hipermarkety Finanse - źródło: IDG.pl

No item elements found in rss feed.
No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 Następna

Przede wszystkim rozmawiam

Dla CFO najważniejsze są informacja i komunikacja - uważa Adam Pieniacki, CFO Prospera. Na tej podstawie ustala priorytety działań nie tylko dla swoich ludzi, ale często dla całej firmy i podejmuje decyzje, które prędzej czy później przekładają Się na wyniki finansowe.
2007-12-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

W poszukiwaniu nowej pracy

Jesteś dyrektorem finansowym i szukasz nowej pracy? Oto czego możesz się spodziewać, według publicystów CFO Europe Magazine wydawanego przez The Economist Group.
2007-12-28 14:24:20 (źródło: IDG.pl)

Raportowanie ważniejsze od raportu

Raporty dotyczące odpowiedzialności społecznej i ekologicznej firm wspierają strategiczne cele biznesowe. Sprawozdawczość społeczna jest coraz bliższa sprawozdawczości finansowej.
2007-12-20 14:14:22 (źródło: IDG.pl)

Fundamenty i światowe wpływy

Na naszą gospodarkę coraz większy wpływ mają czynniki zewnętrzne. Nie zawsze ich działanie jest korzystne. Największy problem jednak w tym, że nie da się ocenić ich trwałości.
2007-12-17 13:03:17 (źródło: IDG.pl)

Jest lepiej niż się wydawało

Gospodarka rozwija się na zdrowych podstawach. Ceny idą w górę, ale presji inflacyjnej na razie nie widać. Ekonomiści spodziewają się jednak kolejnych podwyżek stóp procentowych.
2007-12-12 18:46:09 (źródło: IDG.pl)

Siły na zamiary

Prognozowane spowolnienie gospodarcze trochę się opóźnia, ale nie ma wątpliwości, że szczyt wzrostowy mamy już za sobą. Dodatkowo zagrożenie inflacyjne powoduje, że stopy procentowe wciąż idą w górę. Czy zatem nowemu rządowi uda się spełnić obietnice, to znaczy zwiększyć wydatki budżetowe i jednocześnie zmniejszyć deficyt?
2007-11-30 12:05:30 (źródło: IDG.pl)

Pochwała długodystansowca

Próba przewidywania zachowań rynku to mieszanina nauki i sztuki, a sporo w tym i... pospolitego wróżbiarstwa - stwierdza Javier Estrada, profesor IESE Business School. Trafna prognoza zmian wartości zwrotu z inwestycji w akcje dotycząca krótkiego okresu jest nieomal niemożliwa, nawet najlepsi analitycy uzyskują około połowy trafnych strzałów. Celne i optymistyczne wyniki przynosi za to analiza długoterminowa, skłaniająca przy tym do długoterminowego, niespekulacyjnego inwestowania.
2007-11-23 01:51:59 (źródło: IDG.pl)

Nowy rząd, czyli wielka niewiadoma

W nowym rządzie jest wyjątkowo mało znanych nazwisk, a minister finansów nie pełni funkcji wicepremiera. Oznacza to, że jego pozycja będzie słabsza niż większości poprzednich szefów tego resortu.
2007-11-19 16:22:38 (źródło: IDG.pl)

Sieć kontaktów

Sieć kontaktów to modne, wręcz nadużywane słowo. Ale gdy ktoś musi lub chce zmienić pracę sieć kontaktów może się bardzo przydać w zdobyciu nowej posady - czytamy w CFO wydawanym przez Economist Group.
2007-11-19 16:18:03 (źródło: IDG.pl)

Szybsza inflacja, wolniejszy wzrost

W politycznym zamęcie gospodarka zeszła na dalszy plan, tymczasem teraz właśnie wchodzi w zakręt, który na pewno skończy się hamowaniem. Pytanie tylko, jak ostrym?
2007-11-09 17:33:49 (źródło: IDG.pl)

Informacje z rynku

Coface ocenia klientów... Rumuńska firma-córka... Deszcz nagród... Licencja na ubezpieczenia w Turcji... Transgraniczne ubezpieczenie... Zasłużony tytuł dla prymusa... EGB Investments na "Białej Liście"... Cash Flow dywersyfikuje działalność...
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Sekurytyzacja w praktyce

W procesie sekurytyzacji wierzytelności bankowych najbardziej żmudny i czasochłonny jest przebieg procedury prowadzącej do zawarcia umowy z inwestorem. Dlatego warto spojrzeć na niego z punktu widzenia uczestnika przetargu i ze szczególnym uwzględnieniem aktywności banku w tym procesie.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Banki nie kredytują wierzytelności

Krzysztof Matela, prezes zarządu Polskiego Związku Windykacji, opowiada w rozmowie z Lidią Zakrzewską (CFO) o teraźniejszościi perspektywach polskiego rynku wierzytelności.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Windykacja w firmie czy usługa zewnętrzna?

Przeterminowane należności, brak reakcji kontrahentów na monity dotyczące uregulowania zobowiązań mogą doprowadzić firmę do utraty płynności finansowej. Lekiem na tę sytuację jest utworzenie odrębnego działu windykacyjnego lub zlecenie tej usługi na zewnątrz.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Faktoring to coś więcej niż kredytowanie

Z Elżbietą Urbańską, prezesem Polskiego Związku Faktorów, rozmawia Lidia Zakrzewska.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Faktorzy na fali

To będzie najlepszy rok dla faktoringu w Polsce - zapowiada raport Polskiego Związku Faktorów, dokumentujący sytuację po trzech kwartałach 2007 roku.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Prześwietlanie kontrahenta

Biura informacji ospodarczej i wywiadownie są doskonałymi instrumentami do sprawdzania wiarygodności kontrahenta. Działalność pierwszych reguluje ustawa, drugich - ogólnie dostępne dane ściągane z różnych źródeł.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ostatni dobry rok?

W 2007 roku po raz piąty liczba zarejestrowanych upadłości w Polsce maleje. Z raportu Euler Hermes wynika, że w ciągutrzech kwartałów bankructwo ogłosiło 339 przedsiębiorstw, o 24% mniej niż w analogicznym okresie 2006 r.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Symptomy kłopotów finansowych; jak powinna reagować firma, a jak wierzyciele

Analizując kłopoty finansowe przedsiębiorstwa, niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie: co się nagłego stało, że doprowadziło to do powstania trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa?
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Trochę analizy

Ryzykownych aktywów, takich jak obligacje oparte na niepewnych kredytach hipotecznych, jest w portfelach funduszy inwestycyjnych i instytucji finansowych znacznie więcej.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Bariery podatkowe w rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych

W polskie nieruchomości inwestują firmy zagraniczne i krajowe, a także osoby fizyczne, które chcą czerpać korzyści płynące z szybko rozwijającego się rynku. Pytanie tylko, czy dynamicznemu rozwojowi gospodarki towarzyszą odpowiednie zmiany w przepisach podatkowych.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Optymalizacja podatku dochodowego

Podatki są widocznym elementem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Efektywne zarządzanie finansami każdego przedsiębiorstwa musi zatem obejmować odpowiednie nimi zarządzanie.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Pieniądze to nie wszystko

Pieniądze wszystkiego nie załatwią. Wiedzą o tym te firmy, z których pomimo dobrego wynagrodzenia pracownicy odpływają do konkurencji. W czym tkwi problem? Prawdopodobnie w braku umiejętności stosowania systemu motywacji pozapłacowej.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Finansiści w zarządzaniu efektywnością

Zarządzanie efektywnością umożliwia firmom podejmowanie lepszych i szybszych decyzji. Departament finansów odgrywa w nim istotną rolę.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Papierowa gra na wynik

Wynik finansowy na papierze nie zawsze pokazuje rzeczywistą sytuację finansową przedsiębiorstwa. Ustawa o rachunkowości pozwala w ramach prawa polepszyć albo pogorszyć dane, w zależności od krótkookresowej polityki spółki.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Terminowa giełda towarowa

Terminowe giełdy towarowe odgrywają w rozwiniętych gospodarkach ważną rolę w kształtowaniu cen i płynności rynku towarowego. Koncentracja podaży i popytu oraz jednakowy dostęp dla uczestników obiektywnie kształtują ceny towarów giełdowych.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zaproszenie do ekstraklasy

Lepsze relacje z dostawcami kapitału oraz partnerami, efektywniejszy biznes - to zachęty, jakimi Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości chce nakłonić małe i średnie firmy do wprowadzenia małej wersji MSSF.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Od kontrolera do CFO

W przypadku rekrutacji w obrębie firmy prawdopodobieństwo awansu kontrolera finansowego na pozycję CFO jest duże. Jednak w 96% przypadków osoby przychodzące na stanowisko CFO spoza firmy pełniły inne, z reguły wyższe funkcje.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Psychologia podejmowania decyzji inwestycyjnych

Koncepcja, że człowiek zawsze podejmie racjonalne decyzje ekonomiczne na podstawie dostępnych informacji, dla każdego, kto dokonał zakupu pod własnym impulsem, jest co najmniej wątpliwa. Doświadczenaia ostatnich lat pokazują, że nawet menedżerowie najwyższego szczebla podejmują decyzje pod wpływem emocji.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jaka jest cena twojej płynności?

Zarządzanie płynnością jest zazwyczaj ograniczane do jej statycznego bądź dynamicznego pomiaru. Firmy walczące o klienta coraz częściej muszą "kupić płynność". Jest to normalne zjawisko, ale warto wiedzieć, w jaki sposób określić koszty płynności.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Paweł Stępień: kocham cyfry

Jest młody, a już zarządza finansami gdyńskiej spółki i przygotowuje się do habilitacji z ekonomiina Uniwersytecie Szczecińskim - Paweł Stępień, bo o nim mowa, CFO Portu Gdynia, dzieli życie między dwa portowe miasta. W pierwszym, na własnej skórze doświadcza reguł i zasad, których uczy studentów w drugim.
2007-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zimny prysznic

Program gospodarczy PO był hasłowy, więc trudno z niego wyczytać, co konkretnie tu i teraz partia ta zamierza zrobić. Na pewno jednak nikt nie spodziewał się, że będzie chciała wycofać się z uchwalonej już obniżki składki rentowej.
2007-10-29 19:09:29 (źródło: IDG.pl)

Widok z biurowca

Kryzysy bankowe i załamania na rynkach nieruchomości często idą ręka w rękę. Dlatego kryzys amerykańskich kredytów hipotecznych tak bardzo zaniepokoił inwestorów i polityków - czytamy w The Economist.
2007-10-19 16:59:18 (źródło: IDG.pl)

Nie dmuchać na ciepłe

Zagrożeniem dla gospodarki nie jest wysoka inflacja, lecz rosnący deficyt na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego. Niektórzy ekonomiści uważają, że zamiast schładzać gospodarkę, należałoby podnieść cel inflacyjny.
2007-10-15 13:12:31 (źródło: IDG.pl)

Polityka hamuje reformy

Ekonomiści mówią, że nasza gospodarka uodporniła się już na zawirowania polityczne i kampanie wyborcze. Jednak przed każdym zakrętem trzeba się zatrzymać. Często to, nad czym pracowano miesiącami, trafia do kosza lub na półkę. Taki los grozi na przykład projektowi nowelizacji ustawy o VAT.
2007-10-09 12:13:19 (źródło: IDG.pl)

Spalona szansa

Jak się okazuje, przedwyborczy budżet łatwo było zmienić. Zmniejszone wpływy z tytułu dużej ulgi na dzieci, zrekompensują dochody z dywidendy. Prognozowany deficyt wzrósł jedynie o 0,5 mld zł, ale hojność posłów będzie szkodzić gospodarce przez lata.
2007-09-24 16:15:21 (źródło: IDG.pl)

Ciemna materia w firmie

Nowoczesna gospodarka oparta na wiedzy dusi się w kieracie formatów i praw księgowości z ery liczydeł - pisze Denise Caruso w The New York Times, w artykule poświęconym znaczeniu szacowania tzw. zasobów niematerialnych w firmie i światowym systemie gospodarczym.
2007-09-19 17:35:02 (źródło: IDG.pl)

Liczy się tylko polityka

Dla polityków gospodarka to tylko narzędzie w walce o głosy wyborców. Gdy kwitnie, rządzący zasługi przypisują sobie, a gdy kuleje, winą obarczają poprzednią ekipę.
2007-09-18 12:36:37 (źródło: IDG.pl)

Tworzenie wartości w bankach inwestycyjnych

Rekordowe zyski, coraz większe umowy, nieustająca ekspansja w nowe obszary. Żyjemy w złotych czasach dla bankowości inwestycyjnej. Jednak wiele instytucji narzeka na rosnące wymagania klientów, którzy chcą zintegrowanych usług i specjalistycznych porad oraz na konieczność podnoszenia kapitału i wprowadzania nowych rozwiązań zarządzania ryzykiem - czytamy w McKinsey Quarterly.
2007-09-15 15:55:34 (źródło: IDG.pl)

Risk Manager i jego funkcja

Stanowisko risk managera i jego role w firmie mogą być bardzo różnorodne. W zależności od rodzaju i wielkości organizacji, mogą to być specjaliści w jednym z kluczowych obszarów obejmujących szczególne zagrożenia dla działania firmy (np. ryzyko kredytowe, ryzyko IT, bezpieczeństwo obiektów, technologia i funkcjonowanie linii produkcyjnej) lub są oni bezpośrednio właścicielami ryzyka, którym zarządzają.
2007-09-11 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Czego potrzeba, aby wprowadzić w firmie zarządzanie ryzykiem

Ryzyko jest nieodłącznym elementem otoczenia, w którym funkcjonuje każde przedsiębiorstwo. Istota problemu zarządzania z wykorzystaniem wiedzy o ryzyku zawarta jest w samej świadomości istnienia ryzyka.
2007-09-11 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Nie ma jednego sposobu zarządzania ryzykiem

Istotnym czynnikiem w rozważaniach dotyczących przyszłości zarządzania ryzykiem jest kierunek, w jakim rozwiną się strategie zarządzania. Nieuniknione wydaje się, że zarządzanie ryzykiem już niedługo również będzie musiało podjąć wyzwania związane z zarządzaniem łańcuchami dostaw, a menedżerowie ryzyka w przedsiębiorstwach przyszłości w swoich kompetencjach i schematach działania będą zmuszeni uwzględnić zarówno zwiększoną, wychodzącą daleko poza przedsiębiorstwo skalę działalności, jak i nowe, nieznane dotąd kategorie ryzyka.
2007-09-11 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

ERM w praktyce polskiej

W Polsce zarządzanie ryzykiem kojarzy się przede wszystkim z branżą finansową - z ubezpieczeniami, kredytami, ryzykiem walutowym czy inwestycjami giełdowymi. Menedżerowie firm innych branż często nie zdają sobie sprawy z faktu, że tak naprawdę cały czas prowadzą proces zarządzania ryzykiem w swoich firmach, tylko w sposób nieświadomy, a przez to niekompletny i niesystematyczny.
2007-09-11 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem - LUKSUS CZY KONIECZNOŚĆ

Zdolność postrzegania ryzyka ze zrozumieniem jest fundamentalnym czynnikiem umożliwiającym działanie w dzisiejszym otoczeniu biznesowym. Bez właściwego rozpoznania i zrozumienia ryzyka trudno jest inwestować i podejmować właściwe inicjatywy biznesowe. W takim ujęciu ryzyko ma smak zarówno słodki, jak i gorzki.
2007-09-11 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Podejmijmy ryzyko!

Zespół menedżerów ryzyka, członków Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem (POLRISK), podjął ryzyko, którym było sporządzenie raportu poruszającego jednocześnie wiele zagadnień, z pełną świadomością, że nie są to wszystkie kwestie i nie zostały wyłożone w sposób kompletny...
2007-09-11 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Koniec miesiąca miodowego

Patrząc na perspektywy rozwoju z punktu widzenia zarządzania finansami firmy, nie sposób nie zadawać sobie pytania: co będzie dalej z polską gospodarką? W ostatnich latach niemal wszędzie odnotowywaliśmy poprawę sytuacji.
2007-09-11 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

W czym budżetować? W czym analizować?

Budżetowanie ma swoich zwolenników i przeciwników. Tych drugich jest chyba więcej, zwłaszcza latem i wczesną jesienią, czyli w czasie żniw budżetowych większości przedsiębiorstw. Wszyscy liczą: jedni naciągają, inni tną bezlitośnie. Cała przepychanka po to, żeby (wbrew ekonomii) zebrać dla siebie jak najwięcej kosztów i jak najmniej przychodów. Od tego przecież zależeć będzie wysokość wypłaconej w przyszłości premii.
2007-09-11 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Statystycznie będzie gorzej

Po tym, jak w pierwszym i drugim kwartale tempo wzrostu gospodarczego wyniosło ok. 6,7%, dynamika PKB w trzecim kwartale na poziomie 5,6% (taka jest mediana prognoz ankietowanych przez nas analityków bankowych) może być uznana za rozczarowanie.
2007-09-11 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wzrost z niespodziankami

Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale był wyższy niż przewidywali analitycy. I choć gospodarkę napędzały głównie inwestycje, co jest dobrą wiadomością, do jej wzrostu przyczyniły się także zapasy, czego już nie da się tak jednoznacznie zinterpretować.
2007-09-04 16:12:18 (źródło: IDG.pl)

Trudna sztuka przewidywania

Rynki przewidywań, na których ludzie obstawiają wszystko od prawdopodobieństwa, że film stanie się hitem po szansę, że polityk zostanie prezydentem, nie wspominając o wzrostach lub spadkach indeksów giełdowych, są coraz modniejsze. Powstają badania, które sprawdzają jakość tych przewidywań, a media lubią pisać o tym, w jaki sposób trafność tego rodzaju prognoz prześciga trafność prognoz rzekomych ekspertów.
2007-08-24 15:54:15 (źródło: IDG.pl)

Czy banki są gotowe na kryzys?

Ostatnie lata były pod względem jakości kredytów, których udzieliły amerykańskie banki, znakomite. Te czasy odchodzą jednak w przeszłość: nadchodzi faza zniżkowa cyklu kredytowego.
2007-08-20 15:05:37 (źródło: IDG.pl)

Zagrożenie z dwóch stron

Rządowi ekonomiści zwykle widzą przyszłość w jaśniejszych barwach niż analitycy rynkowi, ale nawet oni nie wykluczają, że prognozy makroekonomiczne trzeba będzie skorygować. Główną przyczyną jest dekoniunktura na rynkach finansowych. Ale nie tylko.
2007-08-16 15:03:32 (źródło: IDG.pl)

Ruch w interesie

Co roku powstają tysiące nowych podmiotów i co roku tysiące firm bankrutuje. Mimo dobrej koniunktury rośnie zadłużenie przedsiębiorstw. Największy ruch jest w segmencie małych firm, w handlu i usługach.
2007-08-06 16:56:17 (źródło: IDG.pl)

Zasypywanie luki kapitałowej

Rynek private equity otrzymał nową szansę. Niedawno zaczął działać powołany przez rząd Krajowy Fundusz Kapitałowy, który będzie wspierał prywatne fundusze, zainteresowane inwestycjami w młode firmy z sektora nowych technologii.
2007-07-30 13:04:40 (źródło: IDG.pl)

Niech wie prawica, co czyni lewica

Autorzy artykułu zamieszczonego w European Business Forum dyskutują teorię oszustwa i sposoby, w jakie europejskie firmy mogą się uchronić przed jego popełnieniem.
2007-07-18 19:17:29 (źródło: IDG.pl)

Bieg z przeszkodami

Przedsiębiorcy liczą na to, że dostęp do unijnych środków zarezerwowanych w planie budżetowym na lata 2007-2013 będzie łatwiejszy, niż był w przypadku puli przypadającej na lata 2004-2006.
2007-07-18 15:05:06 (źródło: IDG.pl)

Fundusz vs giełda

W latach 80. Financial Times opublikował zmyśloną historię o planowanym wykupie General Motors. Teraz informacja o zakupie takiego giganta wcale nie byłaby potraktowana jak żart - czytamy w The Economist.
2007-07-12 15:50:10 (źródło: IDG.pl)

Antyinflacyjna profilaktyka

Presja inflacyjna staje się coraz bardziej widoczna. Rada Polityki Pieniężnej znów podniosła stopy procentowe. Ekonomiści uważają, że to nie koniec podwyżek stóp w tym roku.
2007-07-03 12:17:09 (źródło: IDG.pl)

Kariera funduszy hedgingowych

Fundusze hedgingowe zdają się mieć stałe miejsce w czołówkach wiadomości biznesowych. Jak pokazało niedawno przeprowadzone badanie, menedżerowie funduszy hedgingowych zarabiają ponad miliard USD rocznie - czytamy w Knowledge at Wharton.
2007-06-19 16:09:27 (źródło: IDG.pl)

Transakcja wiązana

Sejm uchwalił redukcję składki rentowej według koncepcji wicepremier Zyty Gilowskiej, ale za cenę ustępstw socjalnych. To koniec snów o likwidacji deficytu budżetowego w czasie tego cyklu koniunkturalnego.
2007-06-18 12:54:16 (źródło: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 Następnakomputery, oprogramowanie