hipermarkety Sprzêt - eGospodarka.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Nastpna

P³yta g³ówna GIGABYTE dla AMD Phenom II

Firma GIGABYTE poszerzy³a swoj± ofertê p³yt g³ównych przeznaczonych do wspó³pracy z procesorami AMD Phenom II 45nm oraz szybkimi pamiêciami DDR3 o model GA-MA770T-UD3P.
2009-06-04 11:17:06

Notebook Acer Aspire One Pro 531

Firma Acer wprowadzi³a do swojej oferty notebook Aspire One Pro 531, który wa¿y oko³o 1 kilograma i mo¿e pracowaæ bez zasilania sieciowego przez 7,5 godziny. Nowy model zosta³ przeznaczony dla osób czêsto podró¿uj±cych.
2009-06-03 00:28:05

Drukarki laserowe Brother HL-53XX

Firma Brother wprowadzi³a na rynek now± seriê laserowych drukarek monochromatycznych - modele HL-5340D, HL-5350DN, HL-5380DN oraz HL-5350DNLT. Urz±dzenia serii HL-53XX zast±pi± dotychczasowe modele HL-52XX.
2009-06-01 02:54:00

P³yta g³ówna GIGABYTE mini-ITX

Firma GIGABYTE wzbogaci³a swoj± ofertê o now± p³ytê g³ówn± typu mini-ITX z procesorem Intel Atom Dual-Core 330 oraz technologi± Ultra Durable 3. Model GA-GC330UD (socket 479) ma zast±piæ poprzedni± wersjê tej p³yty oznaczon± symbolem GA-GC230D.
2009-05-30 00:05:00

G Data: zadbaj o porz±dek w komputerze

Wakacje to czas odpoczynku i relaksu. Czêsto wolne chwile po¶wiêcone zabawie, przyjemno¶ciom multimedialnym zostaj± zak³ócone przez ró¿nego rodzaju b³êdy systemowe lub infekcje. Nie ka¿dy u¿ytkownik komputera wie, ¿e nieu¿ywane, stare programy mog± pozostawiaæ w systemie otwart± furtkê dla przestêpców dzia³aj±cych online. G Data doradza jak zabezpieczyæ system operacyjny przeprowadzaj±c gruntowne porz±dki w komputerze.
2009-05-29 10:55:41

Notebook HANNspree HANNSnote SN10E1

Firma HANNspree wprowadzi³a do swojej oferty notebooka - HANNSnote SN10E1 - z 10-calow± matryc±, pod¶wietlan± diodami LED. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w procesor Intel Atom oraz system operacyjny Windows XP Home Edition.
2009-05-29 00:57:51

Notebooki Lenovo IdeaPad Y650 i Y550

Firma Lenovo wprowadzi³a do oferty produktowej w Polsce nowe modele notebooków z serii IdeaPad - IdeaPad Y550 i IdeaPad Y650 oraz nowy model Lenovo G530. Wszystkie modele zosta³y wyposa¿one w procesory firmy Intel.
2009-05-28 00:39:25

Urz±dzenie wielofunkcyjne Brother

Firma Brother wprowadzi³a na rynek nowe kolorowe, wielofunkcyjne urz±dzenie laserowe, pozwalaj±ce na drukowanie, skanowanie, kopiowanie oraz faksowanie - MFC-9450CDN. Zast±pi ono dotychczasowy model MFC 9440CN.
2009-05-26 13:30:08

P³yta g³ówna FOXCONN A7DA 3.0

Firma FOXCONN przedstawi³a nastêpn± generacjê p³yt z obs³ug± procesorów AMD. A7DA-S 3.0 i A7DA 3.0 zosta³y wyposa¿one w chipset AMD 790GX oraz mostek po³udniowy SB750 i obs³uguj± procesory pasuj±ce do podstawki AM3.
2009-05-25 00:05:00

Lustrzanka cyfrowa Pentax K-7

Pentax oficjalnie przedstawi³ now± cyfrow± lustrzankê K-7. Aparat z sensorem CMOS 14,6 Mpix bêdzie dostêpny od lipca w cenie 1300$.
2009-05-24 00:26:42

Karta graficzna GIGABYTE z GTX 275

Firmy GIGABYTE rozszerzy³a swoj± ofertê o kartê graficzn± bazuj±c± na uk³adzie GeForce GTX 275 - GV-N275UD-896H. Nowy model stosuje technologiê GIGABYTE dla kart graficznych - Ultra Durable VGA oraz technologie NVIDIA.
2009-05-22 00:25:58

Mini notebook Samsung N110

Firma Samsung Electronics wprowadzi³a na polski rynek nowego notebooka Samsung N110. Nowe urz±dzenie zapewnia mobiln± pracê przez ok. 9,5 godz. i zosta³o wyposa¿one w zintegrowan± kamer± cyfrow± 1,3 Mpix.
2009-05-21 11:59:23

Projektor Vivitek D935VX

Amerykañska firma Vivitek zaprezentowa³a nowy projektor instalacyjny Vivitek D935VX, z mo¿liwo¶ci± sterowania przez sieæ LAN (wej¶cie RJ45). Ponadto rozdzielczo¶æ XGA (1024x768), jasno¶æ 3.000 ANSI lumenów i kontrast 2400:1 nowego modelu zapewniaj± wyra¼ny obraz tak¿e przy silnym o¶wietleniu.
2009-05-20 02:41:44

Notebooki Acer Aspire Timeline

Firma Acer zaprezentowa³a now± seriê notebooków Acer Aspire Timeline. Nowe modele zosta³y wyposa¿one w system ch³odzenia, opracowany we wspó³pracy z firm± Intel oraz system do wykonywania kopii zapasowych Acer Backup Solution.
2009-05-19 00:01:00

Aparat cyfrowy Samsung WB1000

Samsung Digital Imaging zaprezentowa³ nowy, wyposa¿ony w matrycê 12 megapiksela, model WB1000. Jest to kompaktowy aparat cyfrowy charakteryzuj±cy siê ultra szerokok±tnym obiektywem 24mm firmy Schneider Kreuznach oraz 5-krotnym zoomem optycznym. Oprócz tego model WB1000 posiada 3-calowy wy¶wietlacz AMOLED.
2009-05-18 01:23:15

Monitor NEC MultiSync E222W

Firma NEC Display Solutions rozszerzy³a seriê NEC MultiSync E o nowy, 22-calowy, panoramiczny model NEC MultiSync E222W. Monitor zosta³ wyposa¿ony w mechanizm regulacji wysoko¶ci ekranu (w zakresie 110 mm) oraz funkcjê pivot.
2009-05-15 00:04:00

P³yta g³ówna GIGABYTE GA-M85M-US2H

Firma GIGABYTE wzbogaci³a swoj± ofertê p³yt g³ównych o nowy model ze zintegrowanym uk³adem graficznym NVIDIA GeForce 8200 oraz technologi± Ultra Durable 3. Zosta³ on oznaczony symbolem GA-M85M-US2H.
2009-05-14 00:13:28

Notebook ASUS Eee PC Seashell

Firma ASUS wprowadzi³a do swojej oferty notebooka Eee PC Seashell. Nowy model jest dostêpny w sze¶ciu kolorach i zosta³ wyposa¿ony m.in. w procesor Intel Atom N280.
2009-05-13 00:48:28

Projektory NEC NP500WS i NP600S

Firma NEC Display Solutions zaprezentowa³a dwa nowe projektory oparte na technologii LCD - NEC NP500WS oraz NEC NP600S. Oba nowe urz±dzenia pozwalaj± wy¶wietlaæ obraz o rozmiarze 60" z odleg³o¶ci jednego metra.
2009-05-12 00:01:00

Urz±dzenia Ricoh Aficio SP C231SF/C232SF

Firma Ricoh Polska wprowadzi³a do sprzeda¿y dwa nowe urz±dzenia wielofunkcyjne - Aficio SP C231SF i Aficio SP C232SF. Urz±dzenia zapewniaj± mo¿liwo¶æ kopiowania, drukowania, skanowania w kolorze i faksowania dokumentów formatu A4.
2009-05-11 00:03:00

Pendrive TRANSCEND JetFlash V30 8GB

Firma TRANSCEND zaprezentowa³a pamiêæ flash JetFlash V30 o pojemno¶ci 8 GB, do której zosta³o do³±czone oprogramowanie do zarz±dzania informacjami pochodz±cymi z Internetu.
2009-05-09 01:56:34

Notebook Acer Aspire One 11"

Firma Acer poinformowa³a o wprowadzeniu na rynek notebooka Aspire One z wy¶wietlaczem o przek±tnej 11,6". Nowy model oferowany jest w czterech wersjach kolorystycznych: bia³ej, ciemnoniebieskiej, czerwonej oraz czarnej.
2009-05-08 00:16:45

Aparat cyfrowy Samsung WB500

Firma Samsung wprowadzi³a do swojej oferty aparat Samsung WB500. Nowy model to wyposa¿ony w matrycê 10,2 Mpix cyfrowy kompakt, który oferuje szerokok±tny obiektyw Schneider Kreuznach 24mm i 10-krotny zoom optyczny o parametrach 240mm (ekwiwalent dla 35mm).
2009-05-07 10:01:03

Monitory EIZO EV2303W i EV2023W

Firma Eizo wprowadzi³a do sprzeda¿y dwa nowe monitory: 23-calowy FlexScan EV2303W i 20-calowy FlexScan EV2023W. Panele otrzyma³y certyfikat TCO 5.0 oraz uzyska³y status EPEAT Gold.
2009-05-05 12:24:55

Mini notebook Samsung N310

Firma Samsung Electronics poszerzy³a portfolio swoich produktów o mini notebook N310. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w procesor Intel Atom oraz system operacyjny Microsoft Windows XP Home. Ponadto charakteryzuje siê obudow± zaprojektowan± przez Naoto Fukasawê.
2009-05-04 13:20:19

Ma³y projektor BenQ Joybee GP1

Firma BenQ wprowadzi³a na polski rynek projektor DLP w technologii LED - bez tradycyjnej lampy - Joybee GP1 Mini Projector. BenQ GP1 charakteryzuje siê wymiarami 136 x 54 x 120 mm i wa¿y 640 g.
2009-05-03 00:30:00

Karta graficzna AMD ATI Radeon HD 4770

Firma AMD wprowadzi³a na rynek procesory graficzne ATI Radeon HD 4770 wykonane w technologii 40 nanometrów. Nowe uk³ady graficzne przeznaczone zosta³y do komputerów stacjonarnych.
2009-05-01 00:05:00

Urz±dzenia Nashuatec MPC2050 i MPC2550

Euroimpex SA, wy³±czny autoryzowany dystrybutor Nashuatec w Polsce, wprowadzi³ do oferty dwa wielofunkcyjne urz±dzenia kolorowe Nashuatec MPC2050 i MPC2550. Urz±dzenia oferuj± standardowo funkcje drukowania sieciowego, kopiowania i skanowania oraz mog± zostaæ rozbudowane o funkcjê faksu.
2009-04-30 00:27:50

Nawigacja samochodowa TomTom z IQ Routes

Firma TomTom przedstawi³a dwie nowe wersje urz±dzeñ TomTom - TomTom ONE IQ Routes i TomTom XL IQ Routes. TomTom ONE IQ Routes zosta³ wyposa¿ony w 3,5" wy¶wietlacz, natomiast model XL posiada 4,3" ekran LCD.
2009-04-29 00:40:34

Urz±dzenie Xerox Phaser 8860MFP

Firma Xerox Polska wprowadzi³a do sprzeda¿y nowe urz±dzenie wielofunkcyjne wykorzystuj±ce technologiê sta³ego atramentu (solid ink) - Xerox Phaser 8860MFP. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w procesor 750 MHz i obs³uguje jêzyk Adobe PostScript3.
2009-04-28 00:15:00

Notebooki Acer Aspire 8935 i 5935

Firma Acer wprowadzi³a do sprzeda¿y nowe serie notebooków Aspire 5935 oraz Aspire 8935. Nowe serie notebooków Aspire zosta³y wyposa¿one w panel CineCrystal z pod¶wietleniem LED, o formacie 16:9 i przek±tnej 15,6 lub 18,4 cala. Model Aspire 8935 ponadto wy¶wietla obraz w rozdzielczo¶ci Full HD 1920 x 1080.
2009-04-27 12:58:15

Pamiêæ USB Kingston DataTraveler Locker

Firma Kingston Technology wprowadzi³a na rynek przeno¶ne pamiêci USB DataTraveler Locker, wykorzystuj±ce sprzêtowe szyfrowanie danych, które zosta³y przeznaczone dla u¿ytkowników domowych i ma³ych firm.
2009-04-26 00:10:00

Monitor Full HD BenQ G2411HD

Firma BenQ zaprezentowa³a nowy model monitora LCD z rodziny "G" o rozdzielczo¶ci Full HD - 1080 p. Model G2411HD posiada przek±tn± 24 cale, proporcje obrazu 16:9, a ekran pod¶wietlaj± 2 lampy LED zamiast tradycyjnie stosowanych 4 lamp.
2009-04-25 00:10:00

Notebook Toshiba mini NB200

Firma Toshiba wprowadzi³a do swojej oferty notebooka o nazwie Toshiba mini NB200. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w 10-calow± matrycê oraz trzy gniazda USB 2.0, z których jedno posiada funkcjê Sleep-and-Charge.
2009-04-24 00:09:00

Aparat cyfrowy BenQ E1220

Firma BenQ wprowadzi³a na polski rynek 12 Mpix aparat BenQ E1220. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w 3-calowy wy¶wietlacz LCD o rozdzielczo¶ci 230 Kpix, obiektyw z 3x zoomem optycznym oraz max. czu³o¶ci± ISO 3200.
2009-04-23 00:15:00

Notebook Acer Aspire 3935

Firma Acer wprowadzi³a do swojej oferty nowego notebooka Acer Aspire 3935. Model zosta³ wyposa¿ony w wy¶wietlacz LCD Acer CineCrystal o przek±tnej 13,3 cala i charakteryzuje siê z³oto-br±zow± obudow±.
2009-04-22 00:15:00

Aparaty Panasonic Lumix z serii FS

Firma Panasonic poszerzy³a ofertê aparatów Lumix z serii FS o trzy nowe modele - Lumix DMC-FS12, DMC-FS62 i DMC-FS42. Aparaty zosta³y wyposa¿one w automatyczne funkcje takie, jak: Intelligent Scene Selector czy Face Detection.
2009-04-21 00:20:00

Stacja graficzna Power Mega 1000

Firma CyberPower wprowadzi³a na rynek now± stacjê robocz± dla grafików. Power Mega 1000 to produkt dla profesjonalistów, którzy potrzebuj± sprzêtu wysokiej klasy.
2009-04-20 00:01:00

System nawigacyjny Mio Moov 580

Firma Mio Technology wprowadzi³a na rynek nowy model o nazwie Moov 580 Europe Plus. Nowe urz±dzenie nawigacyjne zosta³o wyposa¿one standardowo m.in. w ³±cze Bluetooth i zestaw g³o¶nomówi±cy.
2009-04-18 00:56:53

Aparat cyfrowy BenQ C1220

Firma BenQ wprowadzi³a na Polski rynek kolejny model aparatu z serii "Classic" - C1220. Wyposa¿ony zosta³ on w matrycê 12 Megapikseli, trzykrotny zoom optyczny i czterokrotny cyfrowy, a tak¿e funkcjê antywstrz±sow± (Super-Shake-Free).
2009-04-17 01:19:21

Karta graficzna SAPPHIRE HD 4890

Firma SAPPHIRE zaprezentowa³a dwie nowe karty graficzne HD 4890 i HD 4890 OC Edition. Obie karty uzupe³ni± liniê kart graficznych SAPPHIRE z segmentu high end. Radeon HD 4890 jest nowym rdzeniem zaprojektowanym przez ATI, opartym na architekturze znanej z chipsetu HD 4870.
2009-04-16 01:59:13

Drukarka etykiet Epson TM-C3400

Firma Epson wprowadzi³a do swojej oferty now± drukarkê etykiet kolorowych TM-C3400. Drukarka Epson TM-C3400 jest dostêpna w wersji USB, sieciowej albo z oboma z³±czami.
2009-04-15 13:41:33

P³yta g³ówna FOXCONN Flaming Blade

Firma FOXCONN przedstawi³a now± p³ytê g³ówn± Flaming Blade oraz jej bli¼niacz± siostrê Flaming Blade GTI. P³yty posiadaj± podobne mo¿liwo¶ci techniczne - wersja GTI ró¿ni siê mniejsz± liczb± opcji pod³±czania urz±dzeñ zewnêtrznych.
2009-04-14 13:31:49

Nawigacja samochodowa NAVIX 07PL

AJM Electronics, wy³±czny dystrybutor na rynku polskim nawigacji NAVIX, wprowadzi³ do oferty model NAVIX 07PL, wyposa¿ony w 7" wy¶wietlacz dotykowy LCD, kartê pamiêci SD 1GB oraz oprogramowanie MapaMap 6.0. Urz±dzenia posiada tak¿e modu³ Bluetooth.
2009-04-10 12:27:51

Bezprzewodowe urz±dzenia Samsung

Firma Samsung Electronics przedstawi³a nowe bezprzewodowe urz±dzenia drukuj±ce - model CLP-315W oraz CLX-3175FW. Nowe produkty zosta³y przeznaczone dla niewielkich firm i domowych biur oraz stosuj± technologiê laserow±.
2009-04-09 12:03:57

Aparat cyfrowy BenQ C1020

Firma BenQ zaprezentowa³a nowy model z serii "Classic" - C1020. Aparat wyposa¿ony zosta³ w matrycê 10 megapiskeseli, obiektyw z trzykrotnym zoomem optycznym oraz funkcjê antywstrz±sow± (Super-Shake-Free) ze wsparciem zdjêæ przy du¿ej czu³o¶ci (3200 ISO).
2009-04-08 00:01:00

Konica Minolta bizhub C552 i C652

Firma Konica Minolta wprowadzi³a na polski rynek dwa nowe kolorowe urz±dzenia wielofunkcyjne - bizhub C552 i C652. Nowe modele s± nastêpcami urz±dzeñ bizhub C550 i C650, w których zastosowano konstrukcjê InfoLine.
2009-04-07 00:05:00

Aparat cyfrowy BenQ E1020

Firma BenQ poinformowa³a o wprowadzeniu nowego aparatu cyfrowego z 10-megapikselow± matryc± - E1020. Nowy model posiada 2,7-calowy wy¶wietlacz LCD o rozdzielczo¶ci 230 Kpix, 3x zoom optyczny oraz max. czu³o¶æ 1600 w skali ISO.
2009-04-06 00:10:00

Projektory NEC NP52 i NEC NP62

Firma NEC Display Solutions rozszerzy³a istniej±c± liniê projektorów przeno¶nych o dwa nowe modele oparte na technologii DLP: NEC NP52 oraz NEC NP62. Urz±dzenia dysponuj± wspó³czynnikiem kontrastu statycznego 1600:1 oraz jasno¶ci± 2600 ANSI lumenów (NEC NP52) oraz 3000 ANSI lumenów (NEC NP62).
2009-04-03 00:10:00

Drukarka Ricoh Aficio SP 4210N

Firma Ricoh Polska og³osi³a wprowadzenie na rynek czarno-bia³ej drukarki laserowej formatu A4 - Aficio SP 4210N. Urz±dzenie pracuje z prêdko¶ci± 36 str./min. i standardowo wyposa¿one zosta³o w interfejs sieciowy oraz USB 2.0.
2009-04-02 00:05:00

Nawigacja samochodowa NAVIX 4307

AJM Electronics, wy³±czny dystrybutor na rynku polskim nawigacji NAVIX, wprowadzi³ do oferty nowy model NAVIX 4307, dostêpny w wersji podstawowej (NAVIX 4307), w wersji z modu³em bluetooth i transmiterem FM (NAVIX 4307B) oraz w wersji bez mapy (NAVIX 4309BX).
2009-03-31 00:32:21

Kradzie¿ danych: jak zapobiegaæ?

Wiele firm nie docenia zagro¿eñ wynikaj±cych ze szpiegostwa przemys³owego, tym bardziej, ¿e z³odzieje to bardzo czêsto sami pracownicy. Zdarzaj± siê te¿ przypadki, gdy poufne informacje trafiaj± do osób trzecich zupe³nie przypadkowo w wyniku niedba³ego pos³ugiwania siê danymi. W jaki sposób firmy mog± skutecznie chroniæ swoje dane? Utimaco przedstawia 10 wskazówek jak zapobiegaæ tego typu sytuacjom.
2009-03-30 03:05:47

Panda GateDefender Performa 9000

Panda Security wprowadzi³a now± seriê urz±dzeñ Panda GateDefender Performa 9000 zapewniaj±cych ochronê styku sieci firmowej z internetem. Rozwi±zanie blokuje przedostaj±ce siê z witryn www z³o¶liwe kody, spam oraz niepo¿±dane tre¶ci. Nowa seria urz±dzeñ zosta³a zbudowana w oparciu o platformê sprzêtow± Sun Microsystems.
2009-03-27 13:14:36

Projektor DLP BenQ MP514

Firma BenQ zaprezentowa³a nowy projektor BenQ MP514. Model charakteryzuje siê jasno¶ci± 2000 ANSI lumenów i kontrastem 2500:1 oraz rozdzielczo¶ci± podstawow± SVGA (800x600 pikseli).
2009-03-25 00:37:28

Notebook Acer Aspire 5737Z

Firma Acer wprowadzi³a do sprzeda¿y now± seriê notebooków Aspire 5737Z. Nowy model zosta³ wyposa¿ony m.in. w panoramiczny panel Acer CrystalBrite o przek±tnej 15,6 cala HD Ready.
2009-03-24 01:02:29

Projektory SANYO z serii PLC-XU

Firma SANYO przedstawi³a piêæ nowych projektorów serii PLC-XU - PLC-XU300, PLC-XU301, PLC-XU305, PLC-XU350 i PLC-XU355. Nowe modele charakteryzuj± siê jednakowymi obudowami, lecz ró¿ni± siê wyposa¿eniem, m.in. lampami o jasno¶ci 3000 lub 3500 ANSI lumenów, obiektywami z 1,2- lub 1,6-krotnym zoomem oraz kontrastem 450:1 lub 500:1.
2009-03-23 13:18:55

Drukarki HP Officejet dla MSP

Firma HP przedstawi³a nowe drukarki z rodziny HP Officejet przeznaczone dla ma³ych i ¶rednich firm - HP Officejet Pro 8000 oraz HP Officejet 6500 All-in-One. Drukarki z nowej serii HP Officejet oferuj± funkcje takie jak HP Smart Web Printing oraz recykling wk³adów z atramentem poprzez program HP Planet Partners.
2009-03-21 00:02:00

Notebook Toshiba Qosmio F50-12A

Toshiba wprowadzi³a na rynek nowego notebooka ze swojej multimedialnej serii Qosmio. Sprzêt, oznaczony symbolem F50-12A, to 15-calowa konstrukcja oparta o platformê Intel Centrino 2. Nowy model charakteryzuje siê dodatkowym multimedialnym procesorem Toshiba Quad Core HD, odpowiedzialnym za przetwarzanie video w wysokiej rozdzielczo¶ci.
2009-03-20 01:02:36

Notebook MSI EX310

Firma MSI wprowadzi³a do swojej oferty nowego notebooka MSI EX310. Nowy model posiada obudowê wykonan± ze stopu magnezu oraz wa¿y nieca³e 2 kg z 4-ogniwow± bateri±. Opcjonalnie dostêpna jest 8-ogniwowa bateria.
2009-03-19 12:08:18

Kamera IP Edimax IC-7000PTn

Firma Edimax Technology przedstawi³a bezprzewodow± kamerê sieciow± 802.11n z ruchomym obiektywem i zoomem cyfrowym - model IC-7000PTn. Kamera jest wyposa¿ona w sensor 1,3 Mpx oraz obs³uguje sieci bezprzewodowe 802.11n.
2009-03-18 11:49:36

Drukarki Ricoh Aficio SP C311N/SP C312DN

Firma Ricoh Polska og³osi³a wprowadzenie na rynek dwóch kolorowych drukarek laserowych formatu A4 do u¿ytku biurowego - Aficio SP C311N/SP C312DN. Nowe modele drukuj± z prêdko¶ci± 25 stron na minutê i zosta³y przeznaczone dla ¶rednich i du¿ych grup roboczych.
2009-03-17 13:40:07

Monitory Samsung z serii Ecofit

Firma Samsung Electronics poszerzy³a liniê monitorów Ecofit o cztery nowe urz±dzenia - Ecofit P2070, P2270, P2370 i P2570. Nowe modele zosta³y wykonane w technologii opartej na podwójnym wtrysku, dziêki czemu charakteryzuj± siê dwutonow± obudow± o grafitowym kolorze, przejrzyst± na krawêdziach.
2009-03-16 12:46:28

Smartphony: zadbaj o bezpieczeñstwo

Kaspersky Lab, producent rozwi±zañ do ochrony danych, opublikowa³ nowy artyku³ pt.: "Podró¿uj bezpiecznie ze swoim smartfonem" autorstwa Piotra Kupczyka. Tekst jest kierowany do w³a¶cicieli i pracowników firm korzystaj±cych w codziennej pracy ze smartfonów, a tak¿e do wszystkich osób zainteresowanych bezpieczeñstwem mobilnym.
2009-03-14 12:49:16

Urz±dzenie EDA Motorola MC55

Dzia³ Korporacyjnych Rozwi±zañ Mobilnych firmy Motorola zaprezentowa³ komputer mobilny MC55. Jest to nowy model z oferowanej przez producenta grupy urz±dzeñ typu EDA (Enterprise Digital Assistant - cyfrowy asystent korporacyjny). MC55 zosta³ przeznaczony dla mobilnych pracowników, dzia³aj±cych zarówno na terenie firm, jak i poza nim. Urz±dzenie ³±czy funkcje telefonu komórkowego, dwukierunkowego radia, skanera kodów kreskowych, aparatu cyfrowego i komputera mobilnego.
2009-03-13 00:05:00

Monitory Full HD BenQ z serii G

Firma BenQ wprowadzi³a na polski rynek now± seriê monitorów LCD z rodziny "G" o rozdzielczo¶ci Full HD - 1080p. Obejmuje ona 5 modeli - G920HDA, G2020HDA, G2220HDA, G2411HD/HDA - o przek±tnej od 18.5 do 24 cali.
2009-03-12 00:19:05

Urz±dzenia Konica Minolta bizhub

Firma Konica Minolta wprowadzi³a na polski rynek now± rodzinê monochromatycznych urz±dzeñ bizhub, obejmuj±c± modele 222, 282 i 362. Wszystkie trzy nowe systemy zosta³y opracowane zgodnie ze stylistyk± InfoLine i posiadaj± takie funkcje jak kopiowanie, drukowanie czy skanowanie.
2009-03-11 00:14:08

Komputer Lenovo ThinkCentre A57e

Firma Lenovo wprowadzi³a na polski rynek nowy komputer stacjonarny ThinkCentre A57e przeznaczony dla u¿ytkowników z ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw. Nowy model zosta³ wyposa¿ony m.in. w oprogramowanie ThinkVantage.
2009-03-10 12:47:27

Aparaty cyfrowe Samsung PL65 i IT100

Firma Samsung zaprezentowa³a dwa nowe aparaty cyfrowe - IT100 i PL65. Oba modele zosta³y wyposa¿one w matrycê 12,2 Mpix oraz 3-calowy ekran LCD, który umo¿liwia kadrowanie oraz przegl±danie zdjêæ i plików video.
2009-03-09 00:56:10

Aparaty Samsung PL50, ES15 i ES10

Firma Samsung zaprezentowa³a nowe aparaty cyfrowe PL50 i ES15 o matrycy 10 Mpix oraz aparat ES10 o matrycy 8 Mpix. Wszystkie trzy modele zosta³y wyposa¿one w 3-krotny zoom optyczny oraz cyfrow± stabilizacjê obrazu, która pozwala zredukowaæ rozmycia spowodowane np. drganiami czy poruszeniem rêki w trakcie robienia zdjêcia.
2009-03-06 12:06:54

Aparat Panasonic Lumix DMC-GH1

Firma Panasonic przedstawi³a nowy model aparatu Lumix DMC-GH1 z wymiennymi obiektywami z systemu Lumix G Micro. Dzia³aj±cy w standardzie Mikro Cztery Trzecie, Panasonic Lumix DMC-GH1 zosta³ wyposa¿ony w sensor 12.1 Mpix typu 4:3 Live MOS oraz procesor Venus Engine HD z podwójnym procesorem CPU.
2009-03-05 02:07:15

Ma³y projektor BenQ CP270

Firma BenQ zaprezentowa³a kolejny projektor multimedialny - model CP270. Projektor charakteryzuje siê rozdzielczo¶ci± w³asn± (podstawow±) XGA - 1024x768 pikseli, jasno¶ci± 2000 ANSI lumenów i kontrastem 1000:1, a do tego wa¿y oko³o 1,5 kg.
2009-03-04 00:20:38

Notebook ASUS-LAMBORGHINI VX5

Firma ASUS zaprezentowa³a szereg przeno¶nych komputerów podczas targów CeBIT 2009. Z przedstawionych notebooków warto zwróciæ uwagê na ASUS-LAMBORGHINI VX5 - laptop bêd±cy efektem wspó³pracy firmy ASUS i Automobili Lamborghini; a tak¿e na notebook ASUS M90Gf, przeznaczony do rozrywki i wyposa¿ony w szereg multimedialnych funkcji. Podczas targów zaprezentowana zosta³a tak¿e nowa seria ASUS K.
2009-03-03 00:08:43

Bezprzewodowy adapter USB TRENDnet

TRENDnet, producent przewodowych i bezprzewodowych rozwi±zañ sieciowych, og³osi³ dostêpno¶æ bezprzewodowego adaptera USB 300Mb/s N Dual Band, model TEW-664UB, który oferuje wydajno¶æ Wi-Fi N Dual Band, obs³uguj±c komputery PC i Mac.
2009-03-02 13:23:40

Zwolnieni pracownicy gro¼ni dla danych

Masowe zwolnienia pracowników, zabrane przez nich firmowe dane, a w efekcie potencjalna utrata milionów dolarów to wed³ug ekspertów najbardziej prawdopodobny scenariusz, z jakim bêdzie musia³o zmierzyæ siê wiele firm w nadchodz±cych miesi±cach na ca³ym ¶wiecie. Informatycy ¶ledczy Kroll Ontrack ostrzegaj±, ¿e panuj±cy na ¶wiecie kryzys to równie¿ dla polskiego biznesu najbardziej newralgiczny okres, je¶li chodzi o bezpieczeñstwo danych zapisanych na firmowych dyskach.
2009-02-28 00:39:53

Notebook Lenovo ThinkPad W700ds

Firma Lenovo wprowadzi³a na polski rynek mobiln± stacjê robocz± ThinkPad W700ds. Model ThinkPad W700ds zosta³ wyposa¿ony w czterordzeniowy procesor firmy Intel oraz opcjonalnie mo¿e posiadaæ wbudowany digitizer.
2009-02-27 13:46:30

Notebook ASUS Eee PC 1000H GO

Firma ASUS wprowadzi³a na rynek kolejnego notebooka z rodziny Eee PC - model 1000H GO. Nowy model zosta³ wyposa¿ony miêdzy innymi w wbudowany modem 3G.
2009-02-26 00:30:34

Napêd optyczny ASUS SDRW-08D1S-U

Firma ASUS przedstawi³a nowy, zewnêtrzny napêd optyczny typu slim ASUS SDRW-08D1S-U. Nowy model posiada mo¿liwo¶æ ochrony dysku has³em oraz zosta³ wyposa¿ony w technologiê Turbo Engine.
2009-02-24 01:04:57

Notebook Toshiba Satellite Pro S300

Toshiba wprowadzi³a na polski rynek nowy notebook Satellite Pro S300-16G. W zestawie wraz z laptopem, w którym zosta³ zainstalowany system Windows Vista Business, znajduje siê p³yta z systemem Windows XP Professional.
2009-02-20 00:05:00

Karta Kingston microSDHC 16GB

Firma Kingston Digital og³osi³a wprowadzenie do swojej oferty nowych kart pamiêci flash microSDHC o pojemno¶ci 16 GB, przeznaczonych do wykorzystania w telefonach komórkowych i urz±dzeniach mobilnych nowej generacji. Nowe no¶niki do³±czaj± do rodziny kart pamiêci microSDHC, dostêpnych dotychczas w pojemno¶ciach 4 GB i 8 GB.
2009-02-18 00:04:00

Komputer Lenovo ThinkCentre M58/M58p

Firma Lenovo wprowadzi³a na polski rynek komputer stacjonarny z rodziny ThinkCentre - model ThinkCentre M58/M58p. Komputer zosta³ wyposa¿ony w technologiê Power Manager, bêd±c± czê¶ci± systemu ThinkVantage, która s³u¿y do zdalnego sterowania poborem pr±du.
2009-02-17 13:53:18

System nawigacyjny Mio Moov 500PL

Firma Mio Technology og³osi³a wprowadzenie na polski rynek nawigacji Mio Moov 500PL. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w technologiê SiRFInstantFixII oraz system operacyjny Win CE .Net 5.0.
2009-02-12 12:26:56

Notebook Toshiba Qosmio G50-12K

Firma Toshiba wprowadzi³a na polski rynek 18-calowy notebook Qosmio G50-12K. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w czytnik odcisków palców oraz system operacyjny Windows Vista Ultimate.
2009-02-09 00:01:00

Monitor NEC MultiSync LCD2490WUXi

Firma NEC Display Solutions wprowadzi³a do sprzeda¿y nowy panoramiczny, 24-calowy monitor NEC MultiSync LCD2490WUXi. Monitor zosta³ wyposa¿ony w panel S-IPS i dysponuje rozdzielczo¶ci± 1920 x 1200 pikseli.
2009-02-06 11:56:37

Panasonic Toughbook CF-52 Touchscreen

Firma Panasonic wprowadzi³a now± wersjê Toughbooka CF-52 wyposa¿onego w ekran dotykowy. Toughbook CF-52 Touchscreen jest przeznaczony dla u¿ytkowników biznesowych i obs³uguje siêci WLAN i WWAN (HSDPA).
2009-02-05 00:14:43

Aparaty Panasonic Lumix FT1 i FS25

Firma Panasonic przedstawi³a nowy Lumix DMC-FT1 - pierwszy z nowej linii aparatów, która jest przeznaczona do fotografii outdoorowej, oraz aparat cyfrowy DMC-FS25 z 12,1-megapikselow± matryc± i obiektywem szerokok±tnym 29 mm Leica DC z 5x zoomem optycznym.
2009-02-04 00:11:53

Notebook Acer Ferrari 1200

Firma Acer zaprezentowa³a now± seriê notebooków Ferrari 1200. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w dwurdzeniowy procesor do komputerów przeno¶nych AMD Turion X2 Ultra oraz chipset AMD M780G.
2009-02-03 00:06:19

Notebooki Panasonic Toughbook CF

Firma Panasonic poinformowa³a o wprowadzeniu na rynek notebooków CF-19 i CF-30 - modeli Toughbooków serii Full Rugedized. Modele te zosta³y wyposa¿one w technologie procesorowe firmy Intel oraz modu³ Gobi zapewniaj±cy szereg sposobów komunikacji z sieci±.
2009-02-02 11:52:54

Aparaty Panasonic Lumix FX40 i FX550

Firma Panasonic og³osi³a wprowadzenie do oferty dwa nowe aparaty cyfrowe - Lumix DMC-FX40 o rozdzielczo¶ci 12,1 megapiksela oraz Lumix DMC-FX550 z ekranem dotykowym. Oba modele zosta³y wyposa¿one w silnik Venus Engine V wykorzystuj±cy dwa procesory.
2009-01-30 12:21:53

Monitor NEC MultiSync LCD2690WUXi2

Firma NEC Display Solutions zaprezentowa³a nowy 26-calowy, panoramiczny monitor klasy high-end: NEC MultiSync LCD2690WUXi2, wyposa¿ony w panel H-IPS. Nowy model posiada szereg funkcji, jak np. funkcjê NTAA, czy technologiê ambix3.
2009-01-29 00:05:00

Aparaty cyfrowe Panasonic Lumix TZ

Firma Panasonic poszerzy³a ofertê aparatów cyfrowych z linii TZ o nowe modele - Lumix DMC-TZ7 i siostrzany Lumix DMC-TZ6. Oba modele wyposa¿one zosta³y w 10.1-megapikselow± matrycê oraz 25mm ultraszerokok±tny obiektyw z 12x zoomem optycznym.
2009-01-28 00:53:50

Notebook HP Pavilion dv2 z AMD

Firma Hewlett Packard wprowadzi³a do swojej oferty notebook HP Pavilion dv2, który zosta³ wyposa¿ony w rozwi±zania AMD oraz dysk twardy o pojemno¶ci do 500 GB.
2009-01-27 00:07:48

Notebook ASUS W90

Firma ASUS zaprezentowa³a nowego notebooka ASUS W90. Nowy model zosta³ wyposa¿ony m.in. w opcjê Turbo Gear, która umo¿liwia zwiêkszenie mocy notebooka oraz czytnik kart 8 w 1.
2009-01-26 00:10:00

Urz±dzenia Konica Minolta magicolor MF

Firma Konica Minolta rozszerzy³a swoj± ofertê urz±dzeñ przeznaczonych dla biur o dwa nowe modele - magicolor 1680MF i magicolor 1690MF. S± to urz±dzenia z funkcjami drukowania, kopiowania, skanowania, przeznaczone dla ma³ych firm i domowych biur. Oba nowe modele przystosowano do korzystania z szeregu formatów i gramatur papieru.
2009-01-24 00:54:25

Drukarka Samsung ML-2855ND dla MSP

Firma Samsung Electronics wprowadzi³a do swojej oferty now± monochromatyczn± drukarkê ML-2855ND z mo¿liwo¶ci± drukowania dwustronnego, przeznaczon± dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw.
2009-01-22 01:23:30

Aparat Panasonic Lumix DMC-LS85

Firma Panasonic przedstawi³a nowy 8.1-megapikselowy aparat LUMIX DMC-LS85, który zasilany jest bateriami AA. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w 4x zoom optyczny i obiektyw LUMIX DC VARIO o jasno¶ci F2.8 (ekwiwalent filmu 35 mm: 33-132mm).
2009-01-21 01:32:33

Projektor cyfrowy Acer P1266

Firma Acer zaprezentowa³a nowy projektor wideo P1266. Jest to urz±dzenie przeznaczone dla profesjonalistów z biur domowych i ma³ych firm, a tak¿e instytucji edukacyjnych, które zosta³o wyposa¿one w funkcjê Acer SmartFormat, obs³uguj±c± ró¿ne formaty obrazu, która pozwala na rozpoczêcie wy¶wietlania niezale¿nie od rozdzielczo¶ci sygna³u wej¶ciowego.
2009-01-20 00:58:05

Aparaty cyfrowe Panasonic Lumix FS

Firma Panasonic przedstawi³a trzy nowe modele aparatów linii FS: 12-megapikselowy Lumix DMC-FS15, 10.1-megapikselowy DMC-FS7 i 8.1-megapikselowy DMC-FS6. Aparaty FS7 oraz FS6 zosta³y wyposa¿one w obiektywy z 4x zoomem optycznym Leica DC, a model FS15 wyposa¿ono w szerokok±tny obiektyw Leica DC 29mm z 5x zoomem optycznym.
2009-01-19 13:53:26

Aparat cyfrowy Olympus Tough-8000

Firma Olympus wprowadzi³a dwa kolejne modele kompaktowych aparatów cyfrowych, które odznaczaj± siê ponadprzeciêtn± wytrzyma³o¶ci±.
2009-01-18 01:23:58

Komputery stacjonarne Lenovo IdeaCentre

Firma Lenovo wprowadza trzy nowe zestawy komputerowe, IdeaCentre K220, IdeaCentre K230 oraz H200, w¶ród których ka¿dy u¿ytkownik mo¿e znale¼æ co¶ dla siebie.
2009-01-17 13:14:19

Projektor biznesowy BenQ MP727

Firma BenQ zaprezentowa³a najnowszy model projektora multimedialnego MP727 wykonanego w technologii DLP. Nowy model posiada rozdzielczo¶æ XGA i jest przeznaczony dla odbiorców biznesowych, edukacji oraz instytucji rz±dowych. Projektor charakteryzuje siê jasno¶ci± obrazu 4300 ANSI.
2009-01-17 00:02:56
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Nastpnakomputery, oprogramowanie