hipermarkety Artykuły - PC World

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następna

Atrakcyjne multimedia

Na rynku istnieje mnóstwo multimedialnego oprogramowania, wspomagającego proces nauczania. Sprawdziliśmy oferty trzech największych na polskim rynku producentów.
2009-09-15 12:00:00 (źródło: IDG.pl)

Optymalne wydruki

Wybór drukarki najczęściej wynika z określonych potrzeb użytkownika. Urządzenia laserowe koegzystują na rynku z modelami atramentowymi i aby zdobyć przychylność klienta, muszą się czymś wyróżniać. Przygotowaliśmy krótki przewodnik, który - mamy nadzieję - pomoże w doborze odpowiedniego modelu i zwróci uwagę na istotne cechy różniące poszczególne drukarki. Piszemy także o urządzeniach wielofunkcyjnych łączących funkcje skanera, drukarki oraz kopiarki.
2009-09-15 12:00:00 (źródło: IDG.pl)

Szkolne LCD

Monitor ciekłokrystaliczny do szkolnej pracowni powinien spełniać kilka kryteriów: mieć stosunkowo dużą przekątną ekranu, być ergonomiczny i, oczywiście, ekonomiczny.
2009-09-15 12:00:00 (źródło: IDG.pl)

Projektor zamiast tablicy

Interaktywne, elektroniczne prezentacje na wielkim ekranie przykuwają uwagę audytorium i pozwalają w nowy, atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę. Omawiamy podstawowe kwestie związane z doborem projektora do sektora edukacyjnego.
2009-09-15 12:00:00 (źródło: IDG.pl)

Tablice interaktywne

Statyczne obrazy, kreda lub w najlepszym przypadku specjalny flamaster w dłoni nauczyciela. To już przeszłość. W nowoczesnej szkole warto zamontować tablice interaktywne, które działają jak dotykowy ekran i pozwalają na prezentację multimediów przesyłanych z komputera.
2009-09-15 12:00:00 (źródło: IDG.pl)

Szkoła bez barier

Szkolne pracownie informatyczne to już przeżytek, podobnie jak wykorzystywanie komputerów tylko do nauczania informatyki. Jeśli mamy nadążyć za Europą, konieczna jest zmiana podejścia do nowoczesnych technologii. Pieniądze nie są największym problemem.
2009-09-15 11:32:43 (źródło: IDG.pl)

Jak kupować karty pamięci

Pojemne karty pamięci stanowią bardzo istotny element wyposażenia dla każdego użytkownika aparatu cyfrowego, kamery HD czy przenośnego odtwarzacza multimedialnego. Zwyczajowo, decydując się na ich zakup kierujemy się głownie dwiema cechami: pojemnością i ceną. Nasze testy modeli SD i CF o pojemnościach 16 i 32 GB wskazują, że ogromne dysproporcje występują także w wydajności nośników. Wybór wolnej karty może pozbawić nas możliwości sprawnego wykonania serii zdjęć, a w przypadku odtwarzacza multimedialnego zwiększy czas przegrywania plików MP3 czy DivX nawet o kilkadziesiąt minut.
2009-09-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak kupić monitor LCD

Zasada działania płaskiego ekranu LCD dla wielu osób wciąż jest tajemnicą. Warto poznać rodzaje i budowę matryc LCD, aby móc wybrać najodpowiedniejszy dla siebie monitor. Opisujemy je szczegółowo oraz przybliżamy technologie wyświetlaczy jutra.
2009-09-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak kupowa? karty pami?ci

Pojemne karty pami?ci stanowi? bardzo istotny element wyposa?enia dla ka?dego u?ytkownika aparatu cyfrowego, kamery HD czy przeno?nego odtwarzacza multimedialnego. Zwyczajowo, decyduj?c si? na ich zakup kierujemy si? g?ownie dwiema cechami: pojemno?ci? i cen?. Nasze testy modeli SD i CF o pojemno?ciach 16 i 32 GB wskazuj?, ?e ogromne dysproporcje wyst?puj? tak?e w wydajno?ci no?ników. Wybór wolnej karty mo?e pozbawi? nas mo?liwo?ci sprawnego wykonania serii zdj??, a w przypadku odtwarzacza multimedialnego zwi?kszy czas przegrywania plików MP3 czy DivX nawet o kilkadziesi?t minut.
2009-09-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak kupi? monitor LCD

Zasada dzia?ania p?askiego ekranu LCD dla wielu osób wci?? jest tajemnic?. Warto pozna? rodzaje i budow? matryc LCD, aby móc wybra? najodpowiedniejszy dla siebie monitor. Opisujemy je szczegó?owo oraz przybli?amy technologie wy?wietlaczy jutra.
2009-09-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Optymalne nagrywanie

Pakiet Nero oferuje setki funkcji, które znają tylko nieliczni użytkownicy. Pokażemy ci najbardziej przydatne z nich i przedstawimy bezpłatne alternatywy.
2009-08-11 08:30:09 (źródło: IDG.pl)

Panda Cloud Antivirus - łapanie wirusów w chmurze

Panda Cloud Antivirus to pierwszy program antywirusowy oparty na modelu cloud computing, przeznaczony dla użytkowników indywidualnych.
2009-08-04 15:03:02 (źródło: IDG.pl)

Panda Cloud Antivirus - ?apanie wirusów w chmurze

Panda Cloud Antivirus to pierwszy program antywirusowy oparty na modelu cloud computing, przeznaczony dla u?ytkowników indywidualnych.
2009-08-04 15:03:02 (źródło: IDG.pl)

Wirenode - łatwe tworzenie stron WAP

Wirenode to kreator stron WAP obsługiwany za pomocą przeglądarki. Działa w trybie graficznym (WYSIWYG), jest więc bardzo łatwy w obsłudze. Dzięki niemu, nawet jeśli nigdy nie miałeś do czynienia z kodowaniem w HTML-u i WML-u, szybko stworzysz atrakcyjnie wyglądające strony.
2009-07-30 13:26:11 (źródło: IDG.pl)

Wirenode - ?atwe tworzenie stron WAP

Wirenode to kreator stron WAP obs?ugiwany za pomoc? przegl?darki. Dzia?a w trybie graficznym (WYSIWYG), jest wi?c bardzo ?atwy w obs?udze. Dzi?ki niemu, nawet je?li nigdy nie mia?e? do czynienia z kodowaniem w HTML-u i WML-u, szybko stworzysz atrakcyjnie wygl?daj?ce strony.
2009-07-30 13:26:11 (źródło: IDG.pl)

ImTranslator - poliglota w przeglądarce

Wtyczka do Internet Explorera i Firefoksa, która tłumaczy teksty w czasie rzeczywistym i czyta je na głos, sprawdza pisownię, udostępnia wirtualną klawiaturę ze wsparciem dla znaków narodowych, umożliwia wysyłanie e-maili w różnych językach, drukuje teksty w postaci oryginalnej i przetłumaczonej oraz pełni rolę podręcznego słownika.
2009-07-29 11:42:24 (źródło: IDG.pl)

ImTranslator - poliglota w przegl?darce

Wtyczka do Internet Explorera i Firefoksa, która t?umaczy teksty w czasie rzeczywistym i czyta je na g?os, sprawdza pisowni?, udost?pnia wirtualn? klawiatur? ze wsparciem dla znaków narodowych, umo?liwia wysy?anie e-maili w ró?nych j?zykach, drukuje teksty w postaci oryginalnej i przet?umaczonej oraz pe?ni rol? podr?cznego s?ownika.
2009-07-29 11:42:24 (źródło: IDG.pl)

SmarterFox - szybsze wyszukiwanie, łatwiejsze serfowanie

Wtyczka do Firefoksa 3.0-3.5, która ułatwia i przyspiesza serfowanie po Internecie, a w szczególności korzystanie z wyszukiwarek.
2009-07-28 12:24:08 (źródło: IDG.pl)

SmarterFox - szybsze wyszukiwanie, ?atwiejsze serfowanie

Wtyczka do Firefoksa 3.0-3.5, która u?atwia i przyspiesza serfowanie po Internecie, a w szczególno?ci korzystanie z wyszukiwarek.
2009-07-28 12:24:08 (źródło: IDG.pl)

KeyScrambler - skuteczna broń przeciw keyloggerom

KeyScrambler to instalowany lokalnie program, który szyfruje w czasie rzeczywistym treści wprowadzane do komputera za pomocą klawiatury i tym samym zabezpiecza przed keyloggerami.
2009-07-28 11:31:04 (źródło: IDG.pl)

KeyScrambler - skuteczna bro? przeciw keyloggerom

KeyScrambler to instalowany lokalnie program, który szyfruje w czasie rzeczywistym tre?ci wprowadzane do komputera za pomoc? klawiatury i tym samym zabezpiecza przed keyloggerami.
2009-07-28 11:31:04 (źródło: IDG.pl)

Contails - sieciowy schowek na kontakty

Contails to polski serwis internetowy służący do przechowywania i zarządzania kontaktami.
2009-07-27 23:54:12 (źródło: IDG.pl)

Visikid - kontrola rodzicielska bez restrykcji

Visikid to nieinwazyjna forma kontroli rodzicielskiej. Składa się z programu, który instalujesz na komputerze używanym przez twoje dziecko oraz panelu administracyjnego dostępnego online za pośrednictwem dowolnej przeglądarki.
2009-07-27 12:00:00 (źródło: IDG.pl)

blueTunes - twoja muzyka w chmurze

blueTunes to usługa umożliwiająca przechowywanie empetrójek w tzw. chmurze. Zapewnia ci dostęp do twoich ulubionych utworów z każdego miejsca, w którym przebywasz i eliminuje niedogodności związane z backupowaniem oraz synchronizacją zasobów muzycznych na różnych komputerach i urządzeniach przenośnych.
2009-07-26 22:21:16 (źródło: IDG.pl)

Systemy na przesłuchaniu

Windows 7 już dziś robi olbrzymie zamieszanie na rynku, chociaż oficjalnie jeszcze... nie istnieje. Wygląda na to, że rok 2010 upłynie właśnie pod jego znakiem: nie zagrozi mu nic - ani Vista, ani Linux, ani nawet niezbyt rewolucyjny Mac OS X.
2009-07-07 10:13:08 (źródło: IDG.pl)

Systemy na przes?uchaniu

Windows 7 ju? dzi? robi olbrzymie zamieszanie na rynku, chocia? oficjalnie jeszcze... nie istnieje. Wygl?da na to, ?e rok 2010 up?ynie w?a?nie pod jego znakiem: nie zagrozi mu nic - ani Vista, ani Linux, ani nawet niezbyt rewolucyjny Mac OS X.
2009-07-07 10:13:08 (źródło: IDG.pl)

Niech furczą klawisze

Praktyka czyni mistrza, a z pomocą serwisu TypingWeb można ćwiczyć prawidłowe układanie palców na klawiaturze bez instalowania na komputerze specjalistycznych aplikacji.
2009-07-04 12:12:12 (źródło: IDG.pl)

Niech furcz? klawisze

Praktyka czyni mistrza, a z pomoc? serwisu TypingWeb mo?na ?wiczy? prawid?owe uk?adanie palców na klawiaturze bez instalowania na komputerze specjalistycznych aplikacji.
2009-07-04 12:12:12 (źródło: IDG.pl)

Katalog zasobów edukacyjnych

Szperus.pl. Szukaj, dopisuj i oceniaj, czyli szperaj w Sieci razem z innymi.
2009-07-03 11:54:23 (źródło: IDG.pl)

Utwórz i opublikuj profesjonalne CV

myCV.pl to darmowy kreator CV (curriculum vitae). Umożliwia edycję i publikację profesjonalnie wyglądających życiorysów zawodowych. Generuje strony WWW, które zarejestrowani użytkownicy mogą wykorzystać w celu zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom.
2009-07-02 11:31:57 (źródło: IDG.pl)

Zamiast Excela i PowerPointa

Acrobat.com Presentations to aplikacja online działająca w oknie przeglądarki, przeznaczona do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji, z funkcjami do pracy grupowej.
2009-07-01 11:43:39 (źródło: IDG.pl)

Windows XP i Vista - totalne odświeżenie

Mało kto lubi Vistę. Jednak nawet użytkownicy Windows XP przyznają, że zastosowany w niej styl graficzny (Aero) prezentuje się znacznie lepiej niż archaiczna Luna w XP. Na szczęście masz kilka prostych sposobów na totalne odświeżenie XP bez "zamulania" komputera Vistą czy eksperymentowania z Windows 7.
2009-06-26 13:48:42 (źródło: IDG.pl)

Windows XP i Vista - totalne od?wie?enie

Ma?o kto lubi Vist?. Jednak nawet u?ytkownicy Windows XP przyznaj?, ?e zastosowany w niej styl graficzny (Aero) prezentuje si? znacznie lepiej ni? archaiczna Luna w XP. Na szcz??cie masz kilka prostych sposobów na totalne od?wie?enie XP bez "zamulania" komputera Vist? czy eksperymentowania z Windows 7.
2009-06-26 13:48:42 (źródło: IDG.pl)

Zakładamy galerię. Najlepsze serwisy do publikacji zdjęć online

Czasy, kiedy jedynym sposobem na pokazanie zdjęć znajomym było wysyłanie ogromnych załączników e-mailowych, na szczęście się skończyły. Dziś mamy do dyspozycji zaawansowane aplikacje online, dzięki którym stworzenie własnej galerii jest dziecinnie proste.
2009-06-25 19:44:26 (źródło: IDG.pl)

Zak?adamy galeri?. Najlepsze serwisy do publikacji zdj?? online

Czasy, kiedy jedynym sposobem na pokazanie zdj?? znajomym by?o wysy?anie ogromnych za??czników e-mailowych, na szcz??cie si? sko?czy?y. Dzi? mamy do dyspozycji zaawansowane aplikacje online, dzi?ki którym stworzenie w?asnej galerii jest dziecinnie proste.
2009-06-25 19:44:26 (źródło: IDG.pl)

MS Office czy OpenOffice?

W każdej dziedzinie monopol nie wróży nic dobrego. Jeśli nie chcemy utwierdzać kolejnych pokoleń uczniów w przeświadczeniu, że nie istnieje nic oprócz MS Office, wprowadźmy do szkół konkurencyjny pakiet OpenOffice.org.
2009-06-20 00:27:07 (źródło: IDG.pl)

Linux w szkolnej pracowni

Linux może być sposobem na ograniczenie kosztów. Doskonale sprawdzi się jako szkolny serwer, a w niektórych przypadkach może całkowicie zastąpić Windows.
2009-06-19 23:50:47 (źródło: IDG.pl)

Photoshop w przeglądarce: edytory graficzne online

Edytory graficzne działające w oknie przeglądarki to świetna alternatywa dla mniej wymagających użytkowników, którzy od czasu do czasu muszą skadrować czy poprawić jakieś zdjęcie i, co ważne, chcą zrobić to za darmo.
2009-06-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Photoshop w przegl?darce: edytory graficzne online

Edytory graficzne dzia?aj?ce w oknie przegl?darki to ?wietna alternatywa dla mniej wymagaj?cych u?ytkowników, którzy od czasu do czasu musz? skadrowa? czy poprawi? jakie? zdj?cie i, co wa?ne, chc? zrobi? to za darmo.
2009-06-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Web of Trust: witryny godne zaufania

WOT (Web of Trust) to system klasyfikowania stron WWW pod względem bezpieczeństwa, na podstawie opinii wystawianych przez internautów. W projekcie bierze udział już ponad 4 miliony internautów, którzy jak dotąd wystawili oceny niemal 22 milionom witryn.
2009-06-16 15:43:36 (źródło: IDG.pl)

Tajemnice budowy aparatów cyfrowych

Nowoczesne aparaty cyfrowe naszpikowane są elementami, które poprawiają jakość fotografowanego obrazu. Sęk w tym, że większość z nich pełni wyłącznie rolę marketingowych haczyków. Naprawdę ważnymi funkcjami mało kto się chwali, a tymczasem to one decydują, czy aparat jest nowoczesny, czy może raczej wywodzi się z poprzedniej generacji urządzeń. Oto przewodnik, dzięki któremu dowiesz się, co musi mieć współczesna cyfrówka.
2009-06-16 12:19:58 (źródło: IDG.pl)

Przewodnik bezprzewodowy

Na rynku urządzeń Wi-Fi przez ostatnie lata wiało nudą. Sytuacja była do tego stopnia nieinteresująca, że nawet producenci przestali się chwalić nowinkami - bo nie było czym. Aż do teraz.
2009-06-16 11:13:15 (źródło: IDG.pl)

Ściąganie na całego - wszystko o sieci BitTorrent

Serwery plików takie jak RapidShare miały według niektórych położyć kres sieciom P2P, do których zalicza się BitTorrent. Nic takiego się jednak nie stało. Torrenty mają się świetnie, a ich popularność wciąż rośnie. Poznaj technologię, która zawojowała świat.
2009-06-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

?ci?ganie na ca?ego - wszystko o sieci BitTorrent

Serwery plików takie jak RapidShare mia?y wed?ug niektórych po?o?y? kres sieciom P2P, do których zalicza si? BitTorrent. Nic takiego si? jednak nie sta?o. Torrenty maj? si? ?wietnie, a ich popularno?? wci?? ro?nie. Poznaj technologi?, która zawojowa?a ?wiat.
2009-06-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Raport z frontu: test zapór sieciowych

Mimo że system Windows ma wbudowaną zaporę sieciową, coraz częściej instalujemy w komputerach zapory z komercyjnych pakietów zabezpieczających. Przetestowaliśmy trzynaście najpopularniejszych zapór i już wiemy, która jest najlepsza.
2009-06-13 18:34:46 (źródło: IDG.pl)

Antywqr...acze do Windows

Koniec uciążliwości w Windows - za to większa skuteczność i wygoda użytkowania. Za pomocą naszych drobnych, za to bardzo przydatnych porad bez trudu dostosujesz środowisko Windows XP, Vistę i Windows 7 do własnych potrzeb. W ten sposób oduczysz swój system irytujących działań - błyskawicznie i bez skomplikowanych instrukcji. Każda porada poparta jest miniaturowym narzędziem. Za pomocą tych programów wyposażysz mysz i klawiaturę w nowe funkcje, które ułatwią ci codzienną pracę z komputerem. Zastosowanie jednej rady zajmie ci najwyżej minutę. Jeśli nie podano inaczej, poszczególne narzędzia zamyka się, klikając prawym przyciskiem myszy ich ikonę w obszarze powiadomień (zasobnik systemowy obok zegara na pasku zadań) i wskazując polecenie Exit. Większość prezentowanych narzędzi jest po angielsku, jednak korzystanie z nich nie wymaga znajomości tego języka.
2009-06-12 16:08:03 (źródło: IDG.pl)

Windows 7 kontra reszta świata

Windows 7 już dziś robi olbrzymie zamieszanie na rynku, chociaż oficjalnie jeszcze... nie istnieje. Wygląda na to, że rok 2010 upłynie właśnie pod jego znakiem: nie zagrozi mu nic - ani Vista, ani Linux, ani nawet niezbyt rewolucyjny Mac OS X.
2009-06-12 15:03:47 (źródło: IDG.pl)

Windows 7 kontra reszta ?wiata

Windows 7 ju? dzi? robi olbrzymie zamieszanie na rynku, chocia? oficjalnie jeszcze... nie istnieje. Wygl?da na to, ?e rok 2010 up?ynie w?a?nie pod jego znakiem: nie zagrozi mu nic - ani Vista, ani Linux, ani nawet niezbyt rewolucyjny Mac OS X.
2009-06-12 15:03:47 (źródło: IDG.pl)

OffiSync: siła Google w MS Office

OffiSync to bezpłatne narzędzie, które pozwala wykorzystać możliwości oferowane przez Google Docs bezpośrednio w pakiecie Office - w programach Word, Excel i PowerPoint.
2009-06-06 00:04:13 (źródło: IDG.pl)

OffiSync: si?a Google w MS Office

OffiSync to bezp?atne narz?dzie, które pozwala wykorzysta? mo?liwo?ci oferowane przez Google Docs bezpo?rednio w pakiecie Office - w programach Word, Excel i PowerPoint.
2009-06-06 00:04:13 (źródło: IDG.pl)

Sieciowisko: przyszłością jest interaktywność

Tradycyjne media nie mają szans w konkurencji z Internetem, bo nie są interaktywne. Sieć pozwala nie tylko na słuchanie radia i oglądanie telewizji, ale także na wyszukiwanie interesujących zasobów, komentowanie, dzielenie się informacjami, przesyłanie plików, tworzenie społeczności i znacznie więcej. Twórcy nowo powstających serwisów prześcigają się w pomysłach. Zobaczmy, co wymyślili tym razem.
2009-06-05 11:15:24 (źródło: IDG.pl)

gubb: wirtualne karteczki-przypominajki

Często naklejasz na monitor żółte karteczki, na których pospiesznie notujesz wszystkie pilne sprawy do załatwienia? Teraz możesz je wszystkie wyrzucić i zamiast nich skorzystać z gubba. Serwis pozwala tworzyć listy zadań, notatki itp., a następnie w łatwy sposób nimi zarządzać, za pomocą łatwego w obsłudze i nowoczesnego interfejsu.
2009-06-03 13:45:45 (źródło: IDG.pl)

Wolfram|Alpha: więcej niż wyszukiwarka

Wolfram|Alpha to uruchomiona w maju br. wyszukiwarka, która w pewnych aspektach działania może być uznana za pogromcę Google.
2009-06-03 00:30:24 (źródło: IDG.pl)

PrinterShare: nowy wymiar drukowania w Sieci

PrinterShare to usługa, która pozwala na drukowanie dokumentów przez Internet, na drukarkach innych użytkowników. Nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Drukowanie przebiega równie łatwo i bezproblemowo, jak na urządzeniach w sieci lokalnej.
2009-06-03 00:15:20 (źródło: IDG.pl)

Kopiuj ile wlezie! F-Secure Online Backup

Ostatnio jak grzyby po deszczu zaczynają się pojawiać usługi backupowania danych online. Kolejnym graczem na tym rynku jest firma F-Secure, która 25 maja uruchomiła swoją usługę Online Backup.
2009-06-01 23:51:59 (źródło: IDG.pl)

Bezpiecznie, ale drogo - Norton Online Backup

Norton Online Backup to pierwsza w pełni internetowa usługa adresowana do użytkowników indywidualnych. Służy do automatycznego tworzenia kopii zapasowych najważniejszych danych w komputerze i bezpiecznego przechowywania ich na serwerze w Sieci.
2009-06-01 23:34:53 (źródło: IDG.pl)

Kontomierz. Finanse pod kontrolą

Kontomierz to serwis internetowy, który ułatwia analizę środków finansowych zgromadzonych na kilku (lub wielu) kontach bankowych, a także zasobów gotówkowych.
2009-06-01 23:18:37 (źródło: IDG.pl)

Mobilne systemy operacyjne

Wybierając telefon komórkowy łatwo jest popełnić błąd, za który będzie trzeba płacić w czasie trwania umowy z operatorem. Przed wejściem do salonu warto przeanalizować dostępne w ofercie urządzenia i wybrać tę komórkę, która będzie najlepiej spełniać wymagania użytkownika. Postanowiliśmy ułatwić podjęcie właściwej decyzji prezentując przegląd systemów operacyjnych, które wykorzystywane są w telefonach komórkowych.
2009-05-25 13:16:11 (źródło: IDG.pl)

Wybieramy dysk zewnętrzny - kieszonkowy i stacjonarny

Wyścig na gigabajty trwa. Jeszcze niedawno zewnętrzne dyski twarde o pojemności kilkudziesięciu gigabajtów były rekordowo pojemne, dzisiaj takie pojemności oferują "kluczyki" USB, a na niewielkich przenośnych dyskach twardych zmieścisz dane liczone w terabajtach. Przyznasz że jest to kusząca wizja. Przejrzeliśmy rynkową ofertę dysków USB oraz zewnętrznych napędów 2,5- i 3,5-calowych. Prezentujemy wady i zalety poszczególnych rozwiązań.
2009-05-25 11:20:06 (źródło: IDG.pl)

Pakiet antywkurzaczy

Drobne sztuczki, niewielkie narzędzia, zaś efekt ogromny. Przedstawiamy dwadzieścia błyskawicznych porad, które znacznie ułatwiają pracę w Windows XP i Viście.
2009-05-19 13:51:36 (źródło: IDG.pl)

Antywqu...acze do Windows - drobne narzędzia, błyskawiczne porady, a efekt ogromny!

Drobne sztuczki, niewielkie narzędzia, zaś efekt ogromny. Przedstawiamy dwadzieścia błyskawicznych porad, które znacznie ułatwiają pracę w Windows XP i Viście.
2009-05-19 13:51:36 (źródło: IDG.pl)

Wirus! - I co teraz?

Gdy Windows zawiesza się bez przyczyny lub aplikacje zachowują się w nienaturalny sposób, zachodzi podejrzenie, że komputer padł ofiarą wirusa. Nie panikuj. Podpowiemy ci, jak w 12 etapach odzyskać bezpieczny system.
2009-05-18 14:14:56 (źródło: IDG.pl)

Cyfrowa kreda

Tablica interaktywna to następca popularnych tablic suchościernych pracuje jak dotykowy ekran, na którym nauczyciele, uczniowie mogą pracować jak na zwykłej tablicy, operując jednak multimedilanym materiałem, obsługując komputer, przez co lekcje stają się ciekawsze a przekaz bardziej zrozumiały. Możliwości wykorzystania tablic interaktywnych jest dużo, począwszy od zastosowań w edukacji, medycynie, biurach projektowych a nawet wojsku i chociaż ogólna zasada działania tablic interaktywnych jest podobna, nie każda tablica do każdego zadania się nadaje.
2009-05-18 13:23:05 (źródło: IDG.pl)

Cyfrowa kreda - przegląd tablic interaktywnych

Tablica interaktywna to następca popularnych tablic suchościernych pracuje jak dotykowy ekran, na którym nauczyciele, uczniowie mogą pracować jak na zwykłej tablicy, operując jednak multimedilanym materiałem, obsługując komputer, przez co lekcje stają się ciekawsze a przekaz bardziej zrozumiały. Możliwości wykorzystania tablic interaktywnych jest dużo, począwszy od zastosowań w edukacji, medycynie, biurach projektowych a nawet wojsku i chociaż ogólna zasada działania tablic interaktywnych jest podobna, nie każda tablica do każdego zadania się nadaje.
2009-05-18 13:23:05 (źródło: IDG.pl)

Jak analizować logi HijackThis - naucz się leczyć swój komputer

Jeśli odnosisz wrażenie, że twój komputer działa wolniej niż powinien, niektóre programy zachowują się dziwnie a kontrolę nad ustawieniami systemu i przeglądarki przejęły "tajemne moce", to znak, że czas już skorzystać z HijackThis. Podpowiadamy, jak z pomocą tego programu pozbyć się intruzów.
2009-05-15 10:28:18 (źródło: IDG.pl)

Niewidzialny w Sieci - sposoby na anonimowość

Marzyłeś o tym, by serfować po Internecie nie pozostawiając po sobie żadnych śladów? By przemieszczać się po łączach jak prawdziwy duch, będąc całkowicie niewidzialnym dla innych użytkowników? Istnieją technologie, które to umożliwiają.
2009-05-14 10:07:17 (źródło: IDG.pl)

Krzem umiera - Szybszych procesorów nie będzie?

Ciągłe udoskonalanie komputerów może się skończyć, jeśli nie zamienimy technologii krzemowej na inną. Tylko po co nam większa moc? Najnowszy procesor Intela jest produkowany w procesie 45-nanometrowym, wymiar 32 czeka już kolejce, potem tylko przystanek przy 22 nanometrach i stacja końcowa. Skończą się możliwości dalszego doskonalenia czterdziestoletniej technologii. Wizjoner i założyciel Intela, Gordon Moore przepowiedział 40 lat temu, że liczba tranzystorów w układzie scalonym będzie się podwajać co 18 miesięcy. Zbliża się dzień, kiedy krzem tego tempa nie wytrzyma.
2009-05-08 19:36:53 (źródło: IDG.pl)

Czarny to też kolor - test wielofunkcyjnych kombajnów laserowych

Coraz bogatsza oferta kombajnów laserowych nie idzie w parze ze wzrostem ich sprzedaży. Nic dziwnego, skoro integracja funkcji jest jeszcze zbyt droga.
2009-05-08 18:03:06 (źródło: IDG.pl)

Konferencja Internet2k9 Złoto tylko dla zuchwałych - link sponsorowany

Internet Standard zaprasza na najważniejsze spotkanie ludzi internetu w Polsce. Dołącz już dziś! Konferencja Internet 2k9. Złoto tylko dla zuchwałych, Warszawa, 20-21 maja.
2009-05-08 13:49:11 (źródło: IDG.pl)

Konkurencja dla piratów. Serwisy z bezpłatną i legalną muzyką

Pobieranie z Internetu muzyki nie zawsze jest równoznaczne z piractwem. Wyszukaliśmy serwisy, w których sami artyści, chcąc się zaprezentować szerszej publiczności, udostępniają swoje nagrania bezpłatnie.
2009-05-06 21:33:48 (źródło: IDG.pl)

Sieciowisko. Internet coraz bardziej multimedialny

Po raz kolejny postęp technologiczny rodzi nowe możliwości, na bazie których powstają ciekawe serwisy internetowe o niespotykanej dotąd funkcjonalności. Tym razem siłą napędową zmian są coraz powszechniejsze łącza szerokopasmowe, które pozwalają zarówno na bezproblemowy dostęp do multimediów, jak i na tworzenie i publikowanie w Sieci własnych treści.
2009-05-05 10:38:09 (źródło: IDG.pl)

Projektujesz, rysujesz, publikujesz. Serwisy do tworzenia diagramów i schematów

Choć diagramy i schematy mogą być przygotowywane w dowolnym edytorze graficznym, do tworzenia bardziej skomplikowanych lepiej używać wyspecjalizowanych narzędzi. Sprawdziliśmy, jakie możliwości oferują internetowe aplikacje tego typu.
2009-05-04 21:38:40 (źródło: IDG.pl)

Starburn 12 - nagrywanie na piątkę

StarBurn to połączenie aplikacji do wypalania płyt oraz emulatora napędów optycznych. Programowi daleko do możliwości pakietu Nero, jednak niczym nie ustępuje popularnemu narzędziu Alcohol 120%, a jest przy tym darmowy.
2009-04-30 17:04:30 (źródło: IDG.pl)

Dane odporne nawet na ogień - nowoczesne sejfy i kasetki

Żaden nośnik danych, nawet najdroższy, nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa. Wystarczy powódź, pożar, mechaniczne uszkodzenie czy zwykłe złodziejstwo i twoje cenne dane znikną na zawsze. Możesz jednak znacznie zwiększyć ich bezpieczeństwo, przechowując nośniki w profesjonalnych sejfach.
2009-04-28 13:36:34 (źródło: IDG.pl)

kwout - internetowe wycinanki

Usługa internetowa służąca do szybkiego tworzenia wycinków stron WWW i publikowania ich drogą e-mailową lub w dowolnych witrynach i serwisach społecznościowych.
2009-04-28 12:13:29 (źródło: IDG.pl)

doTemplate - szablony na życzenie

doTemplate to internetowy, darmowy kreator szablonów stron WWW, w którym w oparciu o gotowe wzory błyskawicznie przygotujesz własne.
2009-04-28 11:34:28 (źródło: IDG.pl)

Cooliris - zdjęcia i filmy na ścianie 3D

Darmowa wtyczka do Firefoksa, Internet Explorera i Safari, która pozwala przeglądać zdjęcia i filmy zarówno bardzo efektywnie, jak i bardzo efektownie.
2009-04-28 11:15:24 (źródło: IDG.pl)

CaptionTube - łatwe dodawanie napisów do filmów

CaptionTube jest nową usługą Google, która umożliwia tworzenie napisów do filmów opublikowanych w YouTube. Działa szybko, jest wygodna w użyciu i nie wymaga uruchamiania żadnych dodatkowych programów poza przeglądarką internetową.
2009-04-28 10:54:49 (źródło: IDG.pl)

Oswajanie Wi-Fi

Prawidłowa konfiguracja Wi-Fi oraz rozwiązywanie problemów z nimi związanych sprawia sporo kłopotów nawet najbardziej doświadczonym użytkownikom. Poniżej prezentujemy zestaw kilku aplikacji, które pomogą uporać się z tajnikami tworzenia sieci w standardzie 802.11, podnieść poziom ich zabezpieczeń, zdiagnozować i rozwiązać problemy z połączeniem oraz limitować dostęp do sieci poszczególnym użytkownikom.
2009-04-24 10:00:04 (źródło: IDG.pl)

Wakacje z komórką

Szybko zbliża się okres urlopów i wypoczynku z dala od komputera. Często jedynym kontaktem z cywilizacją zapewnia telefon komórkowy - wykorzystywany do rozmów głównie i wysyłania wiadomości. W czasie wakacyjnych wypraw komórka może mieć znacznie szersze zastosowanie - pozwala surfować w Internecie, oglądać filmy, może nawet odstraszać komary. Przedstawiamy aplikacje, których nie powinno zabraknąć w telefonie każdego urlopowicza.
2009-04-23 16:18:40 (źródło: IDG.pl)

Dyski bez... dysków

Półprzewodnikowe dyski (SSD) dają szansę na wyeliminowanie z komputera ostatnich mechanicznych elementów. Do przechowywania danych wykorzystują stałą pamięć flash, dziś już tylko typu NAND. Większość specjalistów nie ma wątpliwości, że tradycyjne twarde dyski zostaną zastąpione pamięciami półprzewodnikowymi. Spór dotyczy tylko daty oraz warunków, które muszą spełniać same napędy oraz system operacyjny potrafiący uwypuklić zalety nowej technologii.
2009-04-23 10:43:05 (źródło: IDG.pl)

Telefon dla Bonda

Wirtualne pulpity, tunery telewizyjne, nawigacja GPS i 8-megapikselowe aparaty, to część atrakcji, które znajdziesz w nowych telefonach komórkowych. Większość zaawansowanych modeli to tzw. smartfony.Co kryje się pod tą nazwą i czym smartfon różni się od urządzeń PDA? Jest to przenośne urządzenie telefoniczne integrujące w sobie kilka funkcji: telefonu komórkowego, poczty e-mail, przeglądarki internetowej, odtwarzacza multimedialnego, odbiornika GPS oraz cyfrowego aparatu fotograficznego i kamery wideo. PDA lub Pocket PC to przenośny komputer, który w odróżnieniu od smartfona nie musi posiadać funkcji telefonu GSM. Dzięki postępowi technologicznemu i spadkowi cen, zarówno elektroniki, jak i usług operatorów GSM granica pomiędzy smartfonami i PDA praktycznie uległa zatarciu. Sprawdzamy czym powinien charakteryzować się dobry smartfon.
2009-04-22 09:58:47 (źródło: IDG.pl)

Wytłumione, chłodne, bezpieczne - wybierz idealną obudowę PC

Dobry komputer powinien dobrze wyglądać, lecz jednocześnie jego obudowa powinna zapewniać wygodę instalacji komponentów, efektywność ich chłodzenia oraz być trwała, czyli nie podlegać odkształceniom w miarę upływu czasu jej użytkowania. W laboratorium PC Worlda sprawdziliśmy kilkadziesiąt obudów różnego typu i na podstawie naszych doświadczeń możemy udzielić rad na jakie cechy obudowy należy zwracać uwagę przed zakupem.
2009-04-21 09:24:55 (źródło: IDG.pl)

Windows 2 razy szybszy

Wyciągnij pełną moc ze swojego peceta. Nasz poradnik objaśnia, które śrubki trzeba podkręcić, aby twój system pracował wydajniej.
2009-04-20 11:58:05 (źródło: IDG.pl)

File Router - porządek z plikami

Nie możesz już znieść bałaganu na swoim dysku twardym? Męczy Cię to, że nie możesz znaleźć dokumentu Office, z którego zaledwie wczoraj korzystałeś lub filmu oglądanego zaledwie kilka dni temu? Rozwiązaniem tych problemów może być prosta aplikacja File Router, która automatycznie wyszukuje różne formaty plików i kataloguje je w jednym folderze.
2009-04-20 11:33:45 (źródło: IDG.pl)

Giegieo, czyli Gadu-Gadu dla Outlooka

Korzystasz z Outlooka oraz komunikatora Gadu-Gadu? A może wygodniej będzie Ci obsługiwać obie aplikacje w jednym oknie - bez konieczności przełączania pomiędzy programami? Takie rozwiązanie oferuje Giegieo.
2009-04-20 11:17:37 (źródło: IDG.pl)

Organizuj tani software - przegląd ofert licencjonowania zbiorowego dla sektora edukacji

Uczysz się i... ściągasz "piraty", bo oprogramowanie komercyjne jest dla ciebie za drogie? Nie musisz! Microsoft, Corel, Adobe, Autodesk - przygotowały szereg programów, dzięki którym za grosze zdobędziesz licencje na profesjonalne aplikacje, w tym Microsoft Office i Adobe Photoshopa.
2009-04-17 15:40:05 (źródło: IDG.pl)

Drukowanie może być tańsze, czyli jak obniżyć koszty druku w firmie

Wydajesz majątek na drukarki i ich utrzymanie? Twoi pracownicy drukują bez opamiętania? Skończ z tym! Zacznij oszczędzać. Podpowiadamy co robić, aby drukowanie było jak najtańsze.
2009-04-17 12:52:04 (źródło: IDG.pl)

Office 2007 - garść porad

Porady skierowane przede wszystkim do użytkowników pakietu Microsoft Office 2007, lecz również do posiadaczy wcześniejszych wersji. Jak korzystać z Worda, Excela, PowerPointa i spółki?
2009-04-16 16:33:44 (źródło: IDG.pl)

Wi-Fi z automatu

Dla osób nieobytych z siecią urządzenia z bezprzewodowymi interfejsami są trudne do zainstalowania. SSID, WPA-PSK z AES czy TKIP to nic nie mówiące skróty. Nic dziwnego, że przeciętne bezprzewodowe sieci domowe często nie pracują optymalnie, ale na parametrach fabrycznych. Mają te same identyfikatory, standardowe hasła dostępowe i niezaszyfrowany transfer. Raj dla hakera.
2009-04-16 15:24:11 (źródło: IDG.pl)

Gadu-Gadu w komórce

Mobilne Gadu-Gadu ma już ponad milion użytkowników. To świetny wynik, choć podyktowany głównie popularnością internetowej wersji komunikatora. Czas się przekonać, jakie są wady i zalety programu, a także poznać aplikacje alternatywne - często bezpłatne. Aby ułatwić ci wybór, dodatkowo sprawdziliśmy, ile danych przesyłają poszczególne aplikacje. Okazało się, że na największe koszty narazi cię Nimbuzz, podczas gdy najtańsze w eksploatacji będzie Mobilne Gadu-Gadu.
2009-04-16 13:53:10 (źródło: IDG.pl)

Podziel się swoimi odkryciami. Najlepsze serwisy socialnewsowe

Serwisy socialnewsowe łączą funkcje dobrze znanych wirtualnych społeczności - jak MySpace czy Facebook - i agregatorów aktualności. Mogą skutecznie rywalizować z portalami, pełniąc rolę opiniotwórczą. Poznaj najpopularniejsze z nich.
2009-04-14 21:08:25 (źródło: IDG.pl)

Księgowość w komputerze

Obliczasz wysokość podatków na kalkulatorze? Ręcznie wypisujesz faktury i deklaracje? Najwyższy czas to zmienić. Poznaj programy, dzięki którym przestaniesz ślęczeć nad rachunkami i zyskasz więcej czasu na prawdziwą działalność dla firmy.
2009-04-12 12:45:00 (źródło: IDG.pl)

Gwarantujemy, nie zabłądzisz - Najlepsze mapy do nawigacji GPS

TomTom jest świetny w Europie Zachodniej, NaviExpert dysponuje intrygującymi rozwiązaniami pozwalającymi na omijanie korków, MapaMap rozwija się z miesiąca na miesiąc, ale wygrywa... AutoMapa. Ale tylko w nawigacji samochodowej - turysta piechur nie znajdzie na rynku lepszego rozwiązania niż Mapy Nokii.
2009-04-07 23:59:29 (źródło: IDG.pl)

Tanie telefonowanie, czyli VoIP w twojej firmie

Telefonia internetowa (VoIP) pozwala na znaczne obniżenie kosztów rozmów. Zaoszczędzić mogą wszystkie firmy: zarówno te najmniejsze, jednoosobowe, jak i te większe, które wymagają częstych kontaktów między pracownikami i z klientami.
2009-04-07 22:31:33 (źródło: IDG.pl)

Gadu-Gadu z dopalaczami - Zmuś słoneczko do uśmiechu

Ktoś wysyła głupie komunikaty na twój numer GG? Chciałbyś się ukryć się przed natrętnym rozmówcą, który dzień w dzień zanudza cię swoimi przemyśleniami? Nie ma problemu: komunikator dorobił się rzeszy programistów fascynatów, którzy robią wszystko, żeby zwiększyć możliwości swej ulubionej aplikacji. Utworzone przez nich dodatki pozwalają odzyskać zapomniane hasło, ustawić wielopiętrowe opisy oraz - tak, tak - ukryć się przed wybranymi osobami bez usuwania ich z listy.
2009-04-07 15:24:45 (źródło: IDG.pl)

Ostatnia deska ratunku - oficjalna płyta ratunkowa Microsoftu do Windows XP

Przygotowana przez Microsoft płyta ratunkowa pozwoli ci postawić na nogi Windows XP. Wystarczy przygotować czysty nośnik, nagrać na nim polecane przez nas aplikacje i odłożyć go na półkę - oby nigdy nie był potrzebny!
2009-04-07 13:31:57 (źródło: IDG.pl)

Domowe centra multimedialne - lepiej niż w telewizorze!

Kupiłeś olbrzymi telewizor LCD, postawiłeś go w salonie i... ciągle spędzasz więcej czasu przed komputerem, a twój wymarzony Samsung, LG lub Sony brzęczy w tle. Może warto go wyłączyć, zmniejszyć wydatki na prąd, a telewizję śledzić na ekranie - tuż obok okienka Gadu-Gadu i Firefoksa?
2009-04-07 12:11:12 (źródło: IDG.pl)

Pakiety usług telekomunikacyjnych dla biznesu

Szukasz najlepszej oferty telekomunikacyjnej dla swojej firmy? W jednym abonamencie chcesz mieć zarówno telefon, jak i dostęp do Internetu? Teraz jest to możliwe.
2009-04-07 11:54:16 (źródło: IDG.pl)

Hosting - twoje miejsce w Sieci

Zamiast utrzymywać własne serwery internetowe i zatrudniać do ich obsługi wysoko wykwalifikowany personel, lepiej wykupić hosting - to rozwiązanie znacznie tańsze i łatwiejsze do wdrożenia.
2009-04-07 00:13:54 (źródło: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następnakomputery, oprogramowanie