hipermarkety Finanse - źródło: IDG.pl

No item elements found in rss feed.
No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 Następna

Obszary ryzyka podatkowego przy obrocie wierzytelno?ciami

Przedsi?biorcy cz?sto nie zdaj? sobie sprawy z istnienia niektórych obszarów ryzyka podatkowego.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Sposób nie tylko na masowe p?atno?ci

Automatyzacja czynno?ci zwi?zanych z masowymi p?atno?ciami, zarz?dzanie pieni?dzmi zgromadzonymi na rachunkach w wielu krajach, b?yskawiczna informacja dotycz?ca kosztów zwi?zanychz danym rodzajem operacji bankowych i wiele innych potrzeb zg?aszanych przez du?e korporacje, w efekcie zrodzi?y bankowo?? transakcyjn?.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Gospodarka krajów dawnego Zwi?zku Radzieckiego

W ostatnim okresie otoczenie makroekonomiczne nie sprzyja inwestorom. Ci??ka sytuacja na rynkach gie?dowych powoduje, ?e z coraz wi?kszym zainteresowaniem ?ledzimy poszczególne gospodarki ?wiata, aby okre?li?, kiedy si? sko?czy kryzys.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Nie wiesz, czego oczekują Twoi pracownicy na święta? - link sponsorowany

Skorzystaj ze sprawdzonych rozwiązań Sodexho Pass! Zrób prezent swoim pracownikom: Mix Podarunków - specjalna oferta Sodexho Pass z okazji 10-lecia! Zamówienia: tel. 0 22 535 11 11, fax. 0 22 536 10 01. www.sodexho.pl.
2008-10-19 00:04:16 (źródło: IDG.pl)

Kryzys zaufania

Banki w Polsce są zdrowe i stabilne, ale podobnie jak banki zagraniczne nie chcą pożyczać sobie pieniędzy. Bankowcy uważają, że nadszedł czas na interwencję Narodowego Banku Polskiego.
2008-10-13 12:51:16 (źródło: IDG.pl)

?wiate?ko zgas?o

W ci?gu dwóch dni prognozy ekonomistów zmieni?y si? z umiarkowanie optymistycznych na skrajnie pesymistyczne. Plan Paulsona, który mia? ratowa? ameryka?ski system finansowy i da? szans? ?wiatowej gospodarce, zosta? odrzucony.
2008-09-30 17:20:16 (źródło: IDG.pl)

Światełko zgasło

W ciągu dwóch dni prognozy ekonomistów zmieniły się z umiarkowanie optymistycznych na skrajnie pesymistyczne. Plan Paulsona, który miał ratować amerykański system finansowy i dać szansę światowej gospodarce, został odrzucony.
2008-09-30 17:20:16 (źródło: IDG.pl)

Finansowe trz?sienie ziemi

Twierdzenia, ?e ameryka?ski kryzys finansowy nie b?dzie mia? ?adnego wp?ywu na sytuacj? w Polsce, mo?na w?o?y? mi?dzy bajki.
2008-09-19 10:52:06 (źródło: IDG.pl)

Finansowe trzęsienie ziemi

Twierdzenia, że amerykański kryzys finansowy nie będzie miał żadnego wpływu na sytuację w Polsce, można włożyć między bajki.
2008-09-19 10:52:06 (źródło: IDG.pl)

Temat zastępczy?

Wprowadzenie w 2011 r. euro jest bardzo mało prawdopodobne, by nie powiedzieć niemożliwe. Temat ten ostatnio tak mocno zaprzątał uwagę wszystkich, że nie zauważyli, iż rządowy projekt budżetu na przyszły rok jest również mało realny.
2008-09-15 17:57:42 (źródło: IDG.pl)

Temat zast?pczy?

Wprowadzenie w 2011 r. euro jest bardzo ma?o prawdopodobne, by nie powiedzie? niemo?liwe. Temat ten ostatnio tak mocno zaprz?ta? uwag? wszystkich, ?e nie zauwa?yli, i? rz?dowy projekt bud?etu na przysz?y rok jest równie? ma?o realny.
2008-09-15 17:57:42 (źródło: IDG.pl)

Presja konsumpcji

Choć wzrost PKB w drugim kwartale był tylko nieznacznie niższy niż w pierwszym, są wyraźne sygnały, że gospodarka zwalnia. Walka z inflacją też będzie trwała dłużej niż się wcześniej wydawało.
2008-09-01 11:56:52 (źródło: IDG.pl)

Biznes traci impet

O wysokiej dynamice produkcji możemy na razie zapomnieć. Firmy sygnalizują spadek zamówień. Wpłynie to na zmianę sytuacji na rynku pracy.
2008-08-25 14:55:53 (źródło: IDG.pl)

Ameryka wyznacza trendy

Oczy świata zwrócone są na gospodarkę amerykańską, tymczasem zza oceanu płyną nie zawsze jednoznaczne sygnały. Dobra wiadomość jest taka, że ceny ropy naftowej zaczęły spadać.
2008-08-01 13:32:27 (źródło: IDG.pl)

Świat pod presją

Inflacja staje się kłopotliwym problemem dla światowej gospodarki. Główna przyczyna jest wspólna, drożejące paliwa i żywność. W każdym jednak kraju do głosu dochodzą również czynniki lokalne.
2008-07-28 10:24:29 (źródło: IDG.pl)

?wiat pod presj?

Inflacja staje si? k?opotliwym problemem dla ?wiatowej gospodarki. G?ówna przyczyna jest wspólna, dro?ej?ce paliwa i ?ywno??. W ka?dym jednak kraju do g?osu dochodz? równie? czynniki lokalne.
2008-07-28 10:24:29 (źródło: IDG.pl)

Tak dobrze już nie będzie

W ubiegłym roku koniunktura osiągnęła szczytowy poziom, o czym świadczą rekordowo wysokie wpływy z podatku dochodowego od przedsiębiorstw. Dziś jesteśmy już na krzywej opadającej.
2008-07-28 10:19:04 (źródło: IDG.pl)

Inwestycje rajów podatkowych pod lupą

Rząd Indii planuje uważnie się przyjrzeć inwestycjom napływającym z rajów podatkowych, takich jak Andora, Aruba, Wyspy Bahama, Costa Rica i Dominikana, gdzie szczegóły dotyczące inwestorów nie są ujawniane, zgodnie z polityką banków.
2008-07-18 16:09:52 (źródło: IDG.pl)

Bessa hamuje rozwój

Kiepska koniunktura giełdowa nie koresponduje z dobrą kondycją gospodarki. Nie można jednak zakładać, że utrzymująca się na giełdzie bessa, nie będzie miała żadnego wpływu na gospodarkę.
2008-07-14 10:13:52 (źródło: IDG.pl)

Wdrożenie systemu kontrolingu w grupie kapitałowej

Zarządzanie grupą kapitałową powstałą wskutek przejęć niezależnych podmiotów gospodarczych jest praktycznie niemożliwe bez wystandaryzowanej informacji finansowej.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Cenna wiedza o cenach

Czy ceną trzeba zarządzać? Czy nie wystarczą dobra komunikacja i egzekucja cen? Konkurencja wymusza elastyczność polityki cenowej. Wzrost znaczenia sieci handlowych oraz tworzenie się grup zakupowych, które już obserwujemy w Polsce, zwiększają wymagania stawiane dostawcom w tym obszarze.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Rachunek kosztów i krzywe wieloryba

Menedżerowie pytają: Jeżeli dodamy koszty całego czasu i wysiłków, jakie ponosimy na rzecz sprzedaży danego produktu, do kosztów JEGO wytworzenia, czy w rezultacie sprzedaż da nam jakikolwiek zysk? Systemy ABC/M poprzez przyczynowo-skutkowe alokowanie kosztów do produktów i klientów odpowiadają na to pytanie.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Życie wśród zmian

Hanna Stopa, Finance Director w Discovery Networks Central Europe, od blisko 5 lat buduje finanse w polskiej centrali firmy na region Europy Środkowej, obejmujący Polskę, Rumunię i Węgry. Przed rokiem firma nakreśliła jej jasny cel: oczekuje od niej wypełniania roli strategicznego partnera i doradcy dla biznesu.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak rozpoznać gwiazdy sprzedaży?

Którzy z handlowców odniosą sukces, a którzy zawiodą? Co można zrobić, by zwiększyć liczbę świetnych handlowców w swoim zespole? Jak spowodować, by najlepsi zostali w organizacji? Firmy badawcze wciąż poszukują odpowiedzi na te pytania.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Sekrety sukcesu zawodowego w XXI wieku

Czym różnią się kariery prezesów w Europie i USA? Najnowsze badanie sugeruje, że może powinniśmy na nowo przemyśleć niektóre popularne poglądy.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Sieć na kandydatów

Miejsca pracy dla menedżerów i specjalistów czekają. Ale potencjalni kandydaci od pewnego czasu nie czekają na telefony od head hunterów. W jaki sposób przebić się przez mur niechęci do zmiany pracy i zdobyć utalentowanego pracownika?
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

MBA za unijne dotacje

Firmy, które chcą pomóc swoim pracownikom uzyskać fundusze na uczestnictwo w studiach podyplomowych, mogą wystąpić o unijne dotacje na ten cel. W sprzyjających okolicznościach przyszły absolwent MBA będzie musiał pokryć zaledwie 20% kosztów.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Menedżer w grze

Na razie trudno mówić o modzie na gry symulacyjne wśród polskich prezesów, choć dla aspirujących na te stanowiska studentów MBA to chleb powszedni. Jest to rozrywka droga, ale jak twierdzą eksperci - bardzo opłacalna.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Tam, gdzie rosną talenty

Zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie, związane z burzliwym otoczeniem, nowymi technologiami, globalizacją i silną konkurencją, sprawiają, że organizacje, które chcą utrzymać się i rozwijać na rynku, muszą dbać o swoje najcenniejsze zasoby - ludzi.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ukryty potencjał

Coaching pomagaw wydobyciu najlepszych cech, rozwinięciu talentów, rozwoju osobowości. Czy zawsze ma sens? Z Beatą Stefańską, executive coachem, współpracującym z Grupą Talents, rozmawia Wanda Żółcińska.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Spekulacja to część gry

Przy omawianiu wielu problemów, które gnębią w ostatnich miesiącach światową gospodarkę, coraz częściej pada niemiłe słowo "spekulacja".
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Gospodarka brytyjska - co dalej?

W ostatnim okresie otoczenie makroekonomiczne nie sprzyja inwestorom. Ciężka sytuacja na rynkach giełdowych powoduje, że z coraz większym zainteresowaniem śledzimy poszczególne gospodarki świata, aby określić, kiedy się skończy kryzys.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Okres silnego złotego oraz szalejących cen ropy naftowej

Ostatnie miesiące to ciąg dalszy zastoju w gospodarce amerykańskiej, rosnącej inflacji w Europie oraz szalejących wzrostów na rynku ropy naftowej.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Początek kryzysu płatności na rynku B2B

Analitycy Coface informują o znacznym pogorszeniu dyscypliny płatniczej firm. W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2008 roku liczba przypadków niewywiązywania się ze zobowiązań płatniczych wzrosła o 45%w porównaniu z tym samym okresemroku 2007.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zobowiązania pod lupą

Znajomość dyscypliny płatniczej potencjalnych klientów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, z którymi dana firma prowadzi lub będzie prowadzić interesy, jest sprawą zasadniczą. Niewłaściwa ocena może spowodować poważne problemy z płynnością finansową, a czasem bankructwo.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Komunikowanie się z odpowiednimi inwestorami

Wielu menedżerów poświęca zbyt wiele czasu i energii komunikowaniu się z inwestorami, których mogliby z łatwością zignorować...
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Banki centralne nie dokonują cudów

Nie ma prostych rozwiązań dla trzymania w karbach inflacji, tymczasem od banków centralnych oczekuje się, że sobie z tym problemem poradzą...
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Najpierw kapitał, później strategia

Turbulencje na rynkach finansowych zmieniają kolejność działań w optymalnym planowaniu procesu...
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kryzys kredytowy i nietrafione analizy ryzyka

Gdy siadasz, na ogół nie sprawdzasz, czy pod krzesłem ukryta jest bomba...
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Piętnaście lat VAT... i co dalej?

Przepisy podatkowe z zakresu VAT obchodzą właśnie w Polsce swój jubileusz. 5 lipca 2008 roku mija dokładnie 15 lat od wejścia w życie poprzedniczki obecnie obowiązującej ustawy, czyli ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Obecnie trwają prace nad kolejną nowelizacją.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Opodatkowanie wypłacanych dywidend

Jednym z ważniejszych wydarzeń w spółkach kapitałowych jest wypłata dywidendy. Dla podmiotów, których rok finansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, moment ten właśnie nadszedł.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Fundusze państwowe

Co zrobić z blisko półtorabilionowymi rezerwami dolarowymi, kiedy detronizowany król walut traci z dnia na dzień na wartości, a wymiana na euro czy złoty kruszec sprowadziłaby go na manowce?
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Klauzule konkurencyjne w kontraktach menedżerskich

W rozwijającej się żywiołowo polskiej gospodarce coraz większego znaczenia nabierają prawne instrumenty ochrony interesów pracodawcy. Szczególnie chodzi o umowy o zakazie konkurencji, szeroko stosowane przy zatrudnianiu średniej lub wyższej kadry.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Dobre praktyki spółek publicznych - rozwiązanie "made in Poland"

Polski rynek kapitałowy, w porównaniu do rynków krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, jest jeszcze młody. Patrząc jednak na skalę zmian, które wystąpiły w Polsce, można śmiało powiedzieć, że przebyliśmy bardzo długą drogę i nadrobiliśmy spore zaległości.
2008-07-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Biznes w chudych latach

Ameryka walczy z nadciągającą recesją, Europa traci impet rozwojowy, ekonomiści coraz bardziej obawiają się stagflacji. Rokowania dla Polski też nie są pomyślne, bo spada nasza konkurencyjność inwestycyjna.
2008-07-09 15:51:54 (źródło: IDG.pl)

Co nieuniknione, a co przespane

Cykl podwyżek stóp procentowych prawdopodobnie jeszcze się nie zakończył. Polityka pieniężna będzie więc chłodzić słabnącą gospodarkę. Niestety w tłustszych latach niewiele zrobiono, by wzmocnić fundamenty długofalowego wzrostu.
2008-06-30 14:51:32 (źródło: IDG.pl)

Koniunktura i blokady rozwoju

Mamy dwa zmartwienia: inflację i mocnego złotego. Jednocześnie walczyć się z nimi nie da. Polityka pieniężna powinna więc być bardzo wyważona, a polityka rządu zmierzać do zdjęcia z gospodarki uciążliwych blokad.
2008-06-20 14:36:26 (źródło: IDG.pl)

Kolejne ułatwienia dla klientów Makro! - link sponsorowany

Nowości w Makro: czas pracy od 3 do 22, program szkoleń, rejestracja on-line, oraz wprowadzenie płatności specjalną kartą wydaną wraz z GE MB! Te rzeczy czynią Makro zarówno największą jak i najbardziej przyjazną klientom siecią Cash&Carry w Polsce.
2008-06-18 16:19:03 (źródło: IDG.pl)

Przeszacowywanie aktywów

Co właściwie dzieje się z globalnymi finansami? Dolar przez blisko sto lat stanowił ostoję stabilności i symbol pieniądza najbardziej godnego zaufania.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Co dalej z dolarem?

Pierwszy kwartał 2008 roku za nami. Dla rynków akcyjnych nie był to dobry okres. Indeksy traciły na całym świecie, a impulsem była pogarszająca się sytuacja gospodarki amerykańskiej.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

W dżungli ryzyka

W Warszawie odbyła się coroczna, dwudniowa, międzynarodowa konferencja Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK pn. "Zarządzanie ryzykiem w strategii firmy".
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Pomoc publiczna - alternatywa czy konieczność?

Pomoc publiczna Stała się koniecznością w procesie budowania i utrzymywania konkurencyjności na jednolitym rynku.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Forwardy, opcje, kontrakty - transakcje walutowe bez ryzyka

Zabezpieczanie ryzyka walutowego w firmie nie jest proste i wymaga dobrej znajomości nie tylko własnej sytuacji finansowej, ale także wiedzy o instrumentach zabezpieczających ryzyko oraz realiach funkcjonowania polskiego systemu bankowego.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Różnica pragnień

Wydaje się, że dyrektorzy działów finansów i szefowie IT rozmawiają różnymi językami, ale może po prostu ich ambicje są różne - CFO chcą piąć się w górę, CIO chcą zmienić pracę.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Akcje: gotowi na lepsze czasy?

Kryzys finansowy jeszcze się nie skończył, ale niektóre wskaźniki wyciszają największe lęki inwestorów.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Minister finansów roku 2008

The Banker wybrał Ministra Finansów Roku 2008. Tym zaszczytnym tytułem została wyróżniona Sri Mulyani Indrawati, minister finansów Indonezji od 2005 r.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Banki w czasach kryzysu

Bankierzy mają zły zwyczaj pogarszania cykli ekonomicznych. Notorycznie pożyczają ludziom parasole, gdy świeci słońce, i proszą ich o zwrot, gdy zaczyna padać deszcz.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Przekształcanie przedsiębiorstw - obciążenia i rodzaje ryzyka podatkowego

Przekształcając firmę mamy do czynienia z zasadą kontynuacji, a nie sukcesji uniwersalnej.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zarządzanie zobowiązaniami handlowymi

Pasywne dotąd podejście działów finansowych do zobowiązań ewoluuje w stronę aktywnego zarządzania tym źródłem finansowania.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Gra budżetowa

Literatura finansowa poświęcona zagadnieniom budżetowania skupia się zwykle na omówieniu funkcji planistycznej budżetu. Warto jednak spojrzeć też na budżet przez inny pryzmat: pryzmat każdego menedżera, który jest oceniany za "dowiezienie" założonych parametrów finansowych do końca roku.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Elektroniczne informatory

Alternatywą dla długich kolejek w Krajowym Rejestrze Sądowym są internetowe systemy rejestrujące dane przedsiębiorstw, wyniki finansowe, powiązania kapitałowe, sposób reprezentacji etc.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Amerykańska odpowiedź

To, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych na początku dekady, było ogromnym szokiem. Wielkie amerykańskie koncerny Enron i Worldcom zbankrutowały, pozbawiając tysiące Amerykanów dorobku życia i perspektyw na godną emeryturę. Zadawano sobie pytania: Jak mogło dojść do takiej sytuacji?
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Odpowiednie paliwo dla rozwoju firmy

Każdy czyn, zwyczaj, prawo lub instytucja nie pociąga zwykle jednego, ale wiele następstw - pisał dwieście lat temu w "Co widać i czego nie widać" francuski ekonomista Frédéric Bastiat.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Dyrektor finansowy na rynku elektroenergetycznym

Rola dyrektora finansowego zmienia się dużo szybciej niż otoczenie gospodarcze, w którym pracuje. W sektorze elektroenergetycznym jest to tym bardziej widoczne.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

CCCTB - czyli wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania

W Brukseli trwają prace nad projektem dyrektywy dotyczącej wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania (CCCTB).
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wierzę w zasady

Człowiek powinien tak postępować, żeby bez wstydu mógł opowiedzieć o tym swojemu ojcu, żonie i dziecku - taką zasadę w życiu prywatnym i zawodowym stara się stosować Dariusz Głodek, CFO w Danone.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ile kosztuje leasing

Optymalizacja procesów finansowych w firmie wymaga dokładnej analizy każdej decyzji, a już na pewno decyzji inwestycyjnej. Dyrektor finansowy musi zdecydować, czy lepszym rozwiązaniem jest np. wyleasingowanie środka trwałego, kredyt czy zakup z pieniędzy firmy.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Rodzaje leasingu

Finansowanie inwestycji leasingiem przybiera różne formy. Ze względu na podmiot udzielający finansowania, rynek dzieli je na dwie grupy: leasing bezpośredni i leasing pośredni. Ze względów podatkowych - na leasing operacyjny i leasing kapitałowy (finansowy).
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Projekty pod unijne dotacje

W ciągu najbliższych kilku lat do Polski ma trafić 67 mld euro unijnej pomocy. Refundacja na rzecz leasingodawcy może zaistnieć we wszystkich programach operacyjnych.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Pieniądze na niestandardowe przedmioty

Samochód ciężarowy lub dostawczy, topowa limuzyna, linia technologiczna - tak. Ale wyciąg narciarski? Okazuje się, że przedsiębiorstwa mogą wyleasingować wszystko. Pod warunkiem że za zwiększone ryzyko odpowiednio zapłacą.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Refakturowanie kosztów podatku od nieruchomości i środków transportu

Kontrowersje budzi forma przenoszenia przez finansującego na korzystającego kosztów podatku od nieruchomości i środków transportu. Jak być powinno?
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Spór o VAT

Branża leasingowa od dłuższego czasu postuluje zmiany w przepisach podatkowych dotyczących VAT.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Rośniemy dwa razy szybciej niż Europa

Z Mieczysławem Groszkiem, przewodniczącym Związku Polskiego Leasingu, prezesem zarządu BRE Leasing, rozmawia Lidia Zakrzewska.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wyniki branży leasingowej w 2007 roku oraz I kw. 2008

Zapowiada się kolejny, rekordowy rok w branży leasingowej. W I kwartale 2008 roku wartość rynku ruchomości i nieruchomości wyniosła 8,3 mld zł, czyli o ponad 18% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
2008-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

DOBRY PRACOWNIK WANTED! - link sponsorowany

10 000 ofert pracy z kraju i z zagranicy! PRACA.IDG.PL . sprawdź!
2008-05-15 11:49:08 (źródło: IDG.pl)

Marketing ważniejszy od reform

Przyczyną rezygnacji Stanisława Gomułki z funkcji wiceministra finansów nie wydaje się wyłącznie urażona duma. Obecny rząd nigdy nie miał wizji reform gospodarczych. Były tylko hasła, które miały szansę podobać się wyborcom.
2008-04-22 14:16:51 (źródło: IDG.pl)

Nie jesteśmy samotną wyspą

Na dobrą sprawę nikt nie wie, jaki wpływ na naszą gospodarkę będzie miał amerykański kryzys, który najwyraźniej przenosi się na drugą stronę Atlantyku.
2008-04-14 16:17:58 (źródło: IDG.pl)

Mocny złoty, czyli nie ma mocnych

Do najważniejszych barier działalności gospodarczej zaliczyć trzeba obecnie kurs walutowy i jego wahania. Przedsiębiorcy apelują do władz o odwrócenie negatywnych tendencji aprecjacji złotego, ale zarówno NBP, jak i rząd mają ograniczone możliwości w tym zakresie.
2008-04-09 15:30:54 (źródło: IDG.pl)

Skazani na spowolnienie

Fundamenty polskiej gospodarki są silne, co ułatwia walkę z inflacją. Pocieszenie to nieduże, bo właśnie z powodu szybko rosnących cen jesteśmy skazani na spowolnienie wzrostu gospodarczego.
2008-03-11 12:56:40 (źródło: IDG.pl)

Szarża na inflację

Większość analityków nie spodziewała się podwyżki stóp procentowych w lutym. Rada Polityki Pieniężnej ostatecznie podważyła spekulacje o swym zachowawczym i ostrożnym nastawieniu.
2008-03-03 11:48:12 (źródło: IDG.pl)

Sto dni dobrych chęci

I przedsiębiorcy, i międzynarodowe agencje ratingowe zachęcają rząd do głębszych reform strukturalnych. Na razie mamy tylko projekt połowicznych zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i enigmatyczną zapowiedź wprowadzenia podatku liniowego.
2008-02-25 14:07:02 (źródło: IDG.pl)

Euro, czyli wielka niewiadoma

Przedsiębiorcy chcą wiedzieć, kiedy Polska przyjmie euro, bo muszą planować biznes z kilkuletnim wyprzedzeniem. Nic jednak nie wskazuje na to, by ich oczekiwania zostały szybko spełnione.
2008-02-18 14:27:46 (źródło: IDG.pl)

Odwlekanie egzekucji

Warunkiem długotrwałego wzrostu jest zrównoważenie finansów publicznych. Nie da się tego osiągnąć bezboleśnie. Politycy wymyślają więc coraz to nowe sposoby, by nie przestraszyć wyborców, a przede wszystkim by się im nie narazić.
2008-02-12 14:59:21 (źródło: IDG.pl)

Inwazja SWF

Ben Bernanke mówił kiedyś o zrzucaniu pieniędzy z helikopterów, jeśli to byłoby konieczne do uratowania gospodarki w kryzysie. Prezes Fed prawdopodobnie nie wyobrażał sobie, że te helikoptery będą nosiły godła naftowych mocarstw, bogatych w gotówkę azjatyckich krajów i będą latały nad Wall Street. A jednak taka eskadra przybyła na ratunek najsłynniejszych instytucji finansowych świata kapitalistycznego - czytamy w The Economist.
2008-01-23 16:00:25 (źródło: IDG.pl)

Program obietnic

Rząd obiecuje, że będzie lepiej, ale nie przedstawia konkretnych propozycji zmian. A gdy już takie padają, terminy ich realizacji są na ogół odległe.
2008-01-20 13:30:00 (źródło: IDG.pl)

Bariery wzrostu

Najlepsze lata mamy już za sobą. Brak reform strukturalnych powoduje, że nasilają się wewnętrzne bariery wzrostu. Do tego dochodzi niekorzystna sytuacja na rynkach światowych i ryzyko recesji za oceanem, grożące globalnym spowolnieniem.
2008-01-15 17:51:15 (źródło: IDG.pl)

Łagodne hamowanie

Według ekonomistów, obecny rok powinien być dla gospodarki stosunkowo pomyślny, choć tempo wzrostu PKB niewątpliwie zwolni, a inflacja przyspieszy.
2008-01-03 16:55:10 (źródło: IDG.pl)

Złe czasy, dobre czasy

Im więcej się wie o ekonomii i finansach, tym bardziej człowiek zaczyna uważać, że nie ma w nich zjawisk jednoznacznie i bezwarunkowo dobrych lub złych.
2007-12-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Chiny - przyczajony tytan światowej gospodarki

Chiny w ciągu paru lat stały się jedną z najprężniej rozwijających się gospodarek światowych.
2007-12-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Pod dyktando dolara

Rynki finansowe na świecie w listopadzie i na początku grudnia poruszały się pod dyktando amerykańskiego dolara, który osiągnął najniższy poziom w historii względem euro.
2007-12-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Podatki AD 2008

Dla osób odpowiedzialnych w firmie za finanse zbliżający się koniec roku to tradycyjnie czas remanentu. Nasz ustawodawca bardzo hojnie obdarza przedsiębiorców zmianami w zakresie prawa podatkowego, a zmiany te najczęściej wchodzą w życie z początkiem roku kalendarzowego. Dlatego warto przed końcem roku zastanowić się, co jeszcze należy zrobić, zanim wybije sylwestrowa północ, a z którymi działaniami lepiej zaczekać do 1 stycznia, aby przeprowadzić je pod rządami nowych, bardziej korzystnych regulacji.
2007-12-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Dług, nawet przedawniony, istnieje zawsze

Nierzetelni klienci i kontrahenci mogą przysporzyć sporych kłopotów firmie. Jeśli dział finansowy nie monitoruje spływu pieniędzy i pozwala na przedłużanie terminów płatności, istnieje groźba dużego obniżenia wskaźników płynności.
2007-12-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Optymalizacja VAT

Optymalizacja podatkowa kojarzy się głównie się z minimalizacją obciążeń z tytułu podatku dochodowego. Optymalizacja może być jednak także zastosowana w odniesieniu do rozliczeń związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT).
2007-12-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Finanse to nie tylko Back Office

W przedsiębiorstwach produkcyjnych czy handlowych dział finansów pełni rolę typowego Back Office. Inne spojrzenie i przemodelowanie systemu celów przedsiębiorstwa może sprawić, że postrzegany dotąd przez pryzmat liczb, będzie wykorzystany do wpływania na kształt relacji z klientami.
2007-12-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Bank bez granic

Z Larsem Christensenem, jednym z założycieli Saxo Banku, rozmawia Jan Mazurek.
2007-12-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Certyfikat stabilności firmy

Ostatnio o ból głowy przyprawiają dyrektorów finansowych rosnące płace.
2007-12-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Systemy motywacji pozapłacowej

W Polsce Udział pensji w całkowitym wynagrodzeniu pracownika wynosi przeciętnie od 80% do 90%. W europie zachodniej wskaźnik ten sięga 52%, a w Stanach Zjednoczonych stanowi tylko 30%.
2007-12-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Odpowiedzialność prawna dyrektora finansowego

Brakuje zapisów prawnych regulujących zakres kompetencji CFO, formę zatrudnienia, pełnione funkcje. To jest powodem trudności w ustaleniu ogólnych reguł odpowiedzialności prawnej ciążącej na osobie wykonującej tę funkcję.
2007-12-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

CSR odpowiedzialność do policzenia

Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność biznesu nieuchronnie przestaje być sferą niszową, porównywalną do ekscentrycznego hobby. Odchodzi od wizerunku charytatywnych zrywów czy PR-owo marketingowych sztuczek, zyskuje miary i standardy sprawozdawczości, zespala się ze strategią i operacjami firm. Także w Polsce.
2007-12-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Awansują tylko odporni

Odporność psychiczna w pracy może zdziałać cuda - pozwoli na zrobienie kariery, zapobiegnie wypaleniu zawodowemu, na co dzień ułatwi podejmowanie decyzji. Wbrew pozorom nie jest to reklama nowej metody samodoskonalenia, tylko wyniki międzynarodowych badań naukowych.
2007-12-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 Następnakomputery, oprogramowanie