hipermarkety ERP - Computerworld - źródło IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna

Jak odliczyć podatek za zakup systemu IT

Koniec roku to dobry moment na dokonanie przeglądu wydatków pod kątem ewentualnego zastosowania ulg podatkowych, w tym tzw. ulgi technologicznej na zakup oprogramowania. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-11-29 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Analityka wychodzi poza firmę

Możliwość analizowania informacji z otoczenia biznesowego firmy otwiera drogę do nowych sposobów optymalizacji kosztów i podnoszenia efektywności łańcuchów zależności biznesowych. Jakie dane są szczególnie cenne? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-11-29 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

IT też potrzebuje swojego ERP

Zintegrowane systemy ERP zrewolucjonizowały zarządzanie przedsiębiorstwem. Obecnie dział IT jest jednym z ostatnich, które nie posiadają podobnych rozwiązań w swojej dziedzinie. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-11-29 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ryzyko zwiększa cenę aplikacji

Sektor publiczny przepłaca za zamawiane aplikacje, bo nie bierze pod uwagę wszystkich czynników wpływających na ich cenę. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-11-29 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Biznes wychodzi z objęć systemu

Monolityczne rozwiązania wspierające zarządzanie to przeszłość. Dziś liczą się: wszechstronność, otwartość na zmiany, prostota obsługi, możliwości integracyjne. Wybór najlepszego systemu ERP staje się coraz trudniejszy. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-11-15 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

GIODO: profilowanie klientów tylko po powiadomieniu

Z dr. Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, rozmawiamy o prawnych aspektach profilowania klientów i integracji danych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-11-15 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

System do zadań specjalnych

Systemy klasy CRM wspierają w kompleksowy sposób cały proces sprzedaży - od przygotowania oferty, aż do obsługi posprzedażowej. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-11-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Na wszystkich poziomach

Metoda mapowania owalami pozwala na zaangażowanie wszystkich pracowników w modelowanie procesów w firmie i godzenie sprzeczności interesów różnych działów. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-10-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Korzyści z outsourcingu procesów

We współczesnej gospodarce, gdzie mamy do czynienia ze stałą presją i walką konkurencyjną, outsourcing na stałe wpisał się w zakres działań, które firmy podejmują, w celu poprawienia pozycji konkurencyjnej. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-10-25 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Dane pewne, spójne, prawdziwe

Informacje to podstawowy zasób każdej organizacji. Im bardziej spójne i bliższe prawdy, tym bardziej cenne. Jakość danych jest raczej problemem biznesowym aniżeli kwestią technologii. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-10-18 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-10-18 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Analityka w akcji

Połączenie danych z różnych źródeł otwiera możliwości dostępu do nowych, ukrytych informacji. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-10-18 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Dostępna zawsze i dla każdego

Wykorzystanie bazy wiedzy pozwala przy wsparciu aplikacyjnym znacznie skrócić czas rozwiązywania problemów i reagowania na incydenty. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-10-11 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Mniej technologii, więcej polityki

Zarządzający informatyką mają niełatwe zadanie. Muszą godzić bieżącą działalność i współpracę z biznesem oraz walkę o budżet z ambicjami nieustannej poprawy funkcjonowania organizacji IT. Jak sobie z tym poradzić? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-10-11 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Nagrodziliśmy Liderów Informatyki 2011

W tym roku przyznaliśmy statuetki Liderów w sześciu kategoriach: finanse i bankowość; małe i średnie przedsiębiorstwa; opieka zdrowotna; przemysł; sektor publiczny i sektor użyteczności publicznej. Przyznaliśmy też dwie nagrody specjalne za wdrożenie telekomunikacyjne oraz za wspieranie polskiej branży IT i promocję wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-09-27 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak przygotować się na outsourcing

Zapytaliśmy dostawców usług IT i BPO, jak najskuteczniej - bazując na ich doświadczeniach - przekazać część działalności firmie zewnętrznej. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-09-27 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Outsourcing - argumenty na TAK

Rozmowa z JANUSZEM DZIURZYŃSKIM, dyrektorem Global Business Services w Procter & Gamble, członkiem zarządu ABSL. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-09-27 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Outsourcing - argumenty na NIE

Rozmowa z WOJCIECHEM POŁUDNIEWSKIM, IT Operations Manager Europe, Hempel. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-09-27 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wiedza zintegrowana z projektami

Zarządzanie finansami portfela projektów dostarcza mechanizmów jednoznacznie wskazujących biznesowe źródła kosztów IT. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-09-20 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak skutecznie kontrolować projekty

Zarządzanie finansami całego portfela projektów, a nie każdego projektu z osobna, może uchronić firmę przed niekontrolowanym gospodarowaniem budżetem i zasobami. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-09-13 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Algorytmy zarządzania

Potęga algorytmów używanych do obliczeń technicznych czy przetwarzania danych gospodarczych jest znana. Czy podobnych efektów algorytmizacji można oczekiwać w zarządzaniu? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-09-13 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Pieniądze muszą zarabiać

Do zarządzania gotówką w Alior Banku stosowany jest specjalny system analityczny. Określa on m.in. codzienną, optymalną pulę gotówki dla każdego oddziału banku. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-23 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Transformacja przedsiębiorstw po kryzysie

W tym roku widać znaczące ożywienie. Jednak jeszcze rok temu mieliśmy do czynienia z największym kryzysem po transformacji. Był to moment sprawdzenia istniejących strategii, umiejętności szybkiego dostosowania się do zaistniałych zmian na rynku. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-05 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Rozwój i inwestycje w IT

W czasach optymalizacji kosztów oraz konieczności uzasadnienia nawet niewielkich wydatków, możliwość śledzenia zależności między celami organizacji a rozwojem środowiska IT jest niezbędnym narzędziem zarządzania rozwojem infrastruktury IT. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-29 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak w praktyce działają nowe przepisy tzw. ustawy medialnej

Termin implementacji dyrektywy o audiowizualnych usługach minął 19 grudnia 2009 r. Polska po kilkukrotnych przypomnieniach ze strony Komisji Europejskiej, wszczętym postępowaniu wyjaśniającym i groźbie skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE, w końcu wdrożyła dyrektywę. Nowe prawo obowiązuje od 23 maja 2011 r. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-05 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Między potrzebami a możliwościami

Proces planowania zasobów w ramach zarządzania portfelem projektów jest głównie narzędziem komunikacji pomiędzy odpowiedzialnymi za projekty a przełożonymi pracowników. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-05 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zanim znajdziemy wykonawcę aplikacji

Przygotowując aplikację internetową, należy w opisie funkcjonalności zawrzeć wymagania dotyczące zabezpieczenia danych osobowych, które będą za jej pomocą przetwarzane. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-05 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ile kosztuje wdrożenie systemu ERP

Pytanie o koszty potrafi sprowadzić na ziemię nawet najwspanialsze plany związane z wdrożeniem nowego systemu wspomagającego zarządzanie. W jaki sposób uniknąć niespodzianek budżetowych i nieplanowanych wydatków? To trudne, ale nie niemożliwe. Przedstawiamy praktyczny poradnik. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Szybsze raportowanie w BRE dzięki rozbudowie systemu Business Intelligence

W BRE Banku zakończył się kolejny etap wdrożenia platformy QlikView. Departament Controllingu BRE Banku ma mieć teraz łatwiejszy dostęp do informacji i szybciej przygotowywać raporty na wszystkich poziomach organizacji. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak zmieniają się systemy ERP

Rynek rozwiązań klasy ERP stopniowo wkracza w kolejną fazę rozwoju. Systemy ERP zyskują nowe funkcje biznesowe, stają się łatwiej dostępne i otwarte na inne aplikacje. Zmienia się też charakter tego typu rozwiązań. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wspólne decyzje IT i biznesu

Zawężenie działań związanych z zarządzaniem portfelem projektów wyłącznie do sfery informatycznej jest niewłaściwe. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Hurtownia danych w pamięci podręcznej, czyli wszystko o in-memory computing

W rozwiązaniach BI warstwa logiki biznesowej realizowana jest przez serwery aplikacyjne, a warstwa danych bazuje na dedykowanych rozwiązaniach macierzowych. W nowym podejściu wprowadzono pamięć operacyjną. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Piotr Janczyk o Competitive Intelligence, wizualizacji danych i ich analizie na smartfonach

Rozmowa z prezesem firmy Bilander, projektującej i wdrażającej systemy analizy danych, pomysłodawca rozwiązania Binocle. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ludzie, procesy, narzędzia

Zakup oprogramowania nie powinien być rozpatrywany jedynie w kategoriach kosztów, ale w kategoriach inwestycji mającej przynieść określone korzyści. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Koniec z permanentnymi przetargami, czyli nowy sposób prowadzenia projektów IT w Grupie TP

Rok temu Grupa TP wybrała sześciu partnerów strategicznych do obsługi IT. W tym czasie wprowadzono metodologię punktów funkcyjnych zmieniających planowanie i rozliczanie projektów IT. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak przygotować się na czas kryzysu i prosperity

W perspektywie długoterminowej należy optymalizować koszty zakupu i utrzymania oprogramowania. Podpowiadamy jak to zrobić? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Czego przedsiębiorcy oczekują od oprogramowania?

Jak spośród wielu ofert wybrać oprogramowanie, które będzie idealne dla firmy? Swoją opinię na ten temat mają właściciele małych i średnich firm. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-24 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

BI musi wyjść na zewnątrz firmy

Analitycy Gartnera i dyrektorzy działów IT stwierdzili na konferencji Gartner BI Summit, że systemy BI powinny śledzić coraz większe obszary danych dotyczących działania firmy i jej otoczenia. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-24 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak skutecznie przekazać IT na zewnątrz firmy

Outsourcing umożliwia optymalizację kosztów związanych z obsługą procesów IT. Przekazanie obsługi części zasobów do chmury wiąże się z problemami, które należy rozwiązać przed rozważaniem modelu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-24 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Co zrobić, aby CIO efektywnie działał

Tylko odpowiednie umocowanie działu informatycznego w strukturach firmy pozwala szefom IT w efektywny sposób realizować stawiane przed nimi zadania. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Z pudełka czy na zamówienie?

W miarę rozwoju rynku oprogramowania biznesowego wybór między systemami dedykowanymi a rozwiązaniami standardowymi staje się coraz mniej oczywisty. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Miasta potrzebują informacji i analiz

Dostęp do wysoko przetworzonych informacji i analiz staje się kluczowym czynnikiem rozwoju aglomeracji miejskich. Coraz lepiej rozumieją to również władze polskich miast. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Poszukiwanie igły w stogu siana

Nowoczesne narzędzia do obróbki dużych porcji danych umożliwiają odkrywanie prawidłowości oraz precyzyjne śledzenie działań. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-26 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Bycie CIO w oddziale korporacji

Zadanie to stanowi prawdziwą ekwilibrystykę. Cały czas trzeba balansować między dwiema rzeczywistościami: wymogami lokalnego biznesu i strukturami globalnego właściciela.
2011-04-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Firmowe dyski pełne danych

Potrzeby dzisiejszych firm wykraczają daleko poza składowanie danych na macierzy dyskowej. Zapewnienie wydajności wymaga zaawansowanej technologii dysków mechanicznych wspartych modułami SSD.
2011-04-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Z naciskiem na lepszy biznes

W firmach coraz mniej jest projektów typowo informatycznych. Ich miejsce zajmują projekty biznesowe, w których IT pełni rolę środka umożliwiającego osiąganie celów.
2011-04-05 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zagrożenia związane z budową i eksploatacją elektrowni jądrowej

Wobec malejących zasobów naturalnych przyszłością jest energetyka jądrowa, o ile nie pojawią się inne efektywne technologie. Elektrownia atomowa wzbudza jednak silne kontrowersje związane z bezpieczeństwem.
2011-03-29 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

IT praktykuje w biznesie

Coraz ostrzejsza konkurencja zmusza firmy do szukania nowych, skuteczniejszych sposobów współpracy IT z biznesem.
2011-03-29 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak IT praktykuje w biznesie

Coraz ostrzejsza konkurencja zmusza firmy do szukania nowych, skuteczniejszych sposobów współpracy IT z biznesem.
2011-03-29 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak nie utonąć w papierach

Efektywne zarządzanie dokumentami i informacjami w nich zawartymi jest bolączką wielu polskich firm. Umiejętne wykorzystanie wiedzy pozwala zbudować przewagę nad konkurencją.
2011-03-29 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

IT działające dla wspólnego dobra

Minęły czasy, kiedy działy informatyczne wdrażały systemy wsparcia dla własnej wygody i ułatwienia sobie pracy. Teraz mają one wspierać procesy biznesowe.
2011-03-22 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Projekt bez zbędnych opóźnień

Z Tomem Gilbem, znanym na całym świecie konsultantem zarządzania i inżynierii oprogramowania, rozmawiamy o ewolucyjnych metodach zarządzania projektami.
2011-03-22 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Regulowanie odpowiedzialności właścicieli wyszukiwarek

Operatorzy systemów wyszukiwawczych nie mieli dotąd jasno zaznaczonych granic odpowiedzialności związanej z prezentowaniem odesłań do internetowych zasobów.
2011-03-22 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ponowne przejmowanie steru firmowego IT

W obliczu słabej gospodarki coraz więcej firm decyduje się ponownie przejąć swoje działy IT i wcześniej niż planowano zakończyć kontrakty outsourcingowe.
2011-03-15 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Orlando Magic chce lepiej poznać preferencje kibiców

Jeden z czołowych klubów ligi NBA, Orlando Magic, wdrożył system SAS Analytics, aby lepiej poznać preferencje swoich kibiców, zoptymalizować proces obsługi imprez w nowo powstałej hali Amway Center oraz zwiększyć wpływy ze sprzedaży biletów, gadżetów i działań sponsoringowych.
2011-03-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Bank Zachodni WBK wdraża scentralizowaną hurtownię danych

Bank Zachodni WBK, trzeci co do wielkości bank w Polsce, wybrał system Teradata Data Warehouse Appliance jako platformę, która ma rozszerzyć możliwości systemu Business Intelligence.
2011-03-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Codzienny biznes wymaga ochrony

Procedury i inwestycje związane z utrzymaniem ciągłości działania w wielu firmach są traktowane jako potrzebne, ale rzadko wykorzystywane, a przez to nie mające przełożenia na procesy biznesowe w organizacji.
2011-03-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak zbudować informatyczną organizację wsparcia

Kiedy dział IT rzeczywiście koncentruje się na wspomaganiu procesów biznesowych, a nie na obsłudze systemów i narzędzi?
2011-03-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Alfabet architektury

Kluczem do zjednoczenia wysiłków służb biznesu i informatyki wokół wspólnego celu jest architektura przedsiębiorstwa.
2011-02-22 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Dla każdego inne narzędzie

O przydatności aplikacji wspierającej zarządzanie procesami nie decyduje liczba posiadanych przez nią funkcjonalności, lecz ich zgodność z potrzebami organizacji.
2011-02-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

KRUS chce zastąpić rozproszone aplikacje systemem zintegrowanym i oferować e-usługi

Informatyzacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to część planu modernizacji całej organizacji, którą wspiera Bank Światowy. KRUS ma też dalsze plany na rozwój swoich systemów IT.
2011-02-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jednakowe dane partnerów

W warunkach nasilonej konkurencji sukces rynkowy w mniejszym stopniu zależy od indywidualnych działań firmy, a w większym od pozycji konkurencyjnej całego łańcucha dostaw, w którym jest ona ogniwem.
2011-02-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Mija rok od spotkania Donalda Tuska z przedstawicielami organizacji zajmujących się wolnością Internetu

Ranga debaty obudziła wtedy na krótko nadzieję na szersze wykorzystanie społecznościowych mechanizmów sieci w procesie stanowienia prawa i demokratyzowaniu państwa.
2011-02-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Reklama produktów w Internecie

Implementacja dyrektywy audiowizualnej do polskiego porządku prawnego wprowadzi fundamentalne zmiany w mediach elektronicznych, poddając przekaz telewizyjny i reklamę w Internecie ściśle określonym przepisom regulacyjnym.
2011-01-25 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zielarze sięgają po ERP

Wdrożenie systemu ERP w Herbapolu Wrocław to zmiana nabytych przez 50 lat przyzwyczajeń. Będziemy mieli okazję na bieżąco śledzić przebieg wdrożenia. Z końcem 2010 roku zakończyła się koncepcyjna faza projektu.
2011-01-11 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Czy przyszłość potrzebuje informatyki?

Długoletni horyzont czasowy uniemożliwia zwykłe planowanie. Można się jednak pokusić o przewidywanie przyszłości na podstawie obecnych megatrendów. Świat w wersji 6.0 nie jest wcale tak odległy, jak nam się wydaje...
2010-12-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Analityka wkracza w kolejne obszary biznesowe

Analizom poddawane są coraz bardziej wyszukane dane pochodzące z najróżniejszych źródeł.
2010-09-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak zniwelować efekty wydarzeń losowych dzięki systemom BI

Rozrastające się biuro podróży zdecydowało się na wdrożenie profesjonalnego narzędzia BI. Okazało się, że pomaga ono nie tylko w efektywniejszej pracy codziennej, ale również w czasie losowych wydarzeń, takich jak wybuch wulkanu.
2010-09-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jakie dane, takie decyzje czyli BI w praktyce

Systemy Business Intelligence w ostatnich latach plasują się w czołówce priorytetów większości menedżerów. Im bardziej złożony model działalności i trudne otoczenie biznesowe, tym bardziej wysublimowane oczekiwania względem rozwiązań analitycznych.
2010-09-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Dostawcy IT i CIO - partnerzy w nowych rolach

Na polskim rynku informatycznym coraz wyraźniej widać zmianę roli dostawców IT i oczekiwań ich klientów.
2010-07-06 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Rozwiązywanie problemów

Wsparcie decyzji przy rozwiązywaniu problemów nieustrukturowanych wymaga zastosowania tzw. kreatywnych systemów podejmowania decyzji (CDSS).
2010-07-06 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Więcej krótszych projektów dla biznesu

Biznes zwykle nie chce czekać na nowe narzędzia informatyczne. Oczekuje, że zostaną stworzone niemal natychmiast. Odpowiedzią na ten problem ma być architektura SOA.
2010-07-06 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Partnerzy w nowych rolach

Na polskim rynku informatycznym coraz wyraźniej widać zmianę roli dostawców IT i oczekiwań ich klientów.
2010-07-06 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Trudna rozmowa dostawców i CIO

W debacie oksfordzkiej - podczas spotkania Klubu CIO - o wpływ kryzysu na poprawę relacji na rynku IT spierali się CIO polskich firm i prezesi najważniejszych podmiotów tego sektora.
2010-07-06 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Więcej specjalizowanych partnerów

W grudniu Oracle wprowadził nowe zasady współpracy z partnerami. Zakładają one większą specjalizację firm współpracujących z koncernem.. To zaś ma ułatwić klientom dostęp do dynamicznie rozwijającej się oferty Oracle.
2009-12-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wi?cej specjalizowanych partnerów

W grudniu Oracle wprowadzi? nowe zasady wspó?pracy z partnerami. Zak?adaj? one wi?ksz? specjalizacj? firm wspó?pracuj?cych z koncernem.. To za? ma u?atwi? klientom dost?p do dynamicznie rozwijaj?cej si? oferty Oracle.
2009-12-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Uporządkowanie informacji

US Pharmacia od 5 lat korzysta z systemu wspomagającego zarządzanie zadaniami, informacjami i obiegiem dokumentów. Wprowadzono też centralne ich repozytorium w Intranecie.
2009-12-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Listopadowy dzień Oracle

Organizowana po raz pierwszy w Warszawie konferencja OracleDay była okazją do zaprezentowania zmian w ofercie amerykańskiego koncernu. Tych zaś nie brakuje.
2009-12-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Stawiamy na elastyczność

O wartości systemów ERP, ich integracji z biznesem, perspektywach rozwoju, rozmawiamy z Pamelą Lopker, założycielką i prezesem firmy QAD.
2009-12-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Bez wad prawnych

Konsekwencje naruszenia praw autorskich przez pracownika, w trakcie realizacji projektu na zamówienie, ponosi? b?dzie jego pracodawca.
2009-12-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Uporz?dkowanie informacji

US Pharmacia od 5 lat korzysta z systemu wspomagaj?cego zarz?dzanie zadaniami, informacjami i obiegiem dokumentów. Wprowadzono te? centralne ich repozytorium w Intranecie.
2009-12-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Listopadowy dzie? Oracle

Organizowana po raz pierwszy w Warszawie konferencja OracleDay by?a okazj? do zaprezentowania zmian w ofercie ameryka?skiego koncernu. Tych za? nie brakuje.
2009-12-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Stawiamy na elastyczno??

O warto?ci systemów ERP, ich integracji z biznesem, perspektywach rozwoju, rozmawiamy z Pamel? Lopker, za?o?ycielk? i prezesem firmy QAD.
2009-12-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Obieg to nie wszystko

W dzisiejszych firmach systemy zarz?dzania dokumentami nie mog? si? oby? bez dodatkowych narz?dzi, które usprawniaj? prac? firmy. Przedstawiamy kilka z nich.
2009-12-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kiedy idea staje si? biznesem

Polska musi rozwija? e-gospodark?. Maj? jej w tym pomóc dotowane z funduszy unijnych projekty biznesów internetowych. O czym nale?y pami?ta? przygotowuj?c projekt takiego biznesu?
2009-11-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kiedy idea staje się biznesem

Polska musi rozwijać e-gospodarkę. Mają jej w tym pomóc dotowane z funduszy unijnych projekty biznesów internetowych. O czym należy pamiętać przygotowując projekt takiego biznesu?
2009-11-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Krok po kroku

Outsourcing ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Decyzja o zleceniu zadań na zewnątrz nie jest zadaniem łatwym. Trzeba starannie wyważyć spodziewane korzyści, jak i mogące się pojawić zagrożenia. Wśród korzyści nie musi być tylko, wymieniana najczęściej, oszczędność własnych zasobów i środków.
2009-10-20 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Gry lobbingowe

Lobbing w procesie stanowienia prawa to narzędzie nowoczesnej demokracji. Ale kiedy gra idzie o ustawę o grach losowych, specyficzne zamiłowanie u zainteresowanych do hazardu ich gubi. Pozostają niepomni, że prywatna rozmowa o służbowej sprawie może być naruszeniem norm, tym bardziej że dociekliwość CBA sprawia, iż ostatnio nie ma już również czegoś takiego, jak rozmowa nieoficjalna.
2009-10-20 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Procesy, nie maszyny

Z Dougiem Muellerem, CTO w Service Management Business Unit firmy BMC Software rozmawiamy o zmianach w działaniu IT oraz help desk w firmach.
2009-10-13 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Doradca coraz bardziej potrzebny

Wymagania wobec konsultantów są i będą coraz wyższe. Najcenniejsi stają się ci, którzy w równym stopniu rozumieją biznes i technologię.
2009-10-13 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Nowe możliwości analizy

Prezentacji nowych rozwiązań, narzędzi i technologii dostępnych w najnowszej wersji oprogramowania SAS 9.2 poświęcone było w dużej mierze SAS Forum 2009.
2009-10-06 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Nowe wcielenie prawnika

Nie możemy jako prawnicy udawać, że nowe technologie przeobrażające wszystkie rynki nas nie dotyczą. Musimy zaakceptować nadchodzące umasowienie i standaryzację usług prawnych.
2009-10-06 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kosztowne problemy z jakością danych w ERP

Ponad 33% danych, które trafiają do systemów ERP pochodzi spoza organizacji. Tymczasem niewiele firm przywiązuje wagę do jakości informacji od klientów, dostawców, czy podwykonawców. Takie podejście jest często powodem przestojów, opóźnień i strat.
2009-10-06 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Bliższe niż chmura

Istotą utility computing jest model, polegający na skalowalnej usłudze dzierżawy zasobów na gwarantowanym poziomie, przy użyciu zestandaryzowanych procesów i technologii, często w parze z wirtualizacją zasobów.
2009-10-06 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Nowe mo?liwo?ci analizy

Prezentacji nowych rozwi?za?, narz?dzi i technologii dost?pnych w najnowszej wersji oprogramowania SAS 9.2 po?wi?cone by?o w du?ej mierze SAS Forum 2009.
2009-10-06 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kosztowne problemy z jako?ci? danych w ERP

Ponad 33% danych, które trafiaj? do systemów ERP pochodzi spoza organizacji. Tymczasem niewiele firm przywi?zuje wag? do jako?ci informacji od klientów, dostawców, czy podwykonawców. Takie podej?cie jest cz?sto powodem przestojów, opó?nie? i strat.
2009-10-06 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Bli?sze ni? chmura

Istot? utility computing jest model, polegaj?cy na skalowalnej us?udze dzier?awy zasobów na gwarantowanym poziomie, przy u?yciu zestandaryzowanych procesów i technologii, cz?sto w parze z wirtualizacj? zasobów.
2009-10-06 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

W dobrym kierunku

Dzięki wprowadzonym przez NCBiR mechanizmom konkursowym ma się poprawić współpraca nauki z przemysłem i poziom prowadzonych badań naukowych.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Czy jesteś prawdziwym CIO?

Jakie są współcześnie oczekiwania wobec szefów IT w korporacjach? Kosmiczne!
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Więcej niż ubezpieczenia

Automatyzacja powtarzalnych czynności związanych z wystawianiem polis zwiększa wydajność i komfort pracy agentów Grupy Allianz. Dla klientów nowe i szybsze sposoby na podpisanie umowy, to większa wygoda.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 Następnakomputery, oprogramowanie