dyskach twardych IDE lub SATA.
2009-01-22 21:34:03 (źródło: IDG.pl)

Pendrive ze z??czem eSATA dost?pny w Polsce

Na polski rynek trafi? nowy pendrive o nazwie OCZ Throttle. Urz?dzenie mo?e by? pod??czane do komputera nie tylko za po?rednictwem portu USB, ale równie? za pomoc? z??cza eSATA. Tego typu rozwi?zanie pozwala na przesy?anie danych ze znacznie wi?ksz? pr?dko?ci?.
2009-01-22 09:25:34 (źródło: IDG.pl)

Pendrive ze złączem eSATA dostępny w Polsce

Na polski rynek trafił nowy pendrive o nazwie OCZ Throttle. Urządzenie może być podłączane do komputera nie tylko za pośrednictwem portu USB, ale również za pomocą złącza eSATA. Tego typu rozwiązanie pozwala na przesyłanie danych ze znacznie większą prędkością.
2009-01-22 09:25:34 (źródło: IDG.pl)

Problemy z dyskami Seagate

Internetowe fora, w tym forum pomocy technicznej Seagate, wypełniły się w ostatnim czasie komentarzami użytkowników narzekających na wadliwe funkcjonowanie dysków twardych tego producenta. Wśród napędów dotkniętych błędami znalazł się model Barracuda 7200.11.
2009-01-19 08:41:31 (źródło: IDG.pl)

WD ShareSpace - pami?? masowa na rynek SOHO

Pami?ci typu NAS (Network Attached Storage) wydaj? si? ciekaw? alternatyw? dla serwerów plikowych. S? one zwykle sporo ta?sze od serwera, a mo?liwo?? ?atwego zarz?dzania nimi przez przegl?dark? internetow? sprawia, ?e mo?e to robi? osoba niekoniecznie b?d?ca ekspertem w dziedzinie IT.
2009-01-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

WD ShareSpace - pamięć masowa na rynek SOHO

Pamięci typu NAS (Network Attached Storage) wydają się ciekawą alternatywą dla serwerów plikowych. Są one zwykle sporo tańsze od serwera, a możliwość łatwego zarządzania nimi przez przeglądarkę internetową sprawia, że może to robić osoba niekoniecznie będąca ekspertem w dziedzinie IT.
2009-01-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Laserowe dyski twarde na horyzoncie

Laserowe dyski twarde mogą zrewolucjonizować rynek urządzeń do składowania danych, łącząc w sobie zalety technologii optycznych i magnetycznych. Nowa technologia wciąż znajduje się w powijakach, ale możliwe, że dyskom SSD niespodziewanie urośnie nowy konkurent.
2009-01-17 12:58:07 (źródło: IDG.pl)

Transcend przedstawia 1,8-calowe przenośne dyski SSD

Firma Transcend dodała do oferty przenośnych napędów SSD (Solid-State Drives) nową serię urządzeń o rozmiarze 1,8 cala - SSD18M.
2009-01-16 10:25:01 (źródło: IDG.pl)

Transcend przedstawia 1,8-calowe przeno?ne dyski SSD

Firma Transcend doda?a do oferty przeno?nych nap?dów SSD (Solid-State Drives) now? seri? urz?dze? o rozmiarze 1,8 cala - SSD18M.
2009-01-16 10:25:01 (źródło: IDG.pl)

Pami?? masowa NAS z nagrywark? Blu-ray

Firma LG zaprojektowa?a urz?dzenie, które zawiera pami?? masow? NAS oraz nagrywark? Blu-ray. Producent instaluje w urz?dzeniu LG N4B1 cztery dyski twarde oraz nagrywark? Blu-ray, który mo?na wykorzysta? do wypalania p?yt, zapisuj?c na nich archiwalne dane.
2009-01-15 13:19:33 (źródło: IDG.pl)

Pamięć masowa NAS z nagrywarką Blu-ray

Firma LG zaprojektowała urządzenie, które zawiera pamięć masową NAS oraz nagrywarkę Blu-ray. Producent instaluje w urządzeniu LG N4B1 cztery dyski twarde oraz nagrywarkę Blu-ray, który można wykorzystać do wypalania płyt, zapisując na nich archiwalne dane.
2009-01-15 13:19:33 (źródło: IDG.pl)

Samsung HE103UJ najwydajniejszym dyskiem 7200 RPM

Ranking PC Worlda obejmujący dyski twarde 3,5 cala poszerzył się o bardzo dobry, terabajtowy dysk Samsunga HE103UJ, który okazał się najszybszym w kategorii modeli z prędkością obrotową talerzy 7200 RPM. Na czele w kategorii Wydajność wciąż pozostaje wyjątkowy Western Digital WD3000GLFS (VelociRaptor) charakteryzujący się predkością obtorową talerzy 10000 RPM.
2009-01-13 21:31:44 (źródło: IDG.pl)

ioSafe Solo - zewnętrzny HDD co się ognia/wody nie boi

Jeśli lękasz się o swoje dane do tego stopnia, że chcesz je uchronić przed skutkami pożaru lub powodzi, z pewnością docenisz zalety urządzenia firmy ioSafe. Solo jest zewnętrznym twardym dyskiem, którego obudowa może wytrzymać iście ekstremalne warunki.
2009-01-13 20:32:56 (źródło: IDG.pl)

ioSafe Solo - zewn?trzny HDD co si? ognia/wody nie boi

Je?li l?kasz si? o swoje dane do tego stopnia, ?e chcesz je uchroni? przed skutkami po?aru lub powodzi, z pewno?ci? docenisz zalety urz?dzenia firmy ioSafe. Solo jest zewn?trznym twardym dyskiem, którego obudowa mo?e wytrzyma? i?cie ekstremalne warunki.
2009-01-13 20:32:56 (źródło: IDG.pl)

2,5-calowe zewnętrzne HDD od Fujitsu

Firma Fujitsu zaprezentowała nową serię 2,5-calowych zewnętrznych dysków twardych. Nosi ona oznaczenie HandyDrive MMH2 UB i składa się z czterech modeli - najpojemniejszy może się pochwalić pojemnością 500 GB.
2009-01-13 16:10:30 (źródło: IDG.pl)

2,5-calowe zewn?trzne HDD od Fujitsu

Firma Fujitsu zaprezentowa?a now? seri? 2,5-calowych zewn?trznych dysków twardych. Nosi ona oznaczenie HandyDrive MMH2 UB i sk?ada si? z czterech modeli - najpojemniejszy mo?e si? pochwali? pojemno?ci? 500 GB.
2009-01-13 16:10:30 (źródło: IDG.pl)

Kingston wprowadza pamięci SSDNow oparte o Intel SSD

Kingston wprowadził na rynek nową linię półprzewodnikowych pamięci masowych SSDNow serii E oraz M opartych o SSD marki Intel. Produkty są efektem ogłoszonej kilka miesięcy temu współpracy pomiędzy firmami. Nowe pamięci przeznaczone są na rynek odbiorców korporacyjnych.
2009-01-10 14:11:26 (źródło: IDG.pl)

Kingston wprowadza pami?ci SSDNow oparte o Intel SSD

Kingston wprowadzi? na rynek now? lini? pó?przewodnikowych pami?ci masowych SSDNow serii E oraz M opartych o SSD marki Intel. Produkty s? efektem og?oszonej kilka miesi?cy temu wspó?pracy pomi?dzy firmami. Nowe pami?ci przeznaczone s? na rynek odbiorców korporacyjnych.
2009-01-10 14:11:26 (źródło: IDG.pl)

G.Skill Titan przedstawia SSD "nie do zdarcia"

G.Skill zaprezentował nową serię dysków Solid State Drive (SSD) o nazwie Titan. Urządzenia korzystają z kości NAND Flash typu MLC i oferują do 256 GB wolnej przestrzeni.
2009-01-09 19:11:18 (źródło: IDG.pl)

CES 2009: dysk do automatycznego backupu o pojemności 1TB

Na targach CES firma Clickfree zaprezentowała urządzenie do automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa danych o pojemności 1 TB. Dodatkowo urządzenia Clickfree są teraz kompatybilne z komputerami wyposażonymi w system Mac OS X 10.5.
2009-01-08 14:31:28 (źródło: IDG.pl)

CES 2009: dysk do automatycznego backupu o pojemno?ci 1TB

Na targach CES firma Clickfree zaprezentowa?a urz?dzenie do automatycznego tworzenia kopii bezpiecze?stwa danych o pojemno?ci 1 TB. Dodatkowo urz?dzenia Clickfree s? teraz kompatybilne z komputerami wyposa?onymi w system Mac OS X 10.5.
2009-01-08 14:31:28 (źródło: IDG.pl)

Pamięć "cloud attached"

Nowopowstała firma, debiutująca na Consument Electronics Show, opracowała urządzenie przeznaczone do bezszwowego podłączania NAS do usług składowania online, takich jak Amazon S3 (Simple Storage Service).
2009-01-08 13:16:20 (źródło: IDG.pl)

Pami?? "cloud attached"

Nowopowsta?a firma, debiutuj?ca na Consument Electronics Show, opracowa?a urz?dzenie przeznaczone do bezszwowego pod??czania NAS do us?ug sk?adowania online, takich jak Amazon S3 (Simple Storage Service).
2009-01-08 13:16:20 (źródło: IDG.pl)

CES 2009: OCZ przedstawia dyski SSD z serii Apex

Firma OCZ, producent pamięci komputerowych, wzbogaciła ofertę napędów SSD (Solid-State Drive) o nową serię urządzeń - Apex, która zastąpi linię produktów Core.
2009-01-08 08:58:55 (źródło: IDG.pl)

Serial ATA 6 Gb/s ju? nied?ugo na rynku

Conrad Maxwell, odpowiedzialny za marketing organizacji zajmuj?cej si? standardem SATA poinformowa?, ?e jeszcze w tym roku pojawi si? nowy, szybszy interfejs przeznaczony m.in. dla dysków twardych. Trzecia generacja standardu SATA pozwoli na wyra?ne zwi?kszenie pr?dko?ci przesy?u danych.
2009-01-07 21:44:20 (źródło: IDG.pl)

Serial ATA 6 Gb/s już niedługo na rynku

Conrad Maxwell, odpowiedzialny za marketing organizacji zajmującej się standardem SATA poinformował, że jeszcze w tym roku pojawi się nowy, szybszy interfejs przeznaczony m.in. dla dysków twardych. Trzecia generacja standardu SATA pozwoli na wyraźne zwiększenie prędkości przesyłu danych.
2009-01-07 21:44:20 (źródło: IDG.pl)

Toshiba prezentuje przeno?ny nap?d o pojemno?ci 500 GB

Firma Toshiba uaktualni?a ofert? przeno?nych dysków o rozmiarze 2,5 cala. Nowym dyskiem na USB jest nap?d o pojemno?ci 500 GB - model HDDR500E03X.
2009-01-07 13:55:00 (źródło: IDG.pl)

Toshiba prezentuje przenośny napęd o pojemności 500 GB

Firma Toshiba uaktualniła ofertę przenośnych dysków o rozmiarze 2,5 cala. Nowym dyskiem na USB jest napęd o pojemności 500 GB - model HDDR500E03X.
2009-01-07 13:55:00 (źródło: IDG.pl)

Verbatim zapowiada karty ExpressCard SSD

Pod koniec lutego na rynek trafią nowe urządzenia SSD. Firma Verbatim zapowiedziała bowiem wprowadzenie do sprzedaży kart ExpressCard SSD. Będą one oferowane w trzech wersjach o pojemności 16, 32 i 64 GB.
2009-01-07 12:49:53 (źródło: IDG.pl)

Pamięci masowe: konsolidacja i zmiany na rynku

Archiwizacja i backup firmowych danych, ich bezpieczne przechowywanie oraz wszelkie aspekty związane z wirtualizacją infrastruktury to, według ekspertów, elementy IT, które czeka w najbliższych latach realny, znaczący rozwój. Już rok temu ilość cyfrowej informacji szacowana była na 281 eksabajtów (IDC), z silnym zaznaczeniem tendencji rosnącej w tym obszarze. W 2008 r. doszło przynajmniej do trzech dużych fuzji na rynku pamięci masowych i to one mogą wyznaczyć kierunek jego dalszego rozwoju.
2008-12-23 22:04:14 (źródło: IDG.pl)

Pami?ci masowe: konsolidacja i zmiany na rynku

Archiwizacja i backup firmowych danych, ich bezpieczne przechowywanie oraz wszelkie aspekty zwi?zane z wirtualizacj? infrastruktury to, wed?ug ekspertów, elementy IT, które czeka w najbli?szych latach realny, znacz?cy rozwój. Ju? rok temu ilo?? cyfrowej informacji szacowana by?a na 281 eksabajtów (IDC), z silnym zaznaczeniem tendencji rosn?cej w tym obszarze. W 2008 r. dosz?o przynajmniej do trzech du?ych fuzji na rynku pami?ci masowych i to one mog? wyznaczy? kierunek jego dalszego rozwoju.
2008-12-23 22:04:14 (źródło: IDG.pl)

Intel zwiększył pojemność napędów SSD do 160 GB

Intel zwiększył pojemność dwóch produkowanych przez siebie napędów SSD (2,5-calowy napęd X25-M i 1,8-calowy napęd X18-M) do 160 GB. Napędy były do tej pory oferowane w wersjach o pojemności 80 GB.
2008-12-23 13:46:23 (źródło: IDG.pl)

Co potrafi pamięć

Systemy pamięci masowych kojarzą się głównie ze składowaniem danych na wielu dyskach i wykonywaniem kopii bezpieczeństwa. Nowoczesne rozwiązania potrafią o wiele więcej.
2008-12-23 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Co potrafi pami??

Systemy pami?ci masowych kojarz? si? g?ównie ze sk?adowaniem danych na wielu dyskach i wykonywaniem kopii bezpiecze?stwa. Nowoczesne rozwi?zania potrafi? o wiele wi?cej.
2008-12-23 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Gdy infrastruktura si? ??czy

W dobie kryzysu mo?na oczekiwa?, ?e pewna cz??? firm b?dzie si? ??czy?. Razem z po??czeniem firmy, mo?na si? spodziewa? po??czenia zasobów systemów pami?ci masowej.
2008-12-23 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Gdy infrastruktura się łączy

W dobie kryzysu można oczekiwać, że pewna część firm będzie się łączyć. Razem z połączeniem firmy, można się spodziewać połączenia zasobów systemów pamięci masowej.
2008-12-23 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Intel: dyski SSD 160 GB już w sprzedaży

Intel poinformował, że rozpoczyna dzisiaj sprzedaż swoich dysków SSD o pojemności 160 GB.
2008-12-22 21:21:08 (źródło: IDG.pl)

Intel: dyski SSD 160 GB ju? w sprzeda?y

Intel poinformowa?, ?e rozpoczyna dzisiaj sprzeda? swoich dysków SSD o pojemno?ci 160 GB.
2008-12-22 21:21:08 (źródło: IDG.pl)

Hitachi będzie oferować macierze z napędami SSD

Hitachi Data Systems zapowiada, że w pierwszym kwartale 2009 r. poszerzy swoją ofertę o wybrane systemy pamięci masowych, w których będzie instalować napędy SSD.
2008-12-20 11:08:15 (źródło: IDG.pl)

Hitachi b?dzie oferowa? macierze z nap?dami SSD

Hitachi Data Systems zapowiada, ?e w pierwszym kwartale 2009 r. poszerzy swoj? ofert? o wybrane systemy pami?ci masowych, w których b?dzie instalowa? nap?dy SSD.
2008-12-20 11:08:15 (źródło: IDG.pl)

Toshiba zapowiada napęd SSD 512 GB

Toshiba informuje, że wprowadzi niedługo do swojej oferty napędy SSD o pojemności 512 GB, które będą instalowane w notebookach i innych urządzeniach elektronicznych. Pierwsze takie produkty mają być dostępne na rynku w połowie 2009 r.
2008-12-19 10:42:07 (źródło: IDG.pl)

Toshiba zapowiada nap?d SSD 512 GB

Toshiba informuje, ?e wprowadzi nied?ugo do swojej oferty nap?dy SSD o pojemno?ci 512 GB, które b?d? instalowane w notebookach i innych urz?dzeniach elektronicznych. Pierwsze takie produkty maj? by? dost?pne na rynku w po?owie 2009 r.
2008-12-19 10:42:07 (źródło: IDG.pl)

G.Skill: nowe dyski SSD dostępne w Polsce

Na polskim rynku są już dostępne nowe dyski SSD firmy G.Skill. Urządzenia zbudowane w oparciu o układy NAND Flash typu MLC są oferowane w dwóch wersjach o pojemności 64 i 128 GB.
2008-12-19 10:34:26 (źródło: IDG.pl)

G.Skill: nowe dyski SSD dost?pne w Polsce

Na polskim rynku s? ju? dost?pne nowe dyski SSD firmy G.Skill. Urz?dzenia zbudowane w oparciu o uk?ady NAND Flash typu MLC s? oferowane w dwóch wersjach o pojemno?ci 64 i 128 GB.
2008-12-19 10:34:26 (źródło: IDG.pl)

512 GB SSD Toshiby dopiero na wiosnę

Firma Toshiba zapowiedziała, iż na wiosnę przyszłego roku doda do oferty pokaźną liczbę nowych napędów SSD (Solid-State Drive), w tym dysk o pojemności 512 GB.
2008-12-18 09:50:27 (źródło: IDG.pl)

256 GB SSD od Patriota

Firma Patriot, ceniony producent pamięci operacyjnych, dodała do oferty nowy napęd SSD (Solid-State Drive) z serii Warp v3 - dysk o pojemności 256 GB.
2008-12-18 08:40:24 (źródło: IDG.pl)

Tanie dyski dla netbooków w drugiej połowie przyszłego roku

W odpowiedzi na zapotrzebowanie m.in. wytwórców netbooków, Seagate, Western Digital oraz Hitachi pracują nad stworzeniem taniego, 2,5-calowego dysku twardego przeznaczonego do takich właśnie komputerów. Pierwsze ich egzemplarze mają się ukazać na rynku w drugiej połowie przyszłego roku. Tak przynajmniej twierdzą niektóre źródła na Tajwanie.
2008-12-16 18:58:58 (źródło: IDG.pl)

Wirtualizacja a pamięci masowe

Ostatni akcent naszej konferencji „Wirtualizacja i centralizacja zasobów IT” dotyczył współdziałania rozwiązań wirtualizacyjnych na poziomie serwerów z rozwiązaniami wirtualizującymi na poziomie macierzy.
2008-12-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wielkie manewry w centrum danych

W firmowych centrach danych coraz częściej wdrażane są projekty związane z wirtualizacją i konsolidacją systemów. Staje się to możliwe dzięki dostępności serwerów o coraz większej mocy obliczeniowej, dostarczanej przez wielordzeniowe procesory. Rosnące możliwości przetwarzania danych to również większe zapotrzebowanie na wydajność sieci LAN oraz SAN. Od pewnego czasu toczy się na rynku pamięci masowych rywalizacja pomiędzy protokołami dostępu blokowego Fibre Channel a iSCSI. Jak zakończy się ten pojedynek? Jak wyglądać będzie komunikacja w centrum danych?
2008-12-15 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Napędy SSD zawierające nowy rodzaj pamięci flash

Samsung wprowadzi w przyszłym roku na rynek napędy SSD zawierające pamięci flash oparte na nowej technologii MLC (Multilevel-Cell), w której w miejsce dwóch bitów zapisywanych w jednej komórce pojawią się trzy bity.
2008-12-12 10:24:24 (źródło: IDG.pl)

HP - dyski SAS 300 GB do obsługi centrów danych

HP zaczął w tym tygodniu dostarczać resellerom na całym świecie swoje nowe, 2,5-calowe dyski twarde SAS 300 GB, przeznaczone do instalowania w serwerach. Oferowane do tej pory przez firmę 2-5-calowe dyski miały dwa razy mniejszą pojemność (150 GB).
2008-12-11 11:19:32 (źródło: IDG.pl)

RAID dla rajdowców - jaka macierz dla użytkownika domowego?

Dzięki macierzowym dyskowym możesz znacznie zwiększyć wydajność twardych dysków lub zabezpieczyć przechowywane na nich dane. Albo to i to - zależnie od wariantu RAID jaki wybierzesz. Aby ci ten wybór ułatwić, wyjaśniamy zasady działania popularnych macierzy.
2008-12-11 11:02:02 (źródło: IDG.pl)

Technologia MAID 2.0

Nowe mechanizmy kontrolowania i sterowania pracą napędów dyskowych w pamięciach masowych umożliwiają ograniczenie zużycia energii bez zmniejszenia wydajności.
2008-12-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Microsoft sięga po rozwiązania EMC

Microsoft zamierza zintegrować z szeregiem swoich produktów technologię DLP (zapobieganie utracie danych) opracowaną przez firmę RSA (obecnie należącą do EMC). Technologia pozwala administratorom monitorować ważne dane i blokować do nich w razie potrzeby dostęp
2008-12-08 12:24:26 (źródło: IDG.pl)

VMware: ulepszone oprogramowanie wirtualizacji desktopa

Firma udostępniła nowe oprogramowanie przeznaczone do wirtualizacji desktopa, wirtualizacji aplikacji i zarządzania wirtualnymi desktopami - VMware View 3.
2008-12-04 13:50:39 (źródło: IDG.pl)

LG przedstawia dysk zewnętrzny XD4

Południowokoreańska firma LG dodała do oferty produktów nowy napęd zewnętrzny z interfejsem USB 2.0 - model XD4.
2008-12-04 08:25:58 (źródło: IDG.pl)

Dyski SSD dla netbooków Dell Inspiron Mini 9

Japońska firma Buffalo poinformowała o wprowadzeniu do swojej oferty dwóch nowych dysków typu SSD, które zostały skonstruowane z myślą o netbookach firmy Dell - Inspiron Mini 9.
2008-12-03 19:46:52 (źródło: IDG.pl)

Iomega - nowe modele zewnętrznych dysków eGo

Małe firmy szukające tanich, przenośnych dysków twardych, mogą od kilku dni kupować dwa nowe rozwiązania tego typu wprowadzone na rynek przez firmę Iomega.
2008-12-03 12:56:31 (źródło: IDG.pl)

Hitachi i Intel pracują wspólnie nad napędami SSD

Hitachi Global Storage Technologies i Intel przystępują wspólnie do prac zmierzających do podjęcia produkcji napędów SSD przeznaczonych do instalowania w serwerach i stacjach roboczych.
2008-12-03 11:54:13 (źródło: IDG.pl)

Stacja dokująca dla twardego dysku

Producent urządzeń peryferyjnych dla komputerów Mac, firma Newer Technology, zaprezentowała stację dokującą twardych dysków. Z urządzenia mogą oczywiście korzystać także użytkownicy komputerów pracujących pod kontrolą systemu Windows.
2008-12-02 21:52:33 (źródło: IDG.pl)

Kieszonkowe dyski twarde

Plextor wprowadził na rynek nową rodzinę miniaturowych, zewnętrznych dysków twardych. Urządzenia PX-PPH60U i PX-PPH120U mają odpowiednio 60 i 120 GB pojemności i są wyposażone w złącze USB.
2008-12-02 10:55:52 (źródło: IDG.pl)

Kontrolowany przepływ danych

Eksperymentalna technologia OpenFlow Switch może zrewolucjonizować sposób zarządzania sieciami komputerowymi. Pierwsze wykorzystujące ją produkty mają być dostępne w 2009 r.
2008-12-02 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Verbatim: płyty 8x DVD+R DL LightScribe już dostępne

Firma Verbatim wprowadziła na rynek pierwsze na świecie dwuwarstwowe dyski 8X DVD+R DL LightScribe. Płyty oferowane w opakowaniach zawierających 5 sztuk nośników są już dostępne na rynku.
2008-12-01 14:54:37 (źródło: IDG.pl)

Jak chłodzić centra danych?

Energia ciągle drożeje i użytkownicy centrów danych szukają różnych sposobów, aby zmniejszyć rachunki płacone za elektryczność. Może im w tym pomóc raport opublikowany kilka tygodni temu przez firmę analityczną Gartner, która radzi, na co należy zwrócić szczególną uwagę w pracy systemu chłodzącego centrum, aby koszty te zmniejszyć do minimum.
2008-12-01 08:23:54 (źródło: IDG.pl)

Plextor przedstawia nowe napędy SSD

Firma Plextor, producent znany z wysokiej jakości napędów optycznych przedstawił dwa nowe dyski przenośne SSD (Solid-State Drive) o rozmiarze 1,8-cala.
2008-11-30 12:30:36 (źródło: IDG.pl)

Nowe profesjonalne napędy SSD od Samsunga

Firma Samsung rozszerzyła ofertę korporacyjnych dysków SSD z serii Enterprise o dwa nowe modele o pojemności 25 oraz 50 GB.
2008-11-29 13:45:23 (źródło: IDG.pl)

"Potworne" dyski SSD od PhotoFast

Firma PhotoFast przygotowała nowe napędy SSD (Solid-State Drive) z serii G-Monster V2. Nowe 2,5-calowe napędy trafią do sklepów w pojemnościach 128 oraz 256 GB.
2008-11-28 13:15:12 (źródło: IDG.pl)

I-O Data: nowa seria przenośnych dysków twardych

Na łamach serwisu internetowego japońskiego oddziału I-O DATA pojawiła się informacja o nowej serii przenośnych dysków twardych, które wzbogacą ofertę tego producenta. Urządzenia z rodziny HDPS-U będą dostępne w czterech wariantach pojemnościowych.
2008-11-28 12:29:30 (źródło: IDG.pl)

Seagate naprawił błąd wykryty w dyskach Barracuda

Seagate wprowadził dysk twardy oznaczony symbolem 7200.11 (mający pojemność 1,5 TB) w lipcu br. Było to znaczące wydarzenie, biorąc pod uwagę dużą pojemność dysku. Jednak wkrótce użytkownicy zauważyli, że po zainstalowaniu dysku w komputerze niektóre aplikacje multimedialne (przesyłające strumienie danych wideo) zawieszają się.
2008-11-28 11:18:19 (źródło: IDG.pl)

1,5 TB od I-O Data

Firma I-O Data zapowiedziała wprowadzenie do oferty nowego dysku twardego z serii HDI-SAH7 o pojemności 1,5 TB. Napęd o tak dużej pojemności dotychczas w ofercie posiadał tylko Seagate.
2008-11-28 09:15:29 (źródło: IDG.pl)

Buffalo prezentuje nowy 80 GB dysk SSD

Firma Buffalo zaprezentowała nowy dysk typu SSD. 2,5-calowe urządzenie pozwala na zmagazynowanie 80 GB danych - jego cena została ustalona na poziomie ok. 800 euro.
2008-11-27 19:56:54 (źródło: IDG.pl)

Firma Micron obiecuje dyski SSD o transferze 1GB/s

Firma Micron umieściła w Internecie film, na którym jeden z jej pracowników prezentuje dyski SSD o transferze 800 MB/s. Wprawdzie film jest zbyt kiepskiej jakości aby zobaczyć wyniki benchmarków na ekranie monitora, ale wypada wierzyć mu na słowo.
2008-11-26 19:57:55 (źródło: IDG.pl)

Ekstremalny Flash

SanDisk opracował technologię istotnie przyspieszającą zapis drobnych porcji danych i zwiększającą trwałość dysków półprzewodnikowych SSD.
2008-11-25 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wirtualizacja od strony praktycznej: dowiedz się więcej

Wirtualizacja i centralizacja zasobów pozwala w obecnych, trudnych czasach dekoniunktury, oszczędzać firmom na kosztach zakupu i eksploatacji serwerów. Nie wierzysz? Przekonaj się o tym podczas konferencji Computerworld "Wirtualizacja i centralizacja zasobów IT".
2008-11-24 16:31:26 (źródło: IDG.pl)

Nowe napędy SSD z serii XPG od A-Data

Firma A-Data przedstawiła nowe, 2,5-calowe napędy SSD z serii Xtreme Performance Gear (XPG).
2008-11-24 13:00:14 (źródło: IDG.pl)

Samsung rozpoczyna produkcję napędów SSD 250 GB

Firma Samsung poinformowała o rozpoczęciu masowej produkcji dysków SSD o pojemności 250 GB.
2008-11-20 12:15:05 (źródło: IDG.pl)

EMC: uaktualnione oprogramowanie zarządzania pamięcią masową

Firma uaktualniła kilka elementów swojego pakietu do zarządzania pamięcią masową w celu ułatwienia administratorom procesów składowania i odtwarzania.
2008-11-19 14:08:38 (źródło: IDG.pl)

Nowe napędy 2,5 cala od Toshiby

Firma Toshiba dodała do oferty dysków twardych nowe 2,5-calowe napędy z interfejsem SATA 3 Gb/s.
2008-11-19 12:00:08 (źródło: IDG.pl)

Dyski S1 i S2 Samsunga wkrótce w sklepach

Firma Samsung zamierza wprowadzić do oferty przenośnych dysków twardych dwie nowe rodziny urządzeń: 1,8-calowe napędy S1 oraz 2,5-calowe dyski z serii S2.
2008-11-18 14:15:05 (źródło: IDG.pl)

Mały oddział, duży kłopot

Nowoczesne technologie umożliwiają centralizację wielu usług, ich obsługa jest znacznie prostsza niż jeszcze kilka lat temu. Dotyczy to także backupu i archiwizacji.
2008-11-18 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Lenovo wprowadza bezpieczny, przenośny dysk twardy

Firma Lenovo wzbogaciła swą ofertę o nowy, przenośny dysk twardy. Urządzenie o nazwie ThinkPad USB Portable Secure Hard Drive jest kierowane przede wszystkim do osób, przykładających szczególną uwagę do kwestii bezpieczeństwa danych.
2008-11-17 11:38:55 (źródło: IDG.pl)

A-DATA prezentuje nowe dyski SSD

Oferta firmy A-DATA zostanie wzbogacona o trzy nowe serii dysków SSD. Do sprzedaży trafią modele z serii 300 (klasa ekonomiczna), 500 (klasa średnia) i 700 (najwyższa wydajność). Na rynku azjatyckim są już dostępne w sprzedaży pierwsze egzemplarze z serii 300.
2008-11-14 15:23:33 (źródło: IDG.pl)

NVMHCI - interfejs do obsługiwania napędów SSD

Intel jest jednym z głównych twórców interfejsu następnej generacji (NVMHCI), przeznaczonego do obsługiwania napędów SSD. Jednak specjaliści są zgodni co do tego, że w najbliższym czasie w obszarze tym królować będzie nadal interfejs Serial ATA.
2008-11-14 10:17:03 (źródło: IDG.pl)

Nowe "zielone" dyski SSD dla Eee PC

Firma Green House dodała do oferty napędów SSD dwa nowe modele kart o pojemności 32 i 64 GB, którymi zastąpić można domyślnie montowane dyski w laptopach Asusa Eee PC.
2008-11-13 09:45:31 (źródło: IDG.pl)

Sun Storage 7000 - nowa linia pamięci masowych

Sun wprowadził na rynek trzy systemy pamięci masowej należące do nowej linii Sun Storage 7000, które mogą przechowywać od 2 do 576 TB danych. Rozwiązania zawierają oprócz tradycyjnych dysków twardych również napędy typu SSD (pamięć flash).
2008-11-12 10:06:30 (źródło: IDG.pl)

Fujitsu: zaszyfrowane 2,5 cala o pojemności 500 GB

Firma Fujitsu zaprezentowała dwie nowe serie (MJA2 BH i MJA2 CH) 2,5-calowych dysków twardych. Oferują one pojemność sięgającą 500 GB oraz zabezpieczenie danych 256-bitowym szyfrowaniem AES (dotyczy serii MJA2 CH).
2008-11-11 18:10:01 (źródło: IDG.pl)

Nowe napędy SSD OCZ w sklepach

Wczoraj pisaliśmy o nowej serii dysków SSD V3 firmy OCZ, które trafią na sklepowe półki pod koniec tego roku. Producent pamięci oraz akcesoriów komputerowych odświeżył także linię napędów starszej generacji.
2008-11-06 11:00:40 (źródło: IDG.pl)

128 GB napęd SSD od Transcend

Firma Transcend dodała do oferty dysków SSD (Solid-state Drive) nowy model urządzenia o pojemności 128 GB.
2008-11-04 09:45:57 (źródło: IDG.pl)

Systemy pamięci masowych potrzebują nowego otwarcia

Wzrastająca lawinowo ilość danych, które często należy przechowywać przez dłuższy czas, powoduje, iż istnieje pilna potrzeba opracowania nowego modelu funkcjonowania systemów pamięci masowych. Powinien to być model bardziej kompleksowy, obejmujący wszystkie aspekty zagadnienia.
2008-11-04 07:09:06 (źródło: IDG.pl)

Szyfrowanie dysków jako usługa SaaS

PGP Corporation jest pierwszą firmą, która oferuje usługę pełnego szyfrowania dysków w formie subskrypcji typu SaaS (Software-as-a-Service; oprogramowanie jako usługa), dzięki czemu z technologii tej będą mogły w większym stopniu korzystać małe i średnie firmy.
2008-10-22 11:43:43 (źródło: IDG.pl)

Seminarium na temat centrów danych

Emerson Network Power, we współpracy z Wola Info, organizuje II Seminarium Eksperckie pod hasłem "Data Center. Proces inwestycyjny - Projekt - Technologie".
2008-10-20 14:46:57 (źródło: IDG.pl)

Macierz z dopalaczem

W ofercie polskich integratorów pojawiły się niedawno macierze firmy BlueArc. Istotną różnicą, która je wyróżnia na tle konkurencji, jest całkowita separacja sprzętowa modułów dyskowych od logiki macierzy.
2008-10-14 20:56:21 (źródło: IDG.pl)

Pamięci masowe - test serwerów SAN/iSCSI

Jeden terabajt (1000 GB) to już nie tak wiele, jak jeszcze do niedawna uważano. Dyski nie pracują wcale tak szybko, jak to się wielu użytkownikom wydaje. Przepustowość połączenia Gigabit Ethernet jest na tyle duża, że większość systemów pamięci masowej nie może jej do końca skonsumować. Do takich oto wniosków można dojść po przetestowaniu sześciu serwerów SAN wykorzystujących technologię iSCSI.
2008-10-02 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Będą szybkie pamięci magnetyczne

Nieulotne pamięci magnetyczne MRAM są niezbyt szybkie. Badania prowadzone w niemieckim instytucie badawczym PTB Braunschweig pokazały, że nowe moduły MRAM będą mogły pracować znacznie szybciej niż obecne.
2008-09-25 11:36:02 (źródło: IDG.pl)

SSD: realna perspektywa

Za kilka lat dyski SSD staną się standardowo oferowanym produktem. Na razie jednak wokół SSD narosło wiele mitów i nieporozumień, które chcemy rozwiać.
2008-09-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Sun zapowiada system NAS oparty na oprogramowaniu FISHworks

Sun zamierza wprowadzić na rynek pod koniec br. system pamięci masowej NAS pracujący pod kontrolą opracowanego przez siebie oprogramowania FISHworks. Firma ujawniła jednocześnie, że pracuje już nad kolejnymi produktami wykorzystującymi to oprogramowanie.
2008-09-10 10:14:23 (źródło: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następnakomputery, oprogramowanie