hipermarkety Sprzêt - eGospodarka.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Nastpna

Notebook Acer TravelMate 6293

Firma Acer wprowadzi³a do oferty notebook TravelMate 6293. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w czterozakresowy modem GSM/GPRS/EDGE wspó³pracuj±cy z systemami UMTS/HSPA w pa¶mie 2100 MHz, który umo¿liwia ³±czno¶æ z bezprzewodowymi sieciami rozleg³ymi (WWAN).
2008-09-02 00:15:00

Notebook Samsung R510

Firma Samsung Electronics przedstawi³a notebook R510. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w 15,4-calowy wy¶wietlacz o rozdzielczo¶ci 1280 x 800 z warstw± antyodblaskow±.
2008-09-01 03:02:56

Olympus Stylus 1050 SW

Olympus wprowadzi³ na rynek nowy aparat cyfrowy Stylus 1050 SW przeznaczony dla osób, które lubi± fotografowaæ zim±, a nie chc± przy tym marzn±æ w rêce.
2008-08-31 01:32:12

Karta SanDisk Extreme III 30MB/s Edition

Firma SanDisk Corporation wprowadzi³a karty pamiêci SDHC z linii SanDisk Extreme III 30MB/s Edition. Nowe karty s± dostêpne w sprzeda¿y od wrze¶nia 2008 r. w wersjach 4GB, 8GB i 16GB.
2008-08-30 00:05:00

Notebook Samsung Crystal Black R710

Firma Samsung Electronics zaprezentowa³a w swojej ofercie przeno¶ny notebook R710 wchodz±cy w sk³ad linii komputerów przeno¶nych Samsung Crystal Black. Nowy model wykorzystuje technologiê Silver Nano, która chroni klawiaturê przed zalêganiem siê bakterii oraz zosta³ wyposa¿ony w czytnik kart pamiêci "7 w 1".
2008-08-29 00:02:45

Lustrzanka cyfrowa Nikon D90

Firma Nikon poinformowa³a o wprowadzeniu do swojej oferty nowego modelu lustrzanki klasy ¶redniej w formacie DX - D90. Nowa lustrzanka cyfrowa zosta³a wyposa¿ona w funkcjê filmowania oraz rozwi±zania techniczne, takie jak koncepcja obróbki obrazu EXPEED oraz zakres czu³o¶ci ISO 200-3200.
2008-08-28 00:47:55

Projektory DLP Optoma do notebooków

Firma Veracomp SA, wy³±czny dystrybutor Optomy w Polsce, wprowadzi³a do swojej oferty nowe projektory Optoma EW330 i EW628. Nowe urz±dzenia zosta³y przeznaczone do prezentacji z u¿yciem notebooków z panoramicznymi matrycami. Projektory wy¶wietlaj± obraz w kontra¶cie 2000:1 oraz jasno¶ci odpowiednio EW330 - 2200 ANSI lumenów i EW628 - 2700 ANSI lumenów.
2008-08-27 12:33:33

Notebooki Samsung P460 i P560

Firma Samsung Electronics przedstawi³a dwa nowe modele biznesowej serii "P". Notebooki P460 i P560 zosta³y przeznaczone dla profesjonalistów i wyposa¿one w procesor Intel Centrino 2, system pamiêci DDR3 oraz system operacyjny Microsoft Windows Vista Business.
2008-08-26 01:10:11

Notebook Acer Aspire 7730

Firma Acer zaprezentowa³a now± seriê notebooków Aspire 7730. Notebook Aspire 7730 zosta³ wyposa¿ony w 17-calowy wy¶wietlacz WXGA+ Acer CrystalBrite o rozdzielczo¶ci 1440 x 900 pikseli oraz system do wideo-konferencji Acer Video Conference.
2008-08-25 11:58:22

Drukarka do zdjêæ Casio PCP-1200

Nowa drukarka Casio PCP-1200 s³u¿±ca do wydruku zdjêæ z aparatów cyfrowych wyposa¿ona jest w 7-calowy dotykowy ekran i klawiaturê. Dziêki temu na odbitkach mo¿na nadrukowaæ wybrany przez u¿ytkownika tekst.
2008-08-23 00:42:54

Bezprzewodowa kamera TRENDnet TV-IP100W-N

Amerykañska firma TRENDnet poszerzy³a swoje portfolio kamer IP. Tym razem do oferty do³±czy³a bezprzewodow± kamerê z serwerem internetowym o symbolu TV-IP100W-N, odpowiednik TV-IP100W.
2008-08-22 13:45:55

Skaner Canon imageFORMULA DR-3010C

Firma Canon Europe poinformowa³a o wprowadzeniu do sprzeda¿y skanera imageFORMULA DR-3010C. Urz±dzenie, przeznaczone do wykorzystania przez grupy robocze, skanuje do 30 stron na minutê i mo¿e byæ u¿ywane zarówno do przetwarzania faktur lub formularzy, jak i do codziennego, dora¼nego skanowania.
2008-08-21 00:15:00

Drukarka kolorowa Nashuatec SPC420dn

Firma Euroimpex SA, wy³±czny autoryzowany dystrybutor Nashuatec w Polsce, wprowadzi³a do sprzeda¿y kolorowe drukarki laserowe Nashuatec SPC420dn. Urz±dzenia zosta³y przeznaczone dla ¶rednich grup roboczych.
2008-08-20 00:05:00

Monitor NEC MultiSync EA261WM

Firma NEC Display Solutions przedstawi³a MultiSync EA261WM, drugi model monitora z nowej serii MultiSync EA. Panoramiczny 26-calowy monitor posiada miernik carbon footprint oraz charakteryzuje siê panoramiczn± rozdzielczo¶ci± w formacie 16:10, czasem reakcji matrycy wynosz±cym 5ms oraz wspó³czynnikiem kontrastu statycznego 1000:1.
2008-08-19 00:52:02

Notebook Acer Aspire 4930

Firma Acer wprowadzi³a do oferty notebooka Aspire 4930. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w czytnik kart pamiêci "5 w 1" oraz szereg zabezpieczeñ, w tym has³a zabezpieczaj±ce BIOS oraz dysk twardy.
2008-08-18 11:46:00

Aparat Fujifilm FinePix S2000HD

Firma Fujifilm wprowadza na rynek nowy aparat cyfrowy FinePix S2000HD, który oprócz wykonywania zdjêæ, umo¿liwia nagrywanie filmów w rozdzielczo¶ci HD 720p.
2008-08-18 02:29:46

Drukarka wielofunkcyjna Canon PIXMA MP480

Nowa drukarka wielofunkcyjna firmy Canon, PIXMA MP480, oprócz standardowych funkcji - drukowania, skanowania i kopiowania - zosta³a wyposa¿ona w now± funkcjê Auto Scan Mode. Wykrywa ona rodzaj skanowanego dokumentu (zdjêcie, wizytówka, czasopismo, gazeta, dokument) i automatycznie zapisuje w odpowiednim dla niego rodzaju pliku - PDF lub JPEG.
2008-08-17 00:15:55

Notebook ARISTO Prestige 1810

Firma COMES S.A. rozszerzy³a swoj± ofertê o nowy komputer przeno¶ny, ARISTO Prestige 1810. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w kartê sieci bezprzewodowej Intel Next-Gen Wireless-N oraz modu³ Bluetooth 2.0., a udzia³ w wideokonferencji zapewnia wbudowana kamera internetowa o rozdzielczo¶ci 1.3 megapiksela wraz z mikrofonem.
2008-08-15 09:54:54

Wytrzyma³y notebook ASUS B51E

Firma ASUS wprowadzi³a do swojej oferty nowy notebook biznesowy ASUS B51E. Nowy model zosta³ przeznaczony g³ównie dla osób podró¿uj±cych i jest odporny na wstrz±sy oraz zalania.
2008-08-14 00:26:33

Aparat Nikon COOLPIX P6000 z GPS

Firma Nikon poinformowa³a o wprowadzeniu na rynek nowego aparatu COOLPIX z serii Performance: P6000. Nowy model jest pierwszym aparatem Nikon z wbudowanym odbiornikiem GPS, który charakteryzuje siê monitorem LCD z matryc± TFT o przek±tnej 2,7 cala.
2008-08-13 01:32:54

Notebook Acer TravelMate 7730

Firma Acer wprowadzi³a do oferty nowy notebook TravelMate 7730 przeznaczony dla u¿ytkowników pracuj±cych w przedsiêbiorstwach. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w zabezpieczenie biometryczne z czytnikiem linii papilarnych Acer Bio-Protection oraz system operacyjny Microsoft Windows Vista Business.
2008-08-12 00:10:00

Notebook Fujitsu Siemens ESPRIMO

Firma Fujitsu Siemens Computers wprowadzi³a do swojej oferty nowy notebook z linii biznesowej - ESPRIMO Mobile v6545. Nowy model ESPRIMO Mobile zosta³ oparty na platformie Intel Montevina.
2008-08-11 01:45:45

Drukarka Ricoh Aficio SP 4100NL

Firm Ricoh Polska zapowiedzia³a wprowadzenie do oferty nowej, monochromatycznej drukarki laserowej A4 - Aficio SP 4100NL. Nowa biurkowa drukarka charakteryzuje siê szybko¶ci± druku do 31 stron na minutê oraz miesiêcznym obci±¿eniem do 100 tys. stron.
2008-08-10 00:18:14

Nawigacja samochodowa EASY TOUCH

Firma EASY TOUCH przedstawi³a dwa palmtopy ET-909 i ET-909. Oba modele wyposa¿one s± w odbiornik GPS SiRF star III, dotykowy ekran 3,5" oraz oprogramowanie iGo MY WAY z mapami krajów Europy.
2008-08-09 02:10:30

Aparat cyfrowy Nikon COOLPIX S60

Firma Nikon zapowiedzia³a wprowadzenie do sprzeda¿y modelu COOLPIX S60 - aparatu cyfrowego wyposa¿onego w 3,5-calowy, panoramiczny monitor LCD z ekranem dotykowym. Aparat COOLPIX S60 posiada funkcje, takie jak: automatyczny wybór programu tematycznego, wykrywanie zarysów twarzy, czy te¿ wykrywanie mrugania oczami.
2008-08-08 00:14:56

Aparat cyfrowy Pentax Optio W60

Firma Pentax wprowadzi³a do swojej oferty aparat cyfrowy Optio W60, który pozwala na podwodne robienie zdjêæ lub filmowanie przez 2 godziny do g³êboko¶ci 4 metrów i jest odpory na kurz i py³ oraz niskie temperatury.
2008-08-07 00:02:42

Drukarki ¿elowe Ricoh Aficio

Firma Ricoh Polska Sp. z o.o. og³osi³a wprowadzenie do oferty kolejnych urz±dzeñ, wyposa¿onych w technologiê GelSprinter - Aficio GX2500 oraz Aficio GX7000. Aficio GX2500 zosta³ przeznaczony dla jednoosobowych biur i ma³ych grup roboczych, za¶ Aficio GX7000 dla grup roboczych potrzebuj±cych wydruków A3. Oba modele umo¿liwiaj± drukowanie w kolorze.
2008-08-06 01:29:25

Projektor Optoma EX525ST

Firma Veracomp SA, wy³±czny dystrybutor Optomy w Polsce, wprowadzi³a do swojej oferty nowy projektor - Optoma EX525ST. Urz±dzenie umo¿liwia projekcjê obrazu o przek±tnej 60 cali z odleg³o¶ci 73 cm.
2008-08-05 01:32:18

Notebook ARISTO Smart 600

Firma COMES wprowadzi³a do swojej oferty najnowszy model marki ARISTO - Smart 600. Laptop zosta³ wyposa¿ony m.in. dwuwarstwow± nagrywarkê DVD Recorder SuperMulti oraz kartê sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11/b/g.
2008-08-04 02:14:52

Aparat Pentax Optio E60

Aparaty cyfrowe s± coraz mniejsze, tañsze i z wiêksz± liczb± megapikseli. Jeszcze niedawno za urz±dzenie z 10 Mpix trzeba by³o zap³aciæ fortunê. Obecnie nawet tanie kompakty dysponuj± tak± matryc±.
2008-08-03 00:59:59

Notebook Packard Bell EasyNote RS65

Firma Packard Bell zapowiedzia³a wprowadzenie do oferty nowego notebooka EasyNote RS65. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w szereg z³±cz, kamerê internetow± oraz czytnik 4 w 1.
2008-07-31 02:15:06

Aparaty Panasonic Lumix z serii FX

Firma Panasonic przedstawi³a dwa nowe aparaty cyfrowe Lumix z serii FX - DMC-FX150 oraz DMC-FX37. Aparat DMC-FX150 zosta³ wyposa¿ony w matrycê o rozdzielczo¶ci 14,7 megapiksela oraz obiektyw LEICA DC 28mm, natomiast DMC-FX37 w matrycê 10,1 megapiksela, obiektyw LEICA DC 25mm oraz 5-krotny zoom optyczny.
2008-07-30 00:20:55

System nawigacji GPS Mio C725

Firma Mio Technology zaprezentowa³a nowy system nawigacji satelitarnej, po³±czonej z odtwarzaczem audio, wideo i zdjêæ - Mio C725. Nowe urz±dzenie zosta³o wyposa¿one w szereg z³±cz oraz posiada nadajnik dzia³aj±cy na pasmach FM, za pomoc± którego d¼wiêk jest przesy³any bezprzewodowo do systemu audio w samochodzie.
2008-07-29 00:44:51

Szyfruj±cy Lexar JumpDrive Solo Vault

Zagubienie przeno¶nej pamiêci flash USB nie jest tragedi± w przypadku, gdy zapisane s± w niej zdjêcia z wakacji, muzyka itp. Sytuacja zmienia siê jednak diametralnie w przypadku danych, które s± poufne. Nale¿y wtedy pomy¶leæ o urz±dzeniu, które zapewnia ich ochronê przed niepowo³anymi osobami.
2008-07-27 00:05:00

Aparat Panasonic Lumix DMC-FZ28

Firma Panasonic zaprezentowa³a nowy cyfrowy aparat fotograficzny - Lumix DMC-FZ28, przeznaczony dla zaawansowanych u¿ytkowników. 10,1-megapikselowy model z serii FZ zosta³ wyposa¿ony w 27-milimetrowy szerokok±tny obiektyw LEICA DC o jasno¶ci F2.8 - 4.4 z 18-krotnym powiêkszeniem optycznym.
2008-07-26 00:36:45

Urz±dzenie wielofunkcyjne Konica Minolta 1600f

Firma Konica Minolta wprowadzi³a do swojej oferty nowy model urz±dzenia biurowego - 1600f, które zosta³o przeznaczone dla niewielkich biur. Nowe urz±dzenie wielofunkcyjne umo¿liwia wykonywanie podstawowych prac biurowych: drukuje, kopiuje, skanuje i faksuje. Wymiary urz±dzenia wynosz± 39 x 45 x 41 cm, a waga to 13 kg.
2008-07-25 00:36:13

Aparaty cyfrowe Samsung

Firma Samsung zaprezentowa³a swoj± ofertê piêciu modeli aparatów cyfrowych - NV100HD, NV9, L310W, L201 i S1070. Nowe modele zosta³y wyposa¿one w szereg funkcji, w tym funkcjê rozpoznawania twarzy, która wykrywa twarz fotografowanej osoby i dopasowuje ostro¶æ, jasno¶æ i ekspozycjê.
2008-07-24 01:08:37

Notebooki Acer Aspire 2930 i 5930

Firma Acer wprowadzi³a do oferty dwa nowe notebooki Aspire 2930 i Aspire 5930. Nowe modele zosta³y wyposa¿one w system do wideo-konferencji Acer Video Conference oraz czytnik kart pamiêci "5 w 1".
2008-07-23 00:59:48

Aparat Panasonic Lumix DMC-LX3

Firma Panasonic og³osi³a wprowadzenie na rynek nowego modelu aparatu cyfrowego - Lumix DMC-LX3. Nowy model z serii LX zosta³ przeznaczony dla zaawansowanych fotografów oraz wyposa¿ony w szereg funkcji, m.in. funkcjê wielokrotnej ekspozycji oraz Intelligent LCD.
2008-07-22 13:07:49

Notebook Aristo Slim S100

Firma COMES S.A., producent notebooków Aristo, wprowadzi³a na rynek model z platform± Intel Centrino 2 - Aristo Slim S100. Nowy notebook wa¿y 1.93 kg i zosta³ wyposa¿ony w 12-calowy ekran o rozdzielczo¶ci WXGA (1280 x 800 pikseli). Model dostêpny jest w dwóch kolorach: czarnym i bia³ym.
2008-07-21 01:29:02

Notebooki Samsung Q210 i R560

Firma Samsung Electronics zaprezentowa³a w swojej ofercie dwa nowe notebooki z serii Samsung Crystal Black: Q210 i R560. Nowe modele zosta³y wyposa¿one w technologiê Silver Nano chroni±c± klawiaturê przed bakteriami, a R560 dodatkowo posiada czytnik kart "7 w 1".
2008-07-18 01:41:05

Notebook Acer TravelMate 5730

Firma Acer wprowadzi³a do oferty nowy notebook TravelMate 5730. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w czytnik linii papilarnych Acer Bio-Protection oraz zabezpieczenie Acer DiskAnti-Shock Protection, które chroni dysk twardy przed uszkodzeniem.
2008-07-17 01:12:37

Notebooki Acer Aspire z AMD Turion 64 X2

Firma Acer poinformowa³a o wprowadzeniu nowych serii notebooków konsumenckich: Aspire 7530, Aspire 5530 i Aspire 4530. Zosta³y one wyposa¿one w dwurdzeniow± platformê AMD Turion 64 X2 oraz obudowê charakteryzuj±c± siê koncepcj± Gemstone design.
2008-07-16 01:03:36

Kamery obrotowe IP TRENDnet

Firma TRENDnet, producent przewodowych i bezprzewodowych rozwi±zañ sieciowych, w lipcu 2008 r. zwiêkszy³a swoj± ofertê o nowe obrotowe kamery z serwerem internetowym (modele: TV-IP410 i TV-IP410W).
2008-07-15 00:22:57

Aparat cyfrowy Samsung NV24HD

Firma Samsung zaprezentowa³a w swojej ofercie aparat cyfrowy NV24HD. Nowy model z serii NV zosta³ wyposa¿ony w szereg funkcji, takich jak funkcja wykrywania u¶miechu, czy Foto Galeria oraz umo¿liwia nagrywanie filmów w jako¶ci HD.
2008-07-14 00:15:06

Mapa my¶li z MindMapper USB

MindMapper jest aplikacj±, o której chyba na razie niewiele osób s³ysza³o. Jednak z pewno¶ci± oka¿e siê ona przydatna do zarz±dzania informacj±, prowadzenia prezentacji, tworzenia szkoleñ, czy nauki. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ta aplikacja to co¶ w rodzaju systemu, który porz±dkuje nasze my¶li, pomys³y i koncepcje.
2008-07-13 00:19:38

Mikroskopijny pendrive Pico

S³ysz±c s³owo "Pico" prawdopodobnie pomy¶limy o czym¶ ma³ym, ale dysk przeno¶ny, o którym mowa jest jednym najmniejszych jakie kiedykolwiek wyprodukowano.
2008-07-13 00:19:16

System nawigacyjny Mio Moov 200PL

Firma Mio Technology og³osi³a wprowadzenie na polski rynek modelu nawigacji Moov 200 Polska. Zosta³ on wyposa¿ony w oprogramowanie MioMap 2008 zapewniaj±ce pokrycie oko³o 660 tys. km polskich dróg. Moov 200 Polska zawiera równie¿ pakiet tre¶ci i us³ug MioMore.
2008-07-11 00:03:28

Aparaty cyfrowe Kodak EasyShare M i Z

Firma Kodak poinformowa³a o rozszerzeniu oferty cyfrowych aparatów fotograficznych EasyShare o modele z serii M i Z. Cyfrowy aparat fotograficzny Kodak EasyShare M1093 IS zosta³ wyposa¿ony w czu³o¶æ ISO do 3200 umo¿liwiaj±c± fotografowanie w s³abych warunkach o¶wietleniowych, natomiast model Kodak EasyShare Z1015 IS w obiektyw z 15-krotnym zoomem optycznym.
2008-07-10 13:32:52

Urz±dzenie wielofunkcyjne Konica Minolta

Firma Konica Minolta wprowadzi³a do swojej oferty nowe urz±dzenie wielofunkcyjne magicolor 4690MF, które zosta³o przeznaczone dla ma³ych i ¶rednich biur. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w funkcjê druku laserowy i kopiowania do 24 stron na minutê, skaner oraz faks.
2008-07-10 00:58:45

Notebooki Acer TravelMate z AMD Turion

Firma Acer poinformowa³a o wprowadzeniu dwóch nowych serii notebooków, Acer TravelMate 7530 oraz TravelMate 5530. Nowe modele zosta³y wyposa¿one w platformê AMD Turion oraz system wideo-konferencji Acer Video Conference.
2008-07-09 00:02:00

Komputer Acer Aspire G7700 PREDATOR

Firma Acer wprowadzi³a do swojej oferty now± liniê komputerów stacjonarnych G7700 PREDATOR. Nowe komputery zosta³y wyposa¿one w system ch³odzenia procesora ciecz± oraz program narzêdziowy nTune umo¿liwiaj±cy kontrolowanie procesu przetaktowania.
2008-07-08 01:40:39

Aparat cyfrowy BenQ T850

Firma BenQ rozszerzy³a portfolio modeli aparatów cyfrowych z dotykowym ekranem o kolejny model - T850. Aparat zosta³ wyposa¿ony w funkcjê "Smile Catch", funkcjê ¶ledzenia twarzy (Face Tracking) oraz funkcje "Circle to Zoom" i "Swipe to Slide" umo¿liwiaj±ce sterowanie aparatem wy³±cznie za pomoc± dotykowego ekranu.
2008-07-07 02:57:03

Aparat cyfrowy BenQ C850

Firma BenQ wprowadzi³a na polski rynek kolejny aparat cyfrowy z rodziny "Classic" - C850, który zast±pi³ model C750. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w matrycê CCD o rozdzielczo¶ci 8,0 megapikseli, trzykrotne powiêkszenie optyczne i czterokrotne cyfrowe oraz wy¶wietlacz TFT LPTS o przek±tnej 2,7 cala i rozdzielczo¶ci 230 000 pikseli.
2008-07-05 02:38:18

Monitor NEC MultiSync EA191M

Firma NEC Display Solutions wprowadzi³a na rynek now± seriê monitorów NEC MultiSync EA, któr± rozpocz±³ model NEC MultiSync EA191M. Nowy monitor zosta³ wyposa¿ony w 19-calowy monitor LCD w tradycyjnym formacie 5:4 oraz licznik mierz±cy o ile zmala³a, dziêki ekonomicznemu trybowi pracy, ilo¶æ dwutlenku wêgla wyemitowanego do atmosfery przez elektrownie.
2008-07-04 01:27:19

Notebook Panasonic Toughbook CF-U1

Firma Panasonic poinformowa³a o wprowadzeniu na rynek modelu Toughbook CF-U1 - urz±dzenia typu Ultra Mobile PC (UMPC). Nowy komputer podrêczny zosta³ wyposa¿ony w technologiê procesorow± Intel Atom oraz 5,6-calowy ekran dotykowy.
2008-07-03 12:50:07

Lustrzanka cyfrowa Nikon D700

Firma Nikon Europe poinformowa³a o wprowadzeniu do swojej oferty nowego modelu lustrzanki cyfrowej formatu FX. Aparat Nikon D700 o rozdzielczo¶ci 12,1 miliona pikseli zosta³ wyposa¿ony w szereg funkcji, takich jak 51-punktowy system autofokusa Multi-CAM3500.
2008-07-02 02:15:12

Aparat cyfrowy BenQ E800

Firma BenQ zaprezentowa³a nowy model aparatu cyfrowego z serii "E" - E800. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w matrycê CCD o rozdzielczo¶ci 8,1 megapikseli, trzykrotny zoom optyczny i piêciokrotny cyfrowy. Dodatkowo posiada funkcjê Smile Catch i Face Tracking.
2008-07-01 02:25:43

Monitory Fujitsu Siemens SCENICVIEW B

Firma Fujitsu Siemens Computers - dostawca rozwi±zañ IT dla biznesu i klientów indywidualnych, wprowadzi³a na nasz rynek liniê monitorów SCENICVIEW B.
2008-06-29 00:05:00

Fujitsu UDMA 310x Compact Flash

Firma Fujitsu poinformowa³a o wprowadzeniu na rynek nowej karty pamiêci UDMA 310x Compact Flash. Produkt dysponuje najwiêksz± prêdko¶ci± odczytu/zapisu w¶ród kart tego typu.
2008-06-28 02:15:44

P³yty DVD Memorex z programem do nagrywania

Nowe p³yty DVD jednorazowego zapisu firmy Memorex o nazwie SimpleSave Photo & Video Nack-Up bêd± sprzedawane z wgranym oprogramowaniem, które automatycznie wyszuka na dysku twardym pliki ze zdjêciami oraz filmami, a nastêpnie nagra je na p³ycie.
2008-06-27 02:29:52

Ricoh GX200 nastêpc± GX100

Ricoh wprowadzi³ na rynek nastêpcê udanego modelu aparatu cyfrowego GX100 - GX200, który bêdzie dysponowa³ przetwornikiem obrazu CCD 1/1,7" o rozdzielczo¶ci 12 Mpix.
2008-06-25 01:37:24

Olympus Stylus 1030SW

Aparat cyfrowy firmy Olympus o nazwie Stylus 1030SW jest przeznaczony dla tych, którzy wykonuj± zdjêcia w warunkach niekoniecznie odpowiednich dla delikatnego zazwyczaj sprzêtu elektronicznego.
2008-06-24 11:29:00

Urz±dzenia wielofunkcyjne Nashuatec

Firma Euroimpex SA, wy³±czny autoryzowany dystrybutor Nashuatec w Polsce, wprowadzi³a na rynek seriê trzech biurkowych urz±dzeñ wielofunkcyjnych: GX3000S, GX3000SF i GX3050SFN. Urz±dzenia pe³ni± funkcje kolorowej drukarki, kopiarki, skanera i faksu oraz pracuj± w technologii ¿elowej Gelsprinter.
2008-06-21 00:38:47

Drukarki laserowe Ricoh Aficio SP

Firma Ricoh wprowadzi³a do oferty nowe modele: Aficio SP 3300D i Aficio SP 3300DN - dwie monochromatyczne drukarki laserowe A4 ze standardowym drukiem obustronnym. Model SP 3300D przeznaczony jest dla u¿ytkowników indywidualnych, a model SP 3300DN dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw oraz grup roboczych.
2008-06-20 00:39:55

Monitor LCD Acer G24

Firma Acer zaprezentowa³a nowe, panoramiczne monitory G24. Nowe modele zosta³y wyposa¿one w szereg funkcji, takich jak Acer eColor Management czy Acer eDisplay Management oraz charakteryzuj± siê dynamicznym wspó³czynnikiem kontrastu wynosz±cym 50000:1.
2008-06-19 00:30:05

Packard Bell EasyNote z Blu-Ray

Firma Packard Bell wprowadzi³a na polski rynek notebook z napêdem Blu-Ray: EasyNote SB89- P-027IL. Nowy model zosta³ wyposa¿ony m.in. w ekran o przek±tnej 17 cali i rozdzielczo¶ci 1440x900 pikseli.
2008-06-18 01:28:30

Cienki monitor ASUS 22" LS221H

Firma ASUS zaprezentowa³a monitor LCD LS221H. Nowy model posiada panoramiczny wy¶wietlacz o przek±tnej 22" oraz zosta³ wyposa¿ony w szereg funkcji takich jak ASUS Splendid Video Intelligence.
2008-06-17 01:36:03

Projektory LCD Panasonic PT-LB80

Firma Panasonic poinformowa³a o wprowadzeniu na polski rynek nowej serii projektorów stacjonarnych - PT-LB80. W jej sk³ad wchodz± modele PT-LB80NTE, PT-LB75NTE, PT-LW80NTE, PT-LB80E oraz PT-LB75E. Nowe urz±dzenia projekcyjne s± odporne na kurz, a wybrane modele umo¿liwiaj± ³±czno¶æ bezprzewodow±.
2008-06-16 00:52:58

Urz±dzenie EDA Motorola MC75

Dzia³ Korporacyjnych Rozwi±zañ Mobilnych firmy Motorola przedstawi³ nowe urz±dzenie typu EDA (Enterprise Digital Assistant) - MC75. Nowy model umo¿liwia obs³ugê po³±czeñ g³osowych, transmisjê danych, nawigacjê GPS i zapis dokumentów z u¿yciem wbudowanego aparatu.
2008-06-15 00:10:00

Drukarka Konica Minolta bizhub C20P

Firma Konica Minolta wprowadzi³a do swojej oferty kolorow± drukarkê bizhub C20P przeznaczon± dla ma³ych firm. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w kontroler Emperon oraz procesor 500MHz.
2008-06-14 01:56:11

Monitory LCD BenQ G700AD i G900WAD

Firma BenQ przedstawi³a dwa kolejne modele monitorów z serii G: 17-calowy BenQ G700AD oraz 19-calowy G900WAD. Oba modele zosta³y wyposa¿one w funkcjê dynamicznej zmiany kontrastu (DCR), czas reakcji matrycy wynosz±cy 5ms oraz technologiê Senseye+Photo.
2008-06-13 02:03:05

Ochrona danych podczas burz - porady

0,5 mln z³otych dziennie - tyle mo¿e traciæ zinformatyzowana polska firma, która utraci³a dostêp do strategicznych danych przez gwa³towne, letnie burze. Prywatni u¿ytkownicy komputerów trac± najczê¶ciej czas, np. wskutek utraty prac naukowych, a czerwiec to termin sk³adania prac dyplomowych na wiêkszo¶ci uczelni wy¿szych. Dlatego te¿ eksperci z Kroll Ontrack doradzaj± m.in. stosowanie specjalnych listew zasilaj±cych do komputerów oraz tworzenie kopii zapasowych danych.
2008-06-12 13:16:56

Notebook EMTEC Gdium

Firma EMTEC wprowadzi³a na rynek Europejski nowy produkt - Gdium. Gdium to linia notebooków, która opiera siê na kluczu G-Key, zawieraj±cym system operacyjny, aplikacje i dane, bez którego nie mo¿na w³±czyæ urz±dzenia.
2008-06-12 01:15:39

Kolorowa drukarka laserowa OKI C3600

Firma OKI Printing Solutions zaprezentowa³a now± drukarkê laserow± LED OKI C3600. Nowy model obs³uguje jêzyki PCL i Postscript oraz posiada w zestawie bezp³atnie do³±czone oprogramowanie Template Manager 3.0.
2008-06-11 01:37:05

Nawigacja samochodowa Mio Moov 380

Firma Mio og³osi³a premierê przeno¶nego systemu nawigacyjnego z funkcjami ³±czno¶ci - Moov 380. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w gniazdo kart SIM i oferuje zestaw funkcji telefonicznych oraz transfer danych w sieci GPRS.
2008-06-09 13:26:03

Tanie urz±dzenie Epson NX400

Firma Epson wprowadzi³a na rynek tanie urz±dzenie wielofunkcyjne NX400. Drukarka, skaner i kopiarka w jednej obudowie kosztuj± zaledwie 100$.
2008-06-07 02:17:25

Monitor LCD BenQ T261W

Firma BenQ wprowadzi³a na polski rynek monitor LCD z serii T - T261W o przek±tnej ekranu 26 cali i rozdzielczo¶ci 1920 x 1200 (WUXGA). Nowy model charakteryzuje siê jasno¶ci± wynosz±c± 450 cd/m2 oraz jest zgodny z wymaganiami standardu HD.
2008-06-06 00:07:22

Multimedialny notebook ASUS G70

Firma ASUS wprowadzi³a do swojej oferty notebooka G70. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w 17 calowy ekran, boczne o¶wietlenie diodami LED oraz posiada dodatkowy wy¶wietlacz OLED znajduj±cy siê nad klawiatur±.
2008-06-05 00:05:30

Notebook Acer Aspire One

Firma Acer zaprezentowa³a w swojej ofercie nowe przeno¶ne urz±dzenie internetowe - Aspire One. Notebook zosta³ wyposa¿ony m.in. w procesor Intel Atom oraz program one Mail, umo¿liwiaj±cy korzystanie w jednym oknie z sze¶ciu kont pocztowych.
2008-06-04 02:18:28

Projektory DLP Optoma EX530 i ES520

Firma Optoma wprowadzi³a do swojej oferty urz±dzenia DLP EX530 i ES520. Nowe projektory charakteryzuj± siê jasno¶ci± na poziomie 2600 ANSI Lumenów i kontrastem 2500:1 oraz zosta³y wyposa¿one w takie zabezpieczenia, jak ochrona has³em czy port Kensington.
2008-06-03 00:30:47

Karta SanDisk Extreme III Memory Stick PRO-HG Duo

Firma SanDisk Corporation przedstawi³a kartê z linii Memory Stick: model SanDisk Extreme III Memory Stick PRO-HG Duo. Nowa karta charakteryzuje siê prêdko¶ci± odczytu i zapisu wynosz±c± 30 megabajtów (MB) na sekundê.
2008-06-02 00:30:40

Projektor Panasonic PT-F200NTE

Firma Panasonic wprowadzi³a na polski rynek projektor prezentacyjny przeznaczony dla firm i o¶rodków edukacyjnych - PT-F200NTE. Nowy model jest przystosowany do bezprzewodowej pracy w sieci oraz stosuje trzy funkcje, które maj± chroniæ przed wnikaniem kurzu do wnêtrza urz±dzenia.
2008-06-01 02:37:03

Urz±dzenie Polaroid PoGo Pocket Printer

Najwiêkszym wyzwaniem dla takich firm jak Polaroid by³o odnalezienie siê w erze cyfrowej fotografii, zachowuj±c przy tym wizerunek firmy nietuzinkowej, oferuj±cej unikalny produkt. Polaroid ma szansê to osi±gn±æ przy pomocy przeno¶nej drukarki PoGo Pocket Printer.
2008-05-31 01:16:56

Monitory LCD BenQ z serii G

Firma BenQ poinformowa³a o rozszerzeniu linii monitorów LCD o kolejne modele z serii G - 20" BenQ G2000WD/ G2000WAD oraz 24" G2400WD/ G2400WD. Nowe panoramiczne monitory charakteryzuj± siê czasem reakcji 5ms oraz zosta³y wyposa¿one w technologiê Senseye+Photo Human Vision.
2008-05-30 01:06:41

Notebook Fujitsu-Siemens LifeBook P8010

Firma Fujitsu-Siemens wprowadzi³a do swojej oferty LifeBook P8010. Nowy notebook o czarnej obudowie zosta³ wyposa¿ony w matrycê o przek±tnej 12,1 oraz czytnik linii papilarnych do ochrony danych zawartych na komputerze.
2008-05-29 00:18:53

Notebook UMPC ARISTO Pico 640

Firma COMES S.A. poszerzy³a swoje portfolio urz±dzeñ mobilnych o kolejny model Ultra Mobile PC - ARISTO Pico 640. Nowy notebook zosta³ wyposa¿ony w standardow± klawiaturê QWERTY i touchpad oraz pracuje w oparciu o systemy operacyjne Windows XP lub Linux.
2008-05-27 08:44:38

Kamera JVC do YouTube

Firma JVC wprowadza na rynek kamerê Everio GZ-MS100, która umo¿liwia przes³anie nagranych filmów bezpo¶rednio do serwisu YouTube za pomoc± jednego przycisku. Pozwala tak¿e na automatyczne ograniczenie d³ugo¶ci materia³u do 10 minut, czyli limitu obowi±zuj±cego na YouTube.
2008-05-25 00:10:00

Aparat cyfrowy Pentax Optio V20

Nowa cyfrówka Optio V20 firmy Pentax jest typowym kompaktem z 5-krotnym zoomem optycznym i du¿ym, 3-calowym ekranem LCD o k±tach widzenia 170 stopni z ka¿dego kierunku.
2008-05-22 01:20:08

Drukarki Konica Minolta magicolor

Firma Konica Minolta poszerzy³a swoj± ofertê dla ¶rodowisk biurowych o dwa nowe modele - magicolor 4650EN i magicolor 4650DN. Nowe drukarki przeznaczone dla jednoosobowych firm, ma³ych grup roboczych i niewielkich wydzia³ów produkuj± kolorowe i monochromatyczne druki w tempie 24 stron na minutê.
2008-05-21 01:36:48

Cienki monitor LCD BenQ V2400W

Firma BenQ wprowadzi³a na polski rynek nowy model 24-calowego panoramicznego monitora LCD - V2400W. Nowy monitor LCD mierzy w najgrubszym miejscu 6 cm grubo¶ci i charakteryzuje siê czasem reakcji matrycy 2 ms.
2008-05-20 00:34:22

Kamery IP TRENDnet TV-IP422 i TV-IP422W

Firma TRENDnet, producent przewodowych i bezprzewodowych rozwi±zañ sieciowych, zaprezentowa³ w swojej ofercie przewodowe i bezprzewodowe, obrotowe Kamery IP z 2 opcjami Audio i trybem Dzieñ/Noc (modele TV-IP422 i TV-IP422W).
2008-05-19 12:36:02

Zewnêtrzny dysk do YouTube

Japoñska firma Planex Communications wprowadzi³a na rynek zewnêtrzny dysk twardy PL-35STU-500, z oprogramowaniem pozwalaj±cym na zapisywanie filmów z YouTube bezpo¶rednio w pamiêci urz±dzenia.
2008-05-18 01:04:40

Urz±dzenie biurowe Ricoh Aficio SP

Firma Ricoh Polska Sp. z o.o. poinformowa³a o wprowadzeniu do oferty urz±dzenia biurowego Aficio SP C420DN. Nowy model oferuje czarno-bia³y i kolorowy druk oraz zosta³ wyposa¿ony w szereg systemów ochronnych.
2008-05-16 00:15:00

Komputer kieszonkowy Formula Datalogic Mobile

Firma Datalogic Mobile wprowadzi³a do swojej oferty nowy komputer kieszonkowy - Formula. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w wbudowane USB oraz posiada zainstalowan± aplikacjê umo¿liwiaj±c± wykonywanie prostych operacji.
2008-05-15 00:03:40

Cyfrowa lustrzanka Olympus E-520

Firma Olympus zaprezentowa³a nowy aparat E-520 D-SLR, wyposa¿ony we wbudowany stabilizator obrazu, Filtr Ultrad¼wiêkowy oraz funkcjê Live View. Oparty na standardzie Cztery Trzecie 10.0 Megapikselowy E-520 bêdzie dostêpny pocz±wszy od czerwca 2008.
2008-05-14 13:12:46

Karty SD Eye-Fi z funkcj± Wi-Fi

Firma Eye-Fi rozszerzy³a swoj± ofertê kart SD, które dodaj± funkcje Wi-Fi do ka¿dego aparatu cyfrowego, w którym zosta³y zainstalowane.
2008-05-13 00:37:03

Nagrywarka Blu-ray firmy Lite-On

Firma Lite-On og³osi³a plany wprowadzenia na rynek europejski nowej wewnêtrznej nagrywarki Blu-ray o poczwórnej prêdko¶ci nagrywania. DH-4B1S bêdzie nastêpc± udanego modelu LH-2B1S.
2008-05-11 01:28:21

Komputer MSI Titan 700

Firma MSI stworzy³a komputer PC o wymiarach 7x18x24 cm. Urz±dzenie o nazwie Titan 700 zosta³o zbudowane w oparciu o p³ytê g³ówn± formatu mini-ITX.
2008-05-10 01:34:31

Projektory DLP NEC NP100 i NP200

Firma NEC Display Solutions przedstawi³a dwa nowe projektory DLP, NEC NP100 oraz NEC NP200, przeznaczone dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw, jak równie¿ sektora edukacyjnego. Projektory charakteryzuj± siê zu¿yciem energii wynosz±cym 228 watów, jasno¶ci± 2000 ANSI lumenów (NP100) i 2100 ANSI lumenów (NP200) oraz rozdzielczo¶ci± SVGA (NP100) i XGA (NP200).
2008-05-09 01:33:16
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Nastpnakomputery, oprogramowanie