hipermarkety Programowanie - 4programmers

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następna

BASS - Wykres natężenia dźwięku

type TFFT = array [0..512] of DWORD; type TGraph = class(TObject) Channel : DWORD; XPos, YPos : integer; Buffer : TFFT; Paint : TImage; Size : integer; Timer : TTimer; constructor Create(Canv : TImage;
2008-05-10 00:19:47

Krótki opis przerwań obsługi klawiatury i dysków IBM PC

1. Omówienie przerwań obsługi klawiatury. Klawiatura w IBM PC obsługiwana jest przez BIOS. Mikroprocesor wbudowany w klawiaturę przesyła do karty głównej informacje o wciśnięciu, zwolnieniu i przekroczeniu kolejnego interwału przytrz
2008-05-09 13:52:31

Aplikacje MDI - wielookienkowy edytor tekstu

Aplikacja MDI - Przykładowy edytor tekstu Na początku napiszę, że do napisania tego programu użyłem Delphi 5 Enterprise. Myślę, że da się to napisać także w
2008-05-06 19:17:05

Jak malować tło w TMemo

Komponent unit BKMemo; interface uses SysUtils, Classes, Controls, StdCtrls, Messages, Types, Graphics, Windows; type TBKMemo = class(TMemo) private { Private declarations } protected { Protected declaration
2008-05-06 16:07:41

Allegro i pliki PNG

W wypadku bardziej obszernych projektów w allegro.h problemem może być duża objętość nieskompresowanych bitmap. Można temu zaradzić wykorzystując pliki png. Po pierwsze należy pobrać najnowszą wersję biblioteki allegro i zainstalować( zale
2008-05-05 17:40:28

Pamięć w komputerach PC 32BIT

Adres liniowy Adres segmentowy Typ Opis 00000-0
2008-05-05 17:31:47

Allegro WinApi

Mój pierwszy art na poważnie, jakby co proszę o wyrozumiałość i poprawienie. Zakładam że ewentualny czytelnik umie choć trochę posługiwać się biblioteką Allegro i WindowsApi. Więc allegro oferuje proste i szybkie funkcje do obsługi bitm
2008-05-05 15:39:16

Konwersja AnsiString na char* i odwrotnie

Wielu początkujących programistów w C++ ma problem z zamianą tych dwóch ciągów. Również osoby przesiadające się z Pascala na C++ zniechęca bardziej skomplikowana obsługa ciągów. Niewątpliwie wygodniejszy z tych dwóch typów jest AnsiSt
2008-05-05 11:51:50

4programmers.net

www.4programmers.net to pojebana strona! Na huj ja tu konto zakładałem jak tu tylko lamy i pojeby są? NIECH ŻYJE WWW.CODERSITE.TK !!! JEBAĆ 4PROGRAMMERS.NET!!!
2008-05-04 16:16:46

Rozdział 1

Podstawy Delphi Rozdział ten stanowi wstęp do programowania. Jeżeli jesteś absolutnym laikiem w kwestii tworzenia programów, powinieneś przeczytać poniższy fragment tekstu. Nie obawiaj się - postaram się poprow
2008-05-04 03:11:07

Jak sprawdzić, czy dany plik istnieje

Wbrew pozorom, sposobów na rozwiązanie tego banalnego problemu jest wiele, mimo, że język [[C|C/C++]] sam w sobie nie oferuje żadnej standardowej funkcji, która sprawdzałaby istnienie danego pliku. By znaleźć rozwiązanie trzeba więc nieco poko
2008-05-03 23:02:58

Random

{{Template:Delphi Moduły|Random|System}} function Random [ ( Range: Integer) ]; Losuje liczbę z przedziału określonego parametrem Range, dokładniej: 0
2008-05-03 22:31:02

Własna implementacja funkcji getch()

Słowem wstępu dla niewtajemniczonych: [[C/Funkcje|funkcja]] getch() pobiera pojedynczy znak ze standardowego wejścia, jednak w przeciwieństwie do funkcji [[C/Biblioteka_standardowa/stdio.h/getchar]] nie buforuj
2008-05-03 17:09:21

GetDesktopWindow

// C HWND GetDesktopWindow(VOID); // Delphi procedure GetDesktopWindow: HWND; stdcall; Funkcja GetDesktopWindow zwraca uchwyt okna pulpitu. Okno pulpitu zakrywa cały ekran. Okno pulpitu to ob
2008-05-02 22:36:19

ArrangeIconicWindows

// C UINT ArrangeIconicWindows( HWND hWnd ); // Delphi function ArrangeIconicWindows(hWnd: HWND): Cardinal; stdcall; Funkcja ArrangeIconicWindows porządkuje wszystkie zminimalizow
2008-05-02 22:25:23

New

Słowo kluczowe New służy do przydzielania dynamicznie pamięci Przykład: #include using namespace std; int main() { //Tworzymy 3 bloki pamięci dynamicznej int *iFoo = new int[10];
2008-05-02 17:10:39

Delete

Delete - Słowo kluczowe służące do kasowania pamięci przydzielonej dynamicznie. Przykład: #include using namespace std; int main() { int *foo = new int[10]; *foo = 10; cout
2008-05-02 17:03:46

e1f674b8a0cb3518c183ff66c4f32b37.png


2008-05-02 13:29:48

AnimateWindow

// C BOOL AnimateWindow( HWND hWnd, DWORD dwTime, DWORD dwFlags ); // Delphi function AnimateWindow(hWnd: HWND; dwTime: Cardinal; dwFlags: Cardinal): LongBool; stdcall; Funkcja A
2008-05-01 17:48:05

Log10

double log10 (double x); float log10 (float x); long double log10 (long double x); [[C/Funkcje|Funkcja]] zwraca logarytm przy podstawie 10 z argumentu x>0. W języku [[C]] występuje tylko pierwsza wersja funkcji.
2008-04-30 01:34:17

Strerror

char *strerror(int errnum); Zwraca [[C/Wskaźniki|wskaźnik]] do (zależnego od implementacji) tekstu komunikatu odpowiadającego błędowi o numerze errnum. Numer wspomnianego błędu powiązany jest ze zmienn
2008-04-29 23:56:29

Strerror r

int strerror_r(int errnum, char *buf, size_t n); Implementacja funkcji o działaniu podobnym do [[C/strerror]]. Niestety, wspominana funkcja [[C/strerror|strerror()]] nie jest bezpieczna w aplikacjach [[C/Wątek|wielowąt
2008-04-29 23:54:22

Stderr

FILE *stderr; Standardowe wyjście błędów. Wskaźnik do jednego z trzech plików wyjść standardowych (pozostałe to [[C/stdout]] oraz [[C/stdin]]). Standardowe wyjście błędów jest domyślnym miejsce
2008-04-29 23:30:51

Perror

void perror(const char *str); Funkcja wypisuje łańcuch tekstowy str na standardowym wyjściu błędów [[C/stderr]] oraz zależny od implementacji komunikat o błędzie, odpowiadający wartości [[C/errno]], po dwukro
2008-04-29 22:41:08

Errno

extern int errno; Jak wiadomo, język [[C|ANSI C]] pozbawiony jest obsługi wyjątków. W związku z tym obsługa błędów polega jedynie na tym, że większość funkcji bibliotecznych zwraca specjalną wartość oznacz
2008-04-29 22:25:48

Strspn

size_t strspn(const char* cs, const char* ct); Zwraca długość przedrostka w tekscie cs składającego się ze znaków występujących w ct. Parametry:csWskaźnik na pr
2008-04-29 21:02:02

Strcspn

size_t strcspn(const char* cs, const char* ct); Funkcja zwraca długość przedrostka w tekście cs składającego się ze znaków nie występujących w ct. Parametry:cs
2008-04-29 20:36:22

GDIplus w MinGW(Dev Cpp)

Ogólnie o GDI+ GDI+ to nowsza ulepszona wersja GDI, przede wszystkim jest to wersja obiektowa. Oprócz obiektowości GDI+ w pełni wspiera kanał alpha, co standardowe GDI olewa, a obsługa alphy przy standardowym GDI jest niezwykle pracochł
2008-04-29 20:06:58

Lubelskie Dni Informatyki

W dniach 6-8 maja 2008 w Lublinie odbędzie się konferencja nazwana "Lubelskie Dni Informatyki", określona przez organizatorów jedną z największych imprez informatycznych w Polsce. Studenci, pasjonaci, miłośnicy technologii będą mogli spotkać s
2008-04-29 17:00:41

Atexit

int atexit(void (*fcn)(void))); [[C/Funkcje|Funkcja]] atexit() rejestruje funkcję fcn, którą należy wykonać przy normalnym zakończeniu aplikacji. W przypadku, gdy rejestracja funkcji nie jest możliwa, funk
2008-04-29 01:00:59

Abort

void abort(void); [[C/Funkcje|Funkcja]] abort() przerywa wykonywanie kodu oraz powoduje natychmiastowe zakończenie programu (podobnie jak w systemie UNIX wywołanie funkcji [[C/raise|raise(SIGABRT)]]), zazwyczaj z powodu p
2008-04-29 00:29:59

Srand

void srand(unsigned int seed); Funkcja generuje zarodek (ziarno) seed ciągu liczb pseudolosowych, wykorzystywany przy wyznaczaniu liczb pseudolosowych za pomocą funkcji [[C/rand|rand()]]. Początkowa wartość se
2008-04-29 00:01:11

Rand

int rand(void); Funkcja rand() zwraca kolejną pseudolosową liczbę całkowitą z przedziału , gdzie RAND_MAX ma wartość co najmniej 32767. Funkcja nie przyjmuje żadnego argumentu.
2008-04-28 23:44:37

Realloc

void *realloc(void *p, size_t size); [[C/Funkcje|Funkcja]] zmienia rozmiar obiektu wskazanego przez [[C/Wskaźniki|wskaźnik]] p na wartość określoną przez size. Cała istota działania funkcji
2008-04-28 21:05:12

Tablica bitowa

Ostatnio w komentarzach jednego z artykułów znalazłem: „Mądrzejsze pytanie: Dlaczego tablica bool a[8] zajmuje 8 bajtów, a nie 1. No cóż - to jedna z nielicznych wad C++” (użytkownik: JaskMar) Niestety trzeba się z tym stwierdzeniem zgo
2008-04-28 19:04:42

Sposób na nowe okno w WebBrowser

Sposób na nowe okno w WebBrowser Witajcie :) Tworzysz własnego browsera opartego na wb? Zapewne nie wiesz jak ugryźć problem z otwieraniem stron w nowym oknie. Pragnę przedstawić kod, dzięki któremu sposób wyświetlania stron w now
2008-04-27 20:15:39

Operatory

Operator to jeden lub kilka znaków (zazwyczaj nie będących literami), które mają specjalne znaczenie w języku programowania. W [[C|C++]] wyróżniamy następujące rodzaje operatorów: * Operatory arytmetyczne: ** + - dodawanie
2008-04-27 19:55:06

Pola bitowe

Gdy trzeba oszczędzać pamięć, wówczas pakowanie kilku obiektów w jedno słowo maszyny może się okazać koniecznością. Postępuje się tak zwykle ze zbiorami jednobitowych znaczników opisujących stan obiektów, na przykład w tablicach symboli
2008-04-27 19:28:02

GetWindow

// C HWND GetWindow( HWND hWnd, UINT uCmd ); // Delphi function GetWindow(hWnd: HWND; uCmd: Cardinal): HWND; stdcall; Funkcja GetWindow zwraca uchwyt do okna będącego w pewn
2008-04-27 01:56:34

Wyciek pamięci

Wyciek pamięci (ang. memory leak) - utrata kontaktu z pewnym obszarem zarezerwowanej pamięci. Kod programu, który powoduje wycieki pamięci, jest kodem błędnym. źródło: http://pl.wikipedia.org Zjawisko wycieku pamięc
2008-04-26 17:38:18

Free

void free(void *p); [[C/Funkcje|Funkcja]] dealokuje (zwalnia) obszar pamięci wskazany przez [[C/Wskaźniki|wskaźnik]] p, o ile jest on różny od [[C/NULL]]. W przeciwnym wypadku nie robi nic. Argument p
2008-04-26 15:14:31

Programowanie 3D

W tym artykule zajmiemy się podstawami programowania 3D, jeśli będą zainteresowani to postaram się napisać nieco więcej na ten temat. Podstawowe informacje: - Przestrzeń składa się z układu współrzędnych o trzech osiach X,Y, Z X
2008-04-26 13:39:14

Onchange

Onchange Określa kod JavaScript, który zostanie wykonany po zmianie stanu danego elementu. Może być to nazwa funkcji lub dowolny kod. Polecenia należy oddzielać średnikami. Nie należy stosować znaku nowej linii w treści polec
2008-04-23 13:29:35

Jak wysłać plik przez formularz www z poziomu Delphi

Może się przydać mniej doświadczonym :) Wskazówke opieram o komponent IdHTTP. Można to potraktować jako uzupełnienie do artu Adama o tym komponencie. Na początek w sekcji uses musimy dodać: IdMultiPartFormData. Teraz kod do wysy
2008-04-20 22:25:01

IdHttp - brak polskich znakow

Brak polskich znaków - idHTTP Jeśli pobrana strona (UTF-8) nie ma polskich znaków, z pomocą nadchodzi funkcja: function UTF8Decode(const s: UTF8String):WideString; Użycie: UTF8Decode(IdHttp.Get(URL));
2008-04-20 14:23:56

Komentarze

{{CONTENT}} Komentarze Komentarze występują w każdym języku, nawet tych znacznikowych, więc musiały się znaleźć w HTML-u także. Wersja liniowa tutaj nie istnieje, komentarz musi mieć początek i zakończenie:
2008-04-18 19:24:15

Własny zasobnik systemowy (tray)

Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy artykuł, więc proszę o wyrozumiałość :> Artykuł skierowany jest przede wszystkim do koderów powłok na winde. Swego czasu sam tworzyłem tego typu program, aby zastąpić nim jakże powolny explorer.exe
2008-04-18 11:30:33

tray.png


2008-04-18 00:59:55

Jak sprawdzić czy zmieniła się pozycja w ComboBox (WinAPI)

Na bazie szablonu z Dev C++ (gotowiec) #include /* Declare Windows procedure */ LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM); /* Make the class name into a global variable */ char szClassName[ ] = "
2008-04-15 19:57:12

Jak wygenerować losowe hasło z nie powtarzającymi się znakami

Można przy pomocy takiej funkcji: function generujHaslo($dlugosc_hasla, $zestaw_znakow) { srand((double)microtime() * 1000000); while(strlen($haslo) < $dlugosc_hasla) { $znak = $zestaw_znakow[rand(0, strlen($zestaw_znako
2008-04-15 11:33:58

CreateProcess

// C BOOL WINAPI CreateProcess( LPCTSTR lpApplicationName, LPTSTR lpCommandLine, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpProcessAttributes, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, BOOL bInheritHandles, DWORD dwCreationFlags, LPV
2008-04-14 18:00:31

Blokowanie ikonki zamknięcia programu

Blokowanie ikonki Aby zablokować ikonkę zamykania programu na formie wystarczy tylko w odpowiednim miejscu wkleić następujący kod: EnableMenuItem(GetSystemMenu(Form1.Handle,LongBool(False)), SC_CLOSE,MF_BYCOMMAND or MF_GRAYED);
2008-04-13 12:41:50

Budzik

Nasz program ma przypominać budzik. Po wpisaniu godziny program sprawdza czy jeszcze nie nadeszła. W przypadku jeśli taka sytuacja zaistniała wyświetla komunikat. Potrzebne komponenty: Nazwa Klasa Label1 TLabel Label2 TLabel
2008-04-11 13:49:47

Generowanie plików PDF

{{Template:Do poprawy}} {{Cat:Artykuły do poprawy}} Na początek. Kto z Was nigdy nie spotkał się sam na sam z PDFem? Co tu dużo mówić, chyba każdy zna ten format, mimo, że może nie wie o nim za wiele. Cóż, w zasadzie celem niniejs
2008-04-10 15:31:44

Wyszukiwanie plików

Częstą czynnością w Delphi jest wyszukiwanie jakiegoś pliku. Chcesz np. zlokalizować starą wersje programu - wtedy przydaje się wyszukiwanie. W sumie nie jest to takie trudne. Wszystko opiera się na rekordzie TSearchRec - zawiera on informacje
2008-04-10 15:14:40

Timer od podstaw

#REDIRECT Artykuły_do_usunięcia/Timer_od_podstaw
2008-04-09 21:56:08

SuperForm - kurs robienia app

SuperForm - kurs robienia app dla zielonych by Maciusiak Każdy zielony w języku Delphi ma problemy z tworzeniem aplikacji z kolorową i zmienną formą. W tym artykule opisze wam jak zrobić wypasioną formę, którą morze
2008-04-08 12:45:48

Obrazki JPG z zasobów

Domyślnie podczas korzystania z plików JPG używasz klasy TJPEGImage. Ta klasa nie posiada niestety procedury LoadFromResource, która pozwalała by na odczyt plików JPG z zasobów. Trzeba taką klasę napisać samemu. Nie jest to jednak nic trudnego,
2008-04-07 21:19:49

Obrazki JPG

Domyślnie podczas korzystania z plików JPG używasz klasy TJPEGImage. Ta klasa nie posiada niestety procedury LoadFromResource, która pozwalała by na odczyt plików JPG z zasobów. Trzeba taką klasę napisać samemu. Nie jest to jednak nic trudnego,
2008-04-07 18:14:09

timer1mn6.jpg


2008-04-07 17:02:05

Timer - Objaśnienie krok po kroku dla zielonych

#REDIRECT Artykuły_do_poprawy/timer
2008-04-07 15:45:36

Daemonizowanie procesu w systemie Linux

{{Template:Do poprawy}} {{Cat:Artykuły do poprawy}} Daemon – w wielozadaniowych (najczęściej uniksopodobnych) systemach operacyjnych proces, który pracuje w tle bez konieczności interakcji z użytkownikiem - z Wikipedii. Daemony najcz
2008-04-07 14:37:51

Timer.zip


2008-04-07 14:26:59

Odwrotna notacja polska

WSTĘP Odwrotna notacja polska, inaczej RPN (z ang. Reverse Polish Notation) to sposób zapisu wyrażeń arytmetycznych beznawiasowo. Czyli, np. mając wyrażenie (zapis infiksowy): (2+1)*3-4*(7+4)
2008-04-06 21:10:08

GetLastError

// C DWORD GetLastError(void); // Delphi function GetLastError: DWORD; Funkcja GetLastError zwraca wartość ostatniego błędu dla wywołującego ją wątku. Każdy wątek pr
2008-04-05 21:21:38

Wątki

Co to właściwie są te wątki? Jest to oddzielny kod, który wykonuje jakąś czynność. Wykonuje tę czynność niezależnie od tego co się z aplikacją dzieje ( tzn., że możesz swój formularz przemieszczać, zmieniać rozmiary itp. ). Wyobraź s
2008-04-05 01:23:05

Zaciemnianie krzyżyka nie tracąc ikonki

Wystarczy że do głównej formy dodamy ten wpis EnableMenuItem(GetSystemMenu(Form1.Handle,LongBool(False)), SC_CLOSE,MF_BYCOMMAND or MF_GRAYED); I działa. Mamy naszą ikonkę a z krzyżyka nie mogą skorzystać tylko z naszego pr
2008-04-03 13:50:05

With

With - instrukcja wiążąca Instrukcja with jest przeważnie używana wraz z [[Delphi/Rekordy|rekordami]] lub [[Delphi/OOP|obiektami]]. Nie pełni ona żadnej znaczącej roli ? uwalnia za to programistę od pisania zbędnego kodu. Z
2008-04-02 20:17:29

Jak pobrać plik i licząc liczbę ściągnięć

Kod źródłowy tego skryptu pochodzi z projektu Coyote i został trochę przeze mnie zmodyfikowany. Najprostszy sposób Najprostszym sposobem jest po prostu przekierowanie skryptu na stronę z
2008-04-01 21:05:11

Jak pobrać plik licząc liczbę ściągnięć

Kod źródłowy tego skryptu pochodzi z projektu Coyote i został trochę przeze mnie zmodyfikowany. Najprostszy sposób Najprostszym sposobem jest po prostu przekierowanie skryptu na stronę z
2008-04-01 21:05:11

Ticker, czyli przewijający się tekst

Na pewno widziałeś w niektórych programach taki pasek na samej górze formy, na którym przewija się jakiś tekst. Jego wstawienie nie jest trudne, wystarczy sięgnąć po klasę Ticker. Najpierw musimy stworzyć obiekt tej klasy: T
2008-03-30 22:30:52

Miganie podświetlenia wyświetlacza

Za pomocą Javy możemy kazać migać podświetleniu wyświetlacza: Display.getDisplay (this).flashBacklight (czas); gdzie czas to liczba milisekund, przez ile ma migać wyświetlacz. Niestety nie mamy kontroli nad tym
2008-03-30 22:14:03

Uruchomienie wibracji

Bardzo częstym efektem wykorzystywanym w grach jest włączenie wibracji w telefonie w określonym momencie. Okazuje się, że do uzyskania takiego efektu nie potrzeba dodatkowych bibliotek, wystarczy dobrze nam znana klasa Display. W celu włączeni
2008-03-30 21:56:52

External

external - słowo kluczowe języka [[Delphi]] Dyrektywa external umożliwia uruchomienie [[Delphi/Procedury i funkcje|procedury/funkcji]] z biblioteki DLL lub pliku zewnętrzenego *.obj. Oto przykład załadowania procedury z b
2008-03-30 17:09:42

Zmienne

Co to zmienna? Na początku wyjaśnię , że zmienna to taki obszar w pamięci komputera , gdzie możemy przypisać wartość np. tekstową , logiczną itp. Każdej nowej zmiennej musimy nadać nazwę i , możemy przypisać wartość . Zmienn
2008-03-27 19:32:22

Robots.txt

Plik Robots.txt jest pierwszym plikiem sprawdzanym przez robota indeksującego strony. W tymże pliku spisujemy ustawienia przeznaczone dla robotów, ustawienia te precyzyjnie mówią co ma być a co nie ma być indeksowane. Robot wchodząc na stronę
2008-03-26 11:32:02

UnZIP

O skrypcie Skrypt ten ma znacznie ułatwić WebMasterom wgrywanie dużych serwisów takich jak fora phpBB2 by przemo, czy może PHP-Fusion, a może nawet Moodle. UnZIP potrafi: Rozpakować archiwum ZIP, wylistować wszystkie pliki w archiwum, p
2008-03-26 11:01:16

Bot Gadu-Gadu

Wstęp ____ Protokół Gadu-Gadu jest w Polsce powszechnie znany i lubiany, co świadczy o dużej liczbie użytkowników. Prawie każdy internauta go używa. Lecz nie o tym temat. Zajmiemy się dzisiaj korzystać z dobrodziejstw
2008-03-25 20:41:22

GGB.zip


2008-03-25 20:30:56

BotGG.jpg


2008-03-25 20:26:56

Pobieranie informacji o telefonie

Dostęp do informacji o telefonie daje nam statyczna metoda getProperty klasy System. Używamy jej w następujący sposób: String s = System.getProperty ("właściwość"); gdzie zamiast słowa właściwość wpisujemy o
2008-03-24 22:06:41

Licznik odwiedzin odporny na odswiezanie

Wstęp W tym artykule chciałbym poruszyć sprawę licznika odwiedzin który zlicza 1 osobę tylko raz, niezależnie od tego ile razy strona zostanie odświeżona. Skrypt będzie się opierać na cookies. Przy wejściu na
2008-03-23 20:45:42

Prosty chat w PHP

Wstęp do artykułu Dziś stworzymy prosty chat w PHP. Jako bazy danych użyjemy pliku tekstowego. Tekst wiadomości będzie pisany w wygodnym edytorze HTML (zawierać będzie dla bezpieczeństwa tylko podstawowe funkcje f
2008-03-23 19:55:49

ShellApi

{{Template:Do poprawy}} {{Cat:Artykuły do poprawy}} Witajcie! To jest mój pierwszy artykuł wiec może być trochę błędów (sorry ale mam angielską klawiaturę i nie mam polskich liter). No to zacznijmy, ShellApi jest podstawową bibliotekom De
2008-03-21 12:50:56

Instrukcje warunkowe

{{Template:Do poprawy}} {{Cat:Artykuły do poprawy}} Dzięki instrukcjom warunkowym możemy sprawdzić czypolecenie zostało wykonane a także czy zmienne są równe oraz wiele innych. Instrukcja if ,else if(warunek) { /* inst
2008-03-21 12:40:38

Prompt

Prompt wyświetla predefinowane okienko do wprowadzenia danych przez js. Przykład: prompt("Opis", "Domyślnie"); Przykład 2: imie = prompt("podaj imię", "marek"); document.write("Twoje imię to:n")
2008-03-21 12:35:58

ZeroMemory

// C void ZeroMemory( PVOID Destination, SIZE_T Length ); //Delphi procedure ZeroMemory(Destination:Pointer; Length:Cardinal); Procedura ZeroMemory wypełnia zerami podany obszar pamięci.
2008-03-21 12:33:54

Akcje

{{Template:W_Budowie}} W tym artykule zajmiemy się językiem ActionScript, czyli język używany we Flashu. Postaram się jak najdokładniej opisać okno edycji kodu, oraz wszystkie akcje. {{CONTENT}} Okno edycji kodu Aby uruchomić okno
2008-03-20 11:17:58

object actions.PNG


2008-03-20 10:51:51

Skojarzenie pliku z naszym programem bez względu na rozszerzenie

{{CONTENT}} Wstęp Na wstępie pragnę od razu wspomnieć, że tekst ten to raczej rozważania ne temat problemu stosowania rozszerzeń niż lekarstwo na wszelkie problemy związane z nimi. Poruszę tu problem ukrywania rozszerzeń (i
2008-03-20 10:37:41

bez rozszerzenia.rar


2008-03-20 10:35:05

Zniekształcenia Bilinearne-Bilinear Distort(Efekt perspektywy)

{{Template:W budowie}} Zniekształcenia bilinearne, a dokładniej trasnformacja bilinearna to nieliniowa cztero-punktowa transformacja obrazu, która umożliwia przekształcenie obrazu do dowolnego czworokąta. Jest to jedna z szybszych metod, ponieważ
2008-03-19 15:57:00

Sterowniki BGI - informacje ogólne

{{CONTENT}} Wstęp Na początek troszkę historii. Jeszcze w czasach gdzie DOS wiódł prymat, o DX i OpenGl słyszeli nieliczni a całe zastępy programistów pisały w C lub Pascalu (Turbo, Borland, Free Pascal Compiler) firma borland opra
2008-03-19 11:18:28

Co poradzić na błąd Graphics not initialized (use InitGraph)

Jeśli napisałeś program i po jego uruchomieniu pojawia się błąd : Graphics not initialized(use InitGraph) czyli - Grafika nie zainicjowana(użyj InitGraph), to najbardziej prawdopodobną przyczyn
2008-03-18 08:43:47

Co poradzić na błąd

Jeśli napisałeś program i po jego uruchomieniu pojawia się błąd : Graphics not initialized(use InitGraph) czyli - Grafika nie zainicjowana(użyj InitGraph), to najbardziej prawdopodobną przyczyn
2008-03-18 08:43:47

Jak umieścić wszystkie pliki .class mojego programu w jednym pliku .jar

spakuj pliki zipem z kompresją ustawioną na storing, poza tym umieść w archiwum plik meta-inf/manifest.mf o zawartości mniej więcej jak ta poniżej: Manifest-Version: 1.0 Created-By: 1.4.2_02 (Sun Microsystems Inc.) Main-Class: nazwa_t
2008-03-17 16:33:47

I

Znaczenie Znacznik I (italic - kursywa) jest znacznikiem w językach HTML oraz XHTML. Działanie * pochylenie tekstu Sposób użycia To jest tekst zwykły,
2008-03-16 23:13:31

U

Znaczenie Znacznik U (podkreślenie) jest znacznikiem w językach HTML oraz XHTML (z wyłączeniem specyfikacji XHTML Strict).. {{Template:Tag_deprecated}} {{Cat:(X)HTML/Deprecated}} Działanie
2008-03-16 23:12:33

Body

W obrębie tego znacznika znajduje się cała zawartość dokumentu (Porównaj z [[(X)HTML/Head]]). Przykład użycia To jest zawartość dokumentu
2008-03-16 22:53:23

Rozszerzenia Powłoki Windows (Windows Shell Extension)

{{CONTENT}} Wstęp Kilka wstępnie zebranych informacji na temat powłoki windows. Powinno się tu jeszcze znaleźć mnóstwo informacji (komunikaty, funkcje SH*). Na razie to na dobry początek, zachęcam do rozwoju. Interfejsy zwi
2008-03-16 15:06:49
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następnakomputery, oprogramowanie